Aansluiten als NOBCO / EMCC-NL Coach

Aansluiten bij de NOBCO gaat via 2 stappen.
 

Stap 1: de basis aansluiting bij de NOBCO.
Deze basis aansluiting staat open voor iedereen die beroepsmatig met coaching bezig is of wil zijn. Deze aansluiting is niet vrijblijvend, dat wil zeggen dat iedere coach voor het einde van zijn tweede jaar van aansluiting door dient te stromen naar de tweede fase van de aansluiting (EIA niveau).

De basis aansluiting biedt toegang tot alle reguliere NOBCO activiteiten en toegang tot het intranet op de NOBCO website. Daarnaast:

 

 • eigen coachprofiel op de NOBCO website (meer dan 240.000 bezoekers per jaar);
 • eigen coachprofiel in de 'Mijn Coach' App (inmiddels meer dan 10.000 downloads);
 • eigen coachprofiel op diverse partnerwebsites;
 • ontvangt u maandelijks ons e-Magazine en de (uitsluitend voor aangesloten coaches bestemde) Nieuwsflits;
 • ontvangt u elk kwartaal Het Tijdschrift voor Coaching;
 • kunt u nagenoeg alle landelijke bijeenkomsten kostenloos bijwonen;
 • kunt u deelnemen aan intervisiebijeenkomsten;
 • kunt u zich aansluiten bij diverse Vaksecties;
 • kunt u een voordelige beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten;
 • bent u tevens lid van de EMCC (European Mentoring & Coaching Council). 

De bijdrage voor aansluiting bij de NOBCO wordt per kalenderjaar, of deel hiervan, in rekening gebracht. 
De kosten voor deze basis aansluiting bedragen voor het kalenderjaar 2014  € 325,- (excl. btw).

Bij deze basis aansluiting (zonder EIA niveau) is het de coach niet toegestaan om het NOBCO logo te voeren.


Stap 2: het aanvragen van een Coach Niveau (EIA)

Iedere coach met een basis aansluiting dient dus vóór het einde van het tweede kalender jaar een EIA-niveau te verkrijgen. EIA staat voor de “European Individual Accreditation” van de EMCC. De EIA is een Europees keurmerk voor coaches en wordt in Nederland door de NOBCO beheerd. Een EIA niveau geeft het opleidingsniveau en de ervaring van de coach weer. Er zijn 4 niveaus met elk eigen voorwaarden:

 • Foundation
 • Practitioner
 • Senior Practitioner
 • Master Practitioner

Afhankelijk van de opleiding en ervaring van de coach kan een aanvraag voor een van de niveaus worden ingediend. Het is niet noodzakelijk om eerst het basis niveau (Foundation) aan te vragen. Men kan direct het niveau waaraan men meent te voldoen aanvragen. Na het indienen van de aanvraag voor een EIA niveau start de procedure waarmee wordt getoetst of de coach voldoet aan de criteria van het aangevraagde niveau. Klik hier voor aanvullende informatie over alle voorwaarden waaraan een coach dient te voldoen per niveau: EIA Niveaus

Elke coach met een EIA niveau wordt bij de NOBCO aangesloten als “EIA coach”. Naast alle rechten die behoren bij de basis aansluiting geeft dit het recht om het NOBCO logo dat bij zijn niveau hoort te voeren (zolang de coach bij de NOBCO is aangesloten). Tevens zal de coach met zijn coachprofiel en niveau zichtbaar en vindbaar worden op het openbare deel van de NOBCO website.

Naast de jaarlijkse kosten voor de aansluiting zijn er kosten verbonden aan de toetsingsprocedure van een EIA niveau. Deze laatst genoemde kosten zijn eenmalig en verschillen per niveau: tarieven. Een EIA niveau is gedurende 5 jaar geldig en moet na deze periode verlengd worden.


Vandaag nog aansluiten bij de NOBCO?
Klik hier voor het: 
INSCHRIJFFORMULIER