Landelijke bijeenkomsten

 • 07-03-2017    Mentaliseren en Mentaliserend coachen
 • 22-06-2017    Team Flow
 • 26-09-2017    Time to ACT!
 • 17-11-2017    Morele Oordeelsvorming
 • Mentaliseren en Mentaliserend coachen

  Door René Meijer

  Breid je repertoire uit met Mentaliserend coachen

  Coachen van mensen met weinig zelfreflectie en inlevingsvermogen!
  ‘Zoals ik het zie, zo is het ook’.
  Mensen met weinig zelfreflectie gaan ervan uit dat hun kijk op de werkelijkheid de waarheid is. Ze hebben vaak ook moeite zich in te leven in anderen. Als coach vraag je je dan af: hoe kan ik bij deze mensen zelfreflectie en inlevingsvermogen bevorderen? Mentaliserend coachen biedt je concrete gesprekstechnieken om deze cliënten adequaat te begeleiden. Een uitbreiding van je repertoire!

  Mentaliseren betekent: kunnen voelen en denken over je eigen voelen en denken en dat van anderen. En dus snappen waarom je zelf doet zoals je doet (zelfreflectie) en waarom anderen doen zoals ze doen (inlevingsvermogen in anderen). Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend! Veel coachingsmethoden veronderstellen dat de cliënt dit in zekere mate kan. Mentaliseren is zeker niet alleen iets cognitiefs. Integendeel: juist de relatie tussen voelen en denken staat centraal.

  René Meijer geeft inzicht in hoe het komt dat mensen weinig zelfreflectie en inlevingsvermogen ontwikkelen. Ook demonstreert hij de gesprektechnieken die bij mentaliserend coachen horen. Na afloop heb je concrete handvatten gekregen om cliënten nog adequater te coachen!

  René Meijer (psycholoog, 1956) is eigenaar van Opleidingscentrum het Balkon (www.hetbalkon.nl) en werkt als (team)coach, bedrijfstrainer, opleider en manager. Hij is co-auteur van het boek ‘Mentaliserend coachen. Bevorder zelfreflectie en inlevingsvermogen in organisaties’ (Boom uitgevers Amsterdam).


  Datum
  : 7 maart 2017
  Tijdstip: 15:00 -18:30
 uur
  Locatie: Utrecht
  Kosten: € 95,00 (excl. BTW). Voor NOBCO-coaches is de toegang gratis.

  Bent u niet aangesloten bij de NOBCO, maar wilt u wel een bijeenkomst bijwonen? Vul dan het contactformulier in.

  Direct aanmelden is alleen mogelijk indien u ingelogd bent.