Landelijke bijeenkomsten

 • 07-03-2017    Mentaliseren en Mentaliserend coachen
 • 22-06-2017    Team Flow
 • 26-09-2017    Time to ACT!
 • 17-11-2017    Morele Oordeelsvorming
 • Team Flow

  Tijdens deze landelijke bijeenkomst zal het psychologische begrip flow tastbaar worden gemaakt door het analyseren van videobeelden, en het delen van flow ervaringen met elkaar. Vervolgens zal de teamflow-theorie worden toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast worden interventies aangereikt; op welke manieren kan een coach teamleden begeleiden naar teamflow? Inspiratie en theoretische achtergronden worden door Jef van uit de muziek, sport en professionele organisaties die positief scoren op teamklimaat verzameld, samengevat en uitgediept. Als de mogelijkheid daar is, wordt de middag afgesloten met een discussie waarin besproken wordt wat de (minimale) voorwaarden zijn om met regelmaat aan de principes van teamflow te kunnen voldoen.

  Over Jef van den Hout

  Jef van den Hout (1978) behaalde in december 2016 zijn doctorstitel. Zijn proefschrift beschrijft het theoretische concept ‘teamflow’. Mathieu Weggeman was daarvoor zijn promotor en Mihaly Csikszentmihalyi onder andere zijn opponent. In de praktijk regisseert Jef met zijn opgedane kennis en ervaring teams en organisaties graag richting teamflow. De door hem wetenschappelijk gevalideerde tools zijn beschikbaar via de netwerkorganisatie Flow Concepts (www.flowconcepts.nl).
  Jef studeerde psychologie aan de Universiteit van Tilburg en Architectural Design Management Systems aan de Technische Universiteit Eindhoven en ging daarna een aantal jaar aan de slag als strategie- en organisatieadviseur in de Woningbouwsector, totdat hij tot de ontdekking kwam dat flow is wat hem drijft.


  Datum: 22 juni 2017
  Tijdstip: 15:00 -18:30
 uur
  Locatie: Utrecht
  Kosten: € 95,00 (excl. BTW). Voor NOBCO-coaches is de toegang gratis.

  Bent u niet aangesloten bij de NOBCO, maar wilt u wel een bijeenkomst bijwonen? Vul dan het contactformulier in.

  Direct aanmelden is alleen mogelijk indien u ingelogd bent.