NOBCO E-MAGAZINE 10 SEPTEMBER 2010
  NOBCO E-MAGAZINE SEPTEMBER 2010 AFMELDEN   PRINT  
 
Dit e-Magazine is een uitgave van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Het e-Magazine wordt maandelijks toegestuurd aan onze 6231 abonnees. Dit zijn naast aangesloten coaches ook overige geïnteresseerden, die graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de coachingbranche.

Inhoud e-Magazine
Redactioneel
Nieuws van de NOBCO
Ontwikkelingen uit het veld
De bijdrage van....
Overige interessante activiteiten
Verdieping & Onderzoek
De persoon achter het nieuws
Voor u bekeken
Colofon
Spreuk van de maand
"Het accepteren, erkennen en leren van je verleden maakt het creëren van je toekomst mogelijk." (Chérie Carter-Scott)


 

 
  pijltje Redactioneel  
 

 

Nieuwsbrief nieuwe stijl: e-Magazine

Aan het begin van dit jaar is de NOBCO gestart met het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl en een duidelijker profiel. De reden hiervoor lag in het feit dat de NOBCO de afgelopen zeven jaar erg hard heeft gewerkt (samen met vele partners en coaches) om het coachvak verder te professionaliseren, maar dat een deel van deze initiatieven nog niet bekend zijn bij het grote publiek. Door het ontwikkelen van een nieuwe website waar al onze activiteiten, initiatieven en kennis overzichtelijk bijeen zijn gebracht, is de eerste stap gezet naar een betere profilering.

De tweede stap was het aanpakken van onze nieuwsbrief. Naast een nieuwe lay-out is ook de inhoud sterk aangepast door enkele oude beproefde ingredienten te combineren met nieuwe rubrieken. Zo worden korte nieuwsberichten nu aangevuld met interviews en achtergrond artikelen. Om de nieuwe opzet te benadrukken is de nieuwsbrief omgedoopt tot NOBCO e-Magazine en daarmee meteen het eerste Nederlandse online tijdschrift over coaching. Het e-Magazine is geoptimaliseerd voor mail en internet door het gebruik van korte teksten. Onder elk artikel met meer diepgang, aanvullende informatie of meer beeldmateriaal staat de knop 'Lees meer'. Om het e-Magazine op papier te lezen is het mogelijk om deze in zijn geheel uit te printen.

Het e-Magazine zal maandelijks gaan verschijnen waardoor u elke maand in een keer op de hoogte bent van de nieuwste (internationale) ontwikkelingen op het gebied van coaching. 

Wij hopen dat u het nieuwe NOBCO e-Magazine met veel plezier zult lezen.
Mocht u vragen hebben of willen reageren op dit e-Magazine dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaand mailadres.

Met vriendelijke groet,
namens de redactie,

Alexander Waringa (alexander.waringa@nobco.nl)
Eindredacteur NOBCO e-Magazine 

p.s. heeft u een nieuwsstip of wilt u een redactionele bijdrage leveren? Neem dan contact op met de redactie: redactie@nobco.nl


 

 
  pijltje Nieuws van de NOBCO  
 

 

Nieuw bestuurslid: Charlotte van den Wall Bake

Foto Charlotte vd Wall BakeMet ingang van 1 juli 2010 is Charlotte van den Wall Bake (39) benoemd als bestuurslid van de stichting NOBCO met als aandachtsgebieden: registratie van coaches, invoering EIA en ontwikkeling van interne vaksecties. In deze functie is zij de opvolger van Lidwien Kamp die deze functie sinds januari 2006 heeft vervuld.

Charlotte is sinds enkele jaren NOBCO RegisterCoach en is als voorzitter van de commissie van toetsing al intensief betrokken bij de overgang van het huidige NOBCO registratiesysteem naar de European Individual Accreditation (EIA) van de EMCC. Als coach begeleidt zij zowel met individuen als teams. Daarnaast geeft zij trainingen voor o.m. medisch specialisten.

Charlotte studeerde Communicatie Wetenschap. Na enkele jaren werkervaring te hebben opgedaan volgde zij bij het Adviesbureau Hoogendijk de post HBO beroepsopleiding tot coach en loopbaanadviseur. Na diverse functies op het gebied van communicatie & PR en personeelsbeleid en -ontwikkeling startte zij in 2004 met haar eigen bureau Charlotte van den Wall Bake Coaching.

Charlotte publiceerde diverse artikelen over personeelsontwikkeling en coaching en vervulde diverse bestuursfuncties.

Waarom heeft Charlotte deze bestuursfunctie aangenomen en wat zijn haar plannen? 

Meer dan volmondig heb ik “ja” gezegd toen Alexander Vreede belde om te vertellen dat het ‘wederzijds’ is en ik mocht toetreden tot het bestuur van NOBCO/ EMCC-NL.

Lees verder


 

Handig nieuwe website vol kennis!

Afbeelding NOBCO websiteMaanden is er hard gewerkt aan de nieuwe NOBCO website. Een grote groep van betrokken NOBCO coaches heeft samen met het bestuur een programma van eisen opgesteld en heeft dit vervolgens vertaald naar een compleet nieuwe website. Hierbij zijn de succesvolle elementen van de oude website overgenomen en aangevuld met nieuwe toepassingen. Tevens heeft de nieuwe website een nieuwe lay-out gekregen. 

Bij de nieuwe opzet is er voor gekozen om de informatie voor de verschillende doelgroepen van de NOBCO in vier hoofdthema’s onder te brengen. De vier hoofdthema’s zijn geworden:

 • Beroepsorganisatie voor Coaching;
 • Keurmerk voor Coaches;
 • Kenniscentrum over Coaching;
 • Opleidingen voor Coaching;  

Door alle NOBCO activiteiten beschikbaar te stellen in deze vier categorieën kan een bezoeker eenvoudig en snel toegang krijgen tot de informatie die voor hem of haar relevant is.  

Agenda & Nieuws

Naast de hoofdthema's kent de vernieuwde website tal van aanvullende functies en mogelijkheden. Zo is er een Activiteiten Agenda met alle interessante en relevante (landelijke) bijeenkomsten die te maken hebben met het coachvak. In deze Agenda staan naast de eigen NOBCO activiteiten (inmiddels meer dan 30) ook andere interessante activiteiten die door bij de NOBCO aangesloten coaches worden georganiseerd. 

Lees verder


 

Voor Opleiders: Informatiebijeenkomst EQA

Logo EIADe European Mentoring & Coaching Council (EMCC) heeft i.s.m. de NOBCO een Europese accreditatiesysteem voor coachingopleidingen ontwikkeld. Dit keurmerk – de European Quality Award (EQA) – gaat uit van hetzelfde competentieprofiel als de EIA met dezelfde 4 niveaus:

 • Foundation;
 • Practitioner;
 • Senior Practitioner
 • Master Practitioner.

De EQA wordt in alle landen in Europa ingevoerd en zal overal op een uniforme (onafhankelijke & objectieve) manier worden uitgevoerd.  

Vanaf 15 november 2010 kunnen opleiders een aanvraag indienen voor EQA-toetsing en vanaf begin januari wordt gestart met de eerste toetsingen. Een opleider geeft bij aanvraag van toetsing zelf aan voor welk niveau. De toetsing vindt uiteraard plaats volgens vastgestelde procedures en is in handen van getrainde EMCC-assessoren, voertaal Engels of Nederlands.

Informatiebijeenkomst donderdag 14 oktober 2010

De informatiebijeenkomst over EQA zal op donderdag 14 oktober 2010 plaatsvinden van 14.45 tot 17.30 uur in ’t Veerhuis te Nieuwegein en wordt verzorgd door Hans Fibbe (manager EIA/EQA), Margreet Rierink (assessor pilot EQA) en Margreet Steenbrink (NOBCO bestuurslid). Deze informatiebijeenkomst wordt speciaal georganiseerd voor alle opleiders van een coachingsopleiding in Nederland. 

Opleiders kunnen zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst via de NOBCO website, klik hier: Informatiebijeenkomst EQA.


 

 
  pijltje Ontwikkelingen uit het veld  
 

 

Medewerkers willen graag een coachende leidinggevende

Logi E&YNiet alleen sporters hebben baat bij een goede coach, ook in het bedrijfsleven geven werknemers aan dat zij behoefte hebben aan een leidinggevende met coachende capaciteiten. Opvallend gegeven daarbij is dat de coachende eigenschappen van leidinggevenden momenteel niet hoger dan een zes scoren. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Ernst & Young is uitgevoerd door Synovate onder 1.000 werknemers waaronder 500 leidinggevenden in Nederland.

Voormalig bondscoach van het Nederlandse dames hockeyteam Marc Lammers stelt: “Het bedrijfsleven kan nog veel leren van topcoaches uit de sportwereld.”

Lees verder


 

Microkrediet en Coaching voor Starters succes

Foto prinses MaximaMede op aandringen van prinses Máxima trekken drie grote banken en de Bank Nederlandse Gemeenten dertig miljoen euro uit voor microfinanciering in Nederland. Daarmee wordt het voor honderden Nederlanders mogelijk om een eigen bedrijf op te zetten.

Het geld wordt uitgeleend aan Qredits, een microkredietorganisatie in Nederland. Anderhalf jaar geleden werd zij opgericht met een startbedrag van vijftien miljoen euro. Inmiddels heeft Qredits 865 microkredieten verstrekt aan ondernemers die een eigen bedrijf wilden opstarten of uitbreiden. Met de extra dertig miljoen euro kunnen de komende jaren nog eens 1500 microkredieten van maximaal 35.000 euro worden verstrekt.

Minister van der Hoeven van Economische Zaken vindt dat haar departement in deze economisch moeilijke tijden alles moet doen om zelfstandige ondernemers te ondersteunen. 

Lees verder


 

Griekenland als 20e land aangesloten bij de EMCC

Afbeelding vlag GriekenlandIn Griekenland wordt dit jaar de Hellenic Coaching Association (HCA) opgericht. Op 30 juni jl. vond in de omgeving van Athene de oprichtingsvergadering plaats. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door bijna 100 coaches en HR-professionals waarvan het merendeel aangaf lid van de HCA te willen worden. 

De HCA heeft inmiddels ook de affiliatie overeenkomst met de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) ondertekend en is dus nu formeel EMCC-Greece. Het aantal bij de EMCC aangesloten landen is hiermee gekomen op 20. Na het toetreden van Griekenland heeft de EMCC ruimschoots meer dan 4.000 leden.

De NOBCO is de Nederlandse partner (EMCC-NL) van de EMCC. Lees hier meer over de doelstelling en werkwijze van de EMCC: NOBCO/ EMCC-NL.


 

 
  pijltje De bijdrage van....  
 

 

Rubriek met artikel of column

De succesvolle rubriek met bijdragen van NOBCO coaches en andere professionals is geprolongeerd. In deze rubriek worden artikelen en columns opgenomen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het coachvak. Het kan hierbij gaan om een beschouwing, een rapportage of bijvoorbeeld de beschrijving van een nieuwe coachingsmethode. Deze maand hebben we vertrekkend NOBCO bestuurslid, Lidwien Kamp, gevraagd om te beschrijven hoe zij in haar afgelopen 4,5 bestuursjaren heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het coachvak.   


 

Terugblik op 4,5 jaar NOBCO-bestuur

Foto Lidiwen KampWist ik precies waar ik aan begon, 4,5 jaar geleden? Nou nee niet echt.

Maar na een sollicitatie-gesprek waarin de woorden kwaliteit, professionele organisatie en toekomst van het vak coaching in Nederland vaak zijn gevallen, was het voor mij een logische optie om bij de verdeling der portefeuilles voor de portefeuille registratie te kiezen.

Op het gebied van registratie is in die jaren heel wat gebeurd. 

Er bestond reeds een mooi registratiesysteem. De meest basale kritiek die wij als NOBCO-bestuur daar echter vaak op kregen, was dat het teveel riekte naar de slager die zijn eigen vlees keurt. Omdat we deze geur kwijt wilden raken zijn we op zoek gegaan naar organisaties die keurmerken keuren (wel Nederland op zijn smalst: een keurmerk dat een keurmerk keurt dat mensen keurt, zouden ze zelf wel gekeurd zijn?). De in deze tijd ondernomen hernieuwde poging om met St. Coach! één keurmerk voor alle coaches in Nederland te hebben mislukte helaas. 

Lees verder


 

 
  pijltje Overige interessante activiteiten  
 

 

Performa 13 en 14 oktober 2010

Logo PerformaDe Performa beurs is het grootste vakevenement voor HR (P&O) in Nederland waar veel inkopers van P&O-diensten (o.a. coaching) en andere HR-professionals samenkomen. Ook dit jaar is de NOBCO sponsor van dit evenement. Evenals in voorgaande jaren is de NOBCO op de beursvloer aanwezig met een eigen 'eiland', waar ook bij de NOBCO aangesloten coaches zich kunnen presenteren.

Speciaal Performa NOBCO Coachcongres

Daarnaast neemt de NOBCO op 13 oktober deel aan het speciale Perfoma NOBCO Coachcongres met het thema "Het functioneel inzetten van coaching: van ad hoc naar een structureel coachingsbeleid".

Dit congres is interessant voor iedereen die meer wil weten over coaching binnen organisaties. Dagvoorzitter is Paul Esveld (directeur Cedeo), sprekers zijn Anje-Marijcke van Boxtel (Schouten & Nelissen Coaching) en Esther Dunning (Informaat).

Ter afsluiting is er een forumdiscussie waaraan ook enkele NOBCO bestuursleden deelnemen. Het volledige programma ziet er als volgt uit: 

Lees verder


 

Annual Conference EMCC in Dublin: 18 – 20 november

Logo EMCC“Táim ag tnúth le bualadh leat i mBaile Átha Cliath i mí na Samhna ar an méid atá geallta a bheith ina chuid is mó a spreagadh agus an ócáid taitneamhach”

Oftewel in gewoon Nederlands: “ Ik verheug me er op om je in november in Dublin te kunnen ontmoeten bij wat een zeer stimulerende en bijzondere bijeenkomst belooft te worden!” (Paula King, voorzitter EMCC Ierland). 

De jaarlijkse conferentie van de EMCC vindt dit jaar plaats in Dublin. Bij de NOBCO aangesloten coachen zijn automatisch lid van de EMCC en genieten van de daaraan verbonden voordelen zoals korting voor de conferentie. Het aantal deelnemers vanuit Nederland loopt inmiddels al in de dubbele cijfers maar er is nog ruimte voor meer! 

Opgeven via de speciale EMCC Conferentie website: www.emccconference.org/booking


 

 
  pijltje Verdieping & Onderzoek  
 

 

NOBCO Conferentie 16 september 2010

Logo NOBCO ConferentieHet is bijna zover: de Nyenrode Universiteit biedt op 16 september gastvrij onderdak aan de NOBCO Conferentie 2010.

In een dag op de hoogte worden gebracht van de nieuwste technieken en ontwikkelingen binnen de coachbranche, inspiratie opdoen en interessante mensen ontmoeten, dat zijn de ingredienten van de jaarlijkse NOBCO Conferentie. Tijdens deze dag worden er twee keynote lezingen gehouden, zijn er maarliefst 15 sprekers in vele verschillende workshops, kunt u terecht bij de boekenmarkt en worden er divers demonstratische gegeven (o.a. Chatcoaching en het Talentenspel). 

De keynote sprekers zijn:

 • Prof. dr. Ap Dijksterhuis – Radboud Universiteit Nijmegen. Onder meer auteur van “Het slimme onbewuste”
 • Drs. Manfred van Doorn – IMEC. Onder meer auteur van “Het wiel opnieuw uitvinden”

Het beloofd weer een inspirerende dag te worden, die u zeker niet mag missen!

Er zijn nog slechts een paar plaatsen vrij wees er dus snel bij en schrijf u vandaag nog in!

Het volledige programma van de conferentie is hier te vinden:

Lees verder


 

NOBCO Thesisprijs 2010

Afbeelding NOBCO PrijsDe NOBCO wil onderzoek naar coaching stimuleren. Hiertoe is dit jaar voor het eerst een prijs uitgeloofd voor de beste thesis op dit gebied. Het kan zowel een master- als een bachelor thesis betreffen, geschreven of afgerond door een student aan een Nederlandse Universiteit of Hogeschool. Eigen empirisch onderzoek gebied in principe de voorkeur maar goed gedocumenteerde case-studies of meta-analyses komen ook in aanmerking. de thesis dient dor de onderwijsinstelling met een voldoende te zijn gehonoreerd.

De jury, bestaande uit deskundigen uit het veld en de wetenschap is als volgt samengesteld:

 • Prof.dr. Yvonne Burger tevens voorzitter van de jury (programmaleider Executive Coaching Vrije Universiteit);
 • Drs. Marijke Lingsma (Coach van het Jaar 2008 en directeur Coachboulevard);
 • Drs. Alexander Vreede (voorzitter NOBCO).

De inschrijving voor de Thesisprijs 2010 sloot op 15 augustus. Een aantal zeer interessante scripties werd ingediend waaruit door de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van de NOBCO een voorselectie is gemaakt. Op dit moment beraadt de jury zich over de toekenning van de 1e (€ 1.000), 2e (€ 250) en 3e (€ 250) prijs. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de NOBCO Conferentie op 16 september 2010.


 

 
  pijltje De persoon achter het nieuws  
 

 

Nieuwe rubriek, de persoon achter het nieuws

Regelmatig is er een item over coaching in het nieuws. Meestal  gaat het dan om nieuwe bijzondere initiatieven of achtergrond verhalen. Iemand komt bijvoorbeeld met een nieuw boek, een vernieuwende coachmethode of past coaching toe in een veld waar dat voorheen nog niet het geval was. Op basis van deze nieuws-items gaat de redactie er op uit om de persoon achter het nieuws te interviewen. In deze nieuwe rubriek kunt u deze interviews lezen.

We starten deze rubriek meteen met een uitzondering, namelijk geen geschreven interview en ook niet afgenomen door onze eigen redactie maar zeker het beluisteren waard. 


 

Interview BNR Nieuwsradio met NOBCO Bestuurslid Margreet Steenbrink

Foto Margreet Steenbrink"Van Boardroomcoach tot Wandelcoach, je kunt inmiddels een ABC aan coaches voor de werkvloer opnoemen. Nederland lijkt masaal mentale bijstand nodig te hebben en daar springt de markt aardig op in. Het aantal coaches blijft stijgen terwijl de kwaliteit van de begeleiding nogal eens te wensen overlaat. Waarom bestaat er nog steeds geen verplichte certificering van die beroepsgroep?", vraagt Paul van Liempt zich af in het radio programma 'Aan de Slag' van BNR nieuwsradio.

Hij gaat hierover in gesprek met NOBCO bestuurslid Margreet Steenbrink.

Beluister hier het interview: Aan de Slag BNR Nieuwsradio (15 minuten).


 

 
  pijltje Voor u bekeken  
 

 

Nieuwe rubriek: voor u bekeken

In de nieuwe rubriek 'Voor uw bekeken' worden nieuwe boeken, onderzoeken, filmpjes, websites en andere interessante uitgaven die te maken hebben met coaching besproken. Heeft u iets interessants uitgebacht, stuur het op naar de redactie om door ons te laten bespreken.

Deze maand een twee-in-een bespreking van een boek en een onderzoek over het thema Coaching en Positieve Psychologie. 


 

Coaching en Positieve Psychologie

Foto Rendel de JongCoaching en Positieve Psychologie: Tips voor de praktijk en onderzoek naar effectiviteit van externe 'Professional Executive Coaches'. 

Rendel D. de Jong, Universiteit Utrecht, RINO Utrecht, lid Commissie Wetenschappelijk Onderzoek NOBCO.      

Coaching en de zogenaamde Positieve Psychologie zouden een perfecte match moeten zijn. Dit schrijft Anthony M. Grant, die wij kennen van zijn uitgebreide overzichten van literatuur  op het gebied van coaching. In de vorige jaargang van The Journal of Positive Psychology treffen we zowel een  boekbespreking van zijn hand aan  (Grant, 2009) als  het verslag van een eigen onderzoek (Grant, Curtaye en Burton, 2009). Volgens Grant gaat het hier om twee primeurs.

Het boek is naar de mening van Grant het eerste waarin de een compleet beeld van de  resultaten van de positieve psychologie wordt gegeven, toegespitst op gebruik in de coachings-praktijk.

Het mooie van de positieve psychologie is volgens Grant (2009) dat zij zich bezighoudt met onderzoek naar dat wat bepalend is voor “the life well-lived”, een goede kwaliteit van  leven, en dat is  precies een van de belangrijke doelen van coaching. Maar Grant is minder tevreden over de toepassingen die uit de academische literatuur naar voren komen. Deze interventies  dreigen te vervallen tot consultatie in de vorm van “elke dag een dankbaarheids-oefening en over een week terugkomen”.  

Lees verder


 

 
  pijltje Colofon  
 

 

Met dank aan.....

NOBCO logo webDe redactie van het e-Magazine bestaat uit het NOBCO bestuur, een kern van actieve NOBCO coaches en wordt daarnaast ondersteund door diverse deskundigen uit het coachveld.

Aan deze editie werkten mee: Rendel de Jong, Chris Laarman, Lidwien Kamp, Magreet Steenbrink, Charlotte van den Wall Bake, Marinet Ritz, Alexander Vreede en Alexander Waringa.

Nieuws-tips en kopij voor het e-Magazine kunnen verzonden worden aan: redactie@nobco.nl

 • Deadline volgende editie is 30 september 2010.
 • Verschijningsdatum volgende editie 8 oktober 2010.


Gezocht:
De redactie zoekt nog mensen die een bijdrage willen leveren aan het e-Magazine door bijvoorbeeld het schrijven van boekrecenties, het afnemen van interviews of het land in te gaan als reporter. Heeft u interesse om redactie-lid te worden? Neem dan contact op met Alexander Waringa (alexander.waringa@nobco.nl).

Het e-Magazine wordt via mail verzonden, staat tevens op de NOBCO website en is in zijn geheel uit te printen.


 

 
 
Disclaimer Stichting NOBCO   Postbus 1167   3860 BB Nijkerk   033-2473428   e-mail: info@nobco.nl

Het e-Magazine is een uitgave van de NOBCO. Aan de samenstelling en de inhoud van deze nieuwsbrief wordt de uiterste zorg besteed. NOBCO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid hiervan, dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis van deze uitgave. © 2016 NOBCO.


Wenst u het NOBCO e-Magazine niet langer te ontvangen? Klik dan op AFMELDEN.