NOBCO E-MAGAZINE 9 DECEMBER 2010
  NOBCO E-MAGAZINE DECEMBER 2010 AFMELDEN   PRINT  
 
Dit e-Magazine is een uitgave van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Het e-Magazine wordt maandelijks toegestuurd aan onze 6231 abonnees. Dit zijn naast aangesloten coaches ook overige geïnteresseerden, die graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de coachingbranche.

Inhoud e-Magazine
Redactioneel
Nieuws van de NOBCO
Ontwikkelingen uit het veld
De bijdrage van....
Overige interessante activiteiten
Verdieping & Onderzoek
Colofon
Spreuk van de maand
"Niets is reeds gezegd wat niet eerder gezegd is." Terentius Afer (159 v.Chr.)


 

 
  pijltje Redactioneel  
 

 

Terugblik

Het kalenderjaar loopt inmiddels op zijn einde en dat vraagt traditioneel om een korte terugblik. Dat laat ik echter graag over aan onze voorzitter tijdens de komende nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari. We zullen daar in het e-Magazine van januari 2011 verslag van doen. 

In dit e-Magazine dus geen jaaroverzicht, maar wel een terugblik op de EMCC Conferentie in Ierland waar het bestuur van de NOBCO in november naar toe is geweest om te vergaderen, de nieuwste ontwikkelingen binnen het coachveld op te snuiven en natuurlijk om met onze Europese coachvrienden bij te praten. In drie artikelen zullen wij ook u bijpraten over onze bevindingen in Dublin. Een van deze artikelen gaat over de 'History of Coaching' en daaruit blijkt dat de geschiedenis zich lijkt te herhalen.

Natuurlijk vindt u in dit e-Magazine ook ander nieuws en alvast een overzicht van belangrijke data in 2011. De NOBCO gaat namelijk ook in het nieuwe jaar een groot aantal interessante activiteiten organiseren.
 
Voor nu wens ik u namens de gehele redactie en het NOBCO bestuur alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe!

Met vriendelijke groet,
namens de redactie,

Alexander Waringa (alexander.waringa@nobco.nl)
Eindredacteur NOBCO e-Magazine 

p.s. heeft u een nieuwstip of wilt u een redactionele bijdrage leveren? Neem dan contact op met de redactie: redactie@nobco.nl


 

 
  pijltje Nieuws van de NOBCO  
 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2011

Afbeelding kalenderOp 17 januari is de traditionele NOBCO Nieuwjaarsbijeenkomst in Baarn.

Alle bij de NOBCO aangesloten coaches en andere NOBCO partners zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

We hebben een afwisselend programma samengesteld. 

Programma 17 januari 2011

 • Vanaf 15.00 uur ontvangst met koffie
 • 15.30 uur: Welkom en de plannen voor 2011, door de bestuursleden
                   Alexander Vreede, Chris Laarman, Alexander Waringa,
                   Charlotte van den Wall Bake en Margreet Steenbrink
 • 16.00 uur: Key-note lezing "Het maakbare brein", door prof. dr. Margriet Sitskoorn, 
                    hoogleraar klinische neuropsychologie, Universiteit van Tilburg 
 • 17.15 uur: Borrel en eten
 • 19.30 uur: Einde

Locatie
Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19, 3744 KB Baarn. Voor een routebeschrijving, klik hier. Per Openbaar Vervoer is Groot Kievitsdal bereikbaar in 20 minuten per bus vanaf station Hilversum CS.

Let op: aanmelden kan uiterlijk tot 10 januari 2011
Aangesloten NOBCO coaches kunnen zich via deNOBCO website aanmelden, klik hier: Nieuwjaarsbijeenkomst NOBCO 2011

Partners van de NOBCO kunnen zich aanmelden via het secretariaat, klik hier: Secretariaat


 

Aanvragen EQA Coachopleidingen stromen binnen

EQA LogoSinds 15 november 2010 is het in Nederland mogelijk dat opleiders een aanvraag indienen om hun coachopleiding te laten accrediteren voor het Europese keurmerk European Quality Award (EQA). 

Voor 19 coachopleidingen is inmiddels een aanvraag ingediend en vanaf half januari 2011 zullen deze opleidingen met het accreditatieproces starten. Kijk onderaan dit e-Magazine of klik hier voor een overzicht van deze opleidingen: EQA aanvragen.

We zien deze ruime belangstelling als een signaal van behoefte aan kwaliteitserkenning en we kijken er naar uit om te faciliteren dat EQA, net als in een aantal andere Europese landen, in Nederland kan worden uitgerold. 

Achtergrond informatie European Quality Award
De EQA is ontwikkeld door de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) in nauw overleg met de NOBCO en andere Europese beroepsorganisaties. De EQA kent differentiatie in niveaus die synchroon lopen met die van het keurmerk voor individuele coaches (European Individual Accreditation): foundation, practitioner, senior practitioner en master practitioner. .

Opleiders kunnen hun coachopleidingen laten certificeren voor een EQA niveau. Deze certificering vindt plaats volgens vastgestelde procedures en is in handen van getrainde EMCC-assessoren, voertaal Engels of Nederlands. Om een beeld te krijgen van de opzet van de EQA is de Informatiegids EQA ontwikkeld. Deze gids bevat informatie over de toetsingsprocedure. Daarnaast is er een document met een uitgebreid overzicht van het onderliggend 'compentence framework'. 

Klik hier voor een overzicht van alle documenten: Keurmerk voor Opleidingen


 

Coaching als Professie

Logo LinkedInHeeft u zich reeds aangesloten bij de LinkedIn groep: Coaching Als Professie?

Om de interactie met de partijen binnen de coachbranche en ieder die op professionele wijze bezig is met coaching te bevorderen, heeft de NOBCO een speciale LinkedIn groep gestart. Het gaat om de volgende groep:

LinkedIn groep: Coaching als Professie

Dit is een open LinkedIn groep voor iedereen die professioneel bezig is met coaching. Coaches, opleiders, inkopers, opdrachtgevers, studenten, onderzoekers en verder iedereen die geïnteresseerd is in coaching als professie is hier welkom voor het uitwisselen van kennis, ervaring, meningen en ideeën. Nieuws en ontwikkelingen uit de coachbranche worden in deze groep geplaatst en iedereen wordt uitgenodigd om op deze items te reageren.

Inmiddels zijn er ruim 2.350 mensen lid geworden van deze groep en zijn er diverse levendige discussies gaande. 

Klik hier om u vandaag nog aan te melden voor deze groep: LinkedIn Coaching als Professie


 

 
  pijltje Ontwikkelingen uit het veld  
 

 

Is coaching ook beoordeling?

Afbeelding Big BrotherIn het tijdschrift HRpraktijk stond enige tijd geleden een aardig artikel over de rol van de werkgever in een coachingstraject. Het ging over de vraag of een werkgever gebruik mag maken van de verslagen die een coach maakt t.b.v het coachingstraject. De ondernemingsraad van het bedrijf waar de coaching plaatsvond was van mening dat dit niet mocht, maar door de rechter werd vervolgens geoordeeld dat dit wel geoorloofd was. Hier onder een korte samenvatting van de zaak. 

Bron: HRpraktijk (auteur: Ineke van de Pas) HRpraktijk

---------

Een werkgever heeft besloten dat senior medewerkers voortaan junior medewerkers gaan coachen. Er worden hiervoor maandelijks gesprekken gevoerd (maandgesprekken). De ondernemingsraad is het hier niet mee eens. Zij stelt dat er geen sprake is van coachingsgesprekken, maar van voortgangsgesprekken met daaruit voortvloeiend gevolgen voor de beoordeling van medewerkers. Wie heeft er gelijk?

De OR heeft deze mening omdat in deze gesprekken concrete afspraken met medewerkers worden gemaakt. Ook wordt er een verslag van de gesprekken gemaakt, dat gestuurd wordt naar de leidinggevende die daar in het beoordelingsgesprek op terugkomt. Volgens de ondernemingsraad is dit een wijziging van de geldende regeling op het gebied van beoordelingsbeleid.

Lees verder


 

Zijn er verschillen tussen Coach en Therapeut?

Afbeelding VersusOp de speciale LinkedIn groep: Beroepscoaches, die enkel toegankelijk is voor coaches die aangesloten zijn bij de NOBCO is enige tijd geleden een discussie gestart door Victor van Lieshout. Hij constateerde (naar aanleiding van een NOBCO Landelijke bijeenkomst) dat erg eigenlijk geen verschil is tussen het werk van een coach en dat van een therapeut. Hij vroeg zich af hoe anderen daar over dachten. Gezien het aantal uiteenlopende reacties op deze vraag is er blijkbaar een behoefte om coaching af te zetten tegen of juist te vergelijken met therapie. In een reactie stond een aardig overzicht van negen verschillen tussen deze twee beroepsgroepen. Dit overzicht werd gegeven door Sandro da Silva en zag er als volgt uit (daarna wordt ook nog de reactie van Victor weergegeven).

Verschillen tussen coaches en therapeuten:

#1: iedereen kan/mag zich "coach" noemen, zonder dat diegene een formele academische opleiding gevolgd heeft. Een 3 daagse cursus of puur iemands (zakelijke) ervaring is al genoeg om zich te kunnen profileren als coach. Dat mag niet met psychotherapie. 

#2: klanten zoeken een therapeut omdat ze niet functioneren. Ze hebben een probleem, en willen er een oplossing voor. Als het probleem opgelost is, denken klanten dat ze dan weer normaal zullen gaan functioneren. 

In het algemeen zoeken klanten een coach omdat ze nog beter willen functioneren. Voor sommige zou het oplossen van een "probleem" een deel van het proces kunnen zijn, maar het uitgangspunt van een coachingsrelatie is "Ik wil beter functioneren" en nooit "Ik lijd" 

#3: therapeuten zijn experts in "het probleem". Ze zijn opgeleid om klanten te helpen het probleem op te lossen. Ze kiezen voor bepaalde theorieën en op basis daarvan vertellen ze hun klanten wat er aan de hand is, wat de klant aan het doen is, en wat de klant kan doen om het probleem op te lossen. We zouden hier kunnen zeggen dat Rogers en zijn volgers een uitzondering zijn, maar dat is niet waar, omdat Rogers heeft wel geïdentificeerd wat een mens mist en wat een therapeut aan moet bieden zodat zijn klant het "probleem" kan incorporeren/accepteren. 

Lees verder


 

Beste Werkgeversonderzoek 2010

Afbeelding Cover IntermediairHet jaarlijkse Beste Werkgeversonderzoek is afgerond en de resultaten zijn verwerkt. Dit onderzoek wordt in opdracht van Intermediair uitgevoerd door het bureau StatisAction en Bureau UZ3. Ook de NOBCO heeft voor deze editie een bijdrage geleverd als het gaat om vragen over coaching.  

In het artikel in de Intermediair over de resultaten van het onderzoek, wordt coaching slechts zijdelings genoemd. Er valt hier echter meer over te vertellen en daar zal in een later stadium over geschreven gaan worden. 

Lees hier een korte samenvatting van het onderzoek
 
Bron: Intermediair (Auteur: Daphne van Paassen)

----
Dor de crisis is er minder geld voor salarisstijgingen, opleidingen en mobiele telefoons. Maar werknemers worden nog steeds gepamperd, blijkt uit de tiende aflevering van Intermediairs jaarlijkse Beste Werkgeversonderzoek. Macaw, de nummer één, nam zijn werknemers mee op vakantie.
 
Moeder-coaching voor net bevallen werknemers
 
De nummer twee op de lijst, Achmea (vorig jaar nummer drie), legt zijn werknemers al net zo in de watten. Misschien zelfs iets meer, want zij hebben de beste arbeidsvoorwaarden van alle deelnemende bedrijven. Het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek combineert twee onderzoeken: dat naar arbeidsvoorwaarden (wat biedt een bedrijf zijn werknemers) en dat naar de tevredenheid onder medewerkers (hoe ervaren zij het bedrijf). Behalve voor harde arbeidsvoorwaarden als een goed salaris, collectieve arbeidsvoorwaarden en 25 procent korting op de marktrente bij het afsluiten van een hypotheek, is er bij Achmea opvallend veel aandacht voor de werk/privé-balans.

Lees verder


 

 
  pijltje De bijdrage van....  
 

 

Het vinden van balans tussen masculiene en feminiene kwaliteiten

Foto Bart van Baarsen 2Recent onderzoek geeft aan dat de maatschappij en de beroepsbevolking steeds feminiener worden. Echter, op dit moment blijkt dat niet alleen vrouwen maar ook de Y-generatie nog steeds hinder ondervinden van de overheersende huidige masculiene cultuur in organisaties. Bart van Baarsen (NOBCO Registercoach van het eerste uur) heeft onderzocht hoe coaches kunnen vaststellen of er (dis)balans tussen masculiene en feminiene kwaliteiten binnen een persoon, team of organisatie bestaat. Dit heeft afgelopen jaar geresulteerd in een kaartspel en een speciale internet-test. Wij hebben hem daarom gevraagd om te beschrijven wat die zogenoemde masculiene en feminiene kwaliteiten zijn, hoe hij deze in een kaartspel heeft weten te vangen en wat coaches daar concreet mee kunnen. Tevens staat onderaan dit artikel een aanbieding van de uitgever van het spel.

 
Bijdrage van Bart van Baarsen
 
De 28 jaren relatie met mijn vrouw hebben me vele ervaringen gegeven in de verschillen tussen masculien en feminien. Ik realiseerde me dat de relatie met mijn vrouw een spiegel was voor mijn relatie met mijn feminiene pool en ik begon me te verdiepen in de animus/anima theorie van Jung en volgde intensieve trainingen, waarbij m/v kwaliteiten een rol speelden. Vanaf 2007 begon ik competentiemetingen en assessments af te nemen met het door het Jungiaans instituut ontwikkelde instrument Competence Analysis Development Tool (CADT). Hierbij worden zowel kern- en aangepast gedrag competenties als masculiene en feminiene competenties onderscheiden. Dat gaf inzicht hoe disbalans in m/v eigenschappen resulteerde in stagnatie in de professionele ontwikkeling van mensen.
 
Door verder onderzoek vernam ik visies van trendwatchers (Marseille) en onderzoekers (Weeda, van 't Hof), die aangaven dat de maatschappij steeds meer zal feminiseren en ik begon dit ook te herkennen in de problematiek in organisaties. Dit was de trigger om de m/v tools te ontwikkelen. 
 

Lees verder


 

 
  pijltje Overige interessante activiteiten  
 

 

Terugblijk: Conference EMCC in Dublin

Logo EMCC

Afgelopen november vond in Dublin de jaarlijkse EMCC conferentie plaats. De 17e aflevering alweer. Vanuit Nederland was in Dublin slechts een beperkt aantal coaches aanwezig. Om iedereen die er niet bij was, maar wel geïnteresseerd is in de Europese ontwikkelingen op het gebied van coaching bij te praten over de conferentie volgt hier een kort verslag van enkele EMCC bijeenkomsten tijdens de conferentie. 
 
Overeenkomsten en verschillen

In de eerste plaats is de EMCC conferentie gewoon een vergrote uitvoering van de conferentie die de NOBCO in Nederland ook al enkele jaren organiseert: een mooie opening, een aantal sprekende key-note speakers’, een groot aantal workshops (die je wel allemaal tegelijk zou willen volgen als dat kon), een hoop gezelligheid en netwerken tussendoor. En met weer een mooie afsluiting tot slot.
 
Er zijn ook een paar verschillen: de EMCC conferentie duurt van donderdagmiddag tot zaterdagmiddag en heeft dus ook een paar avonden en overnachtingen op het programma staan. Je bent er echt even uit dus. Daarnaast is er het internationale karakter: de aanwezigen komen uit maar liefst 24 landen, 18 landen waar de EMCC gevestigd is en 6 daarbuiten, van Koeweit tot Zuid-Afrika. En met Engels als voertaal en gemeenschappelijke handicap kun je eigenlijk met iedereen die je in de zaal, bij de koffie of in een workshop tegenkomt, overweg. Uitzoeken waar iedereen in zijn eigen land staat waar het coaching of mentoring (tja, wat is het verschil eigenlijk?) betreft is een boeiende bezigheid. 

Lees verder


 

 
  pijltje Verdieping & Onderzoek  
 

 

EMCC Conferentie workshop 1: Process Communication Model

Sari van Poelje

Op 18 november tot en met 20 november vond het jaarlijkse EMCC congres plaats. In het FitzPatrick castle te Dublin waren gedurende drie dagen diverse sprekers geprogrammeerd voor zowel plenaire bijeenkomsten als voor meer interactieve workshops.

Tussen een breed aanbod aan internationale sprekers stond ook een Nederlandse op het programma:. Van Poelje (NOBCO Registercoach) heeft niet alleen meer dan 25 jaar ervaring met leiderschap en organisatie ontwikkeling. Zij is in Nederland bekend ondermeer met haar opleiding voor Transactionele Analyse en ook omdat er meerdere boeken van haar hand zijn verschenen.

Samen met Jean-Pierre Raffalli hield Van Poelje een workshop over het Process Communication Model (PMC); een tool om de ‘open door’ bij een coachee te vinden. In anderhalf uur tijd ontdekte haar publiek hoe het PMC model kan helpen bij het meer effectief communiceren, begrijpen en in beweging krijgen van anderen. PMC is een wetenschappelijk onderzocht model en biedt een handvatten om menselijk gedrag in te schalen in zes verschillende types van mensen.

Lees verder


 

EMCC Conferentie 2: History of Coaching

Foto Vikki BrockNaast de eerder genoemde workshop over het Process Communication Model waren er tijdens de EMCC Conferentie tal van andere workshops waar een bepaald model of techniek werd toegelicht. Veel van deze modellen werden gepresenteerd als nieuw of zelfs als revolutionair. Ik kreeg echter regelmatig een déjà vu-gevoel en vroeg me af of de bedenkers van al deze modellen wel op de hoogte waren van de klassiekers uit het coachveld en aangrenzende gebieden van de begeleidingskunde. Er werd in elk geval nauwelijks verwezen naar reeds bekende theorien of modellen. Hierdoor leek het wel of het wiel steeds opnieuw werd uitgevonden. Dit is niet enkel een fenomeen dat optreedt bij workshops of opleidingen, maar ook bij nieuwe boeken over coaching.  

Workshop Secret History of Coaching

Het gebrek aan kennis over de geschiedenis van coaching werd mooi uitgedrukt door de workshop van Vikki Brock. Haar workshop had de veelzeggende naam 'Secret History of Coaching'. In 2008 heeft zij haar proefschrift afgerond over de geschiedenis van coaching. Over haar onderzoek hield zij een lezing en ging daarna met de groep de discussie aan over de toekomst van het coachveld. Hoewel haar onderzoek zich voornamelijk richtte op de ontwikkelingen in Amerika en Europa, zou voor iedereen die professioneel met coaching bezig is de inhoud van haar proefschrift eigenlijk verplichte kost moeten zijn.  

Om deze reden is haar proefschrift sinds begin dit jaar beschikbaar op de NOBCO website (zie onderdeel Kenniscentrum). Voor wie niet de tijd heeft om het hele proefschrift te lezen is hier een korte compilatie van haar lezing.

Lees verder


 

 
  pijltje Colofon  
 

 

Met dank aan.....

NOBCO logo webDe redactie van het e-Magazine bestaat uit het NOBCO bestuur, een kern van actieve NOBCO coaches en wordt daarnaast ondersteund door diverse deskundigen uit het coachveld.

Aan deze editie werkten mee: Bart van Baarsen, Victor van Lieshout, Sandro da Silva, Magreet Steenbrink,  Alexander Vreede, Charlotte van den Wall Bake en Alexander Waringa.

Nieuws-tips en kopij voor het e-Magazine kunnen verzonden worden aan: redactie@nobco.nl

 • Deadline volgende editie is 10 januari 2011.
 • Verschijningsdatum volgende editie 18 januari 2011. 

Het e-Magazine wordt via mail verzonden, staat tevens op de NOBCO website en is in zijn geheel uit te printen.


 

 
 
Disclaimer Stichting NOBCO   Postbus 1167   3860 BB Nijkerk   033-2473428   e-mail: info@nobco.nl

Het e-Magazine is een uitgave van de NOBCO. Aan de samenstelling en de inhoud van deze nieuwsbrief wordt de uiterste zorg besteed. NOBCO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid hiervan, dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis van deze uitgave. © 2016 NOBCO.


Wenst u het NOBCO e-Magazine niet langer te ontvangen? Klik dan op AFMELDEN.