NOBCO E-MAGAZINE 20 JANUARI 2011
  NOBCO E-MAGAZINE JANUARI 2011 AFMELDEN   PRINT  
 
Dit e-Magazine is een uitgave van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Het e-Magazine wordt maandelijks toegestuurd aan onze 6231 abonnees. Dit zijn naast aangesloten coaches ook overige geïnteresseerden, die graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de coachingbranche.

Inhoud e-Magazine
Redactioneel
Nieuws van de NOBCO
Ontwikkelingen uit het veld
De bijdrage van....
Overige interessante activiteiten
Colofon
Spreuk van de maand
"Des te verder de toekomst, des te beter ze er uit ziet." Arthur Bloch (1986)


 

 
  pijltje Redactioneel  
 

 

Een nieuw jaar en een nieuwe visie

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer enkele weken oud. Het is mooi om te zien dat de start van een nieuw jaar meteen de aanleiding is voor veel organisaties om met allerlei nieuwe plannen en initiatieven te komen. Hieruit blijkt een vertrouwen in de toekomst. Ook de NOBCO heeft veel vertrouwen in de toekomst, de toekomst van coaching om precies te zijn.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari j.l. hebben we als NOBCO bestuur, in het bijzijn van ruim 200 coaches onze toekomstvisie gepresenteerd (bekijk hier de foto's van de: nieuwjaarsbijeenkomst). Onze plannen zijn neergeschreven in het nieuwe beleidsplan voor de beleidsperiode 2011-2014. Het nieuwe beleidsplan is gebaseerd op de vernieuwde visie van de NOBCO. Deze is namelijk opnieuw geformuleerd en bevestigt de koers die reeds enkele jaren geleden is ingezet. De vernieuwde visie: 

'De mens is oneindig in zijn mogelijkheden en is altijd in ontwikkeling. Coaching levert hieraan een krachtige bijdrage.'

Deze positieve en inspirerende vernieuwde visie wil het bestuur de komende jaren vol overtuiging gaan uitdragen en laten weerspiegelen in alle NOBCO activiteiten. In dit e-Magazine staat een korte samenvatting van het nieuwe beleidsplan, inclusief de vernieuwde visie, missie en 16 concrete beleidsvoornemens. 

Verder vindt u in dit e-Magazine de nieuwste initiatieven van de NOBCO, veel interessante activiteiten en natuurlijk de laatste ontwikkelingen binnen het coachveld. Wilt u voortaan als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen? Volg ons dan vanaf vandaag ook via Twitter (@NOBCO).

Met vriendelijke groet, namens de redactie,

Alexander Waringa (alexander.waringa@nobco.nl)
Eindredacteur NOBCO e-Magazine 

p.s. heeft u een nieuwstip of wilt u een redactionele bijdrage leveren? Neem dan contact op met de redactie: redactie@nobco.nl


 

 
  pijltje Nieuws van de NOBCO  
 

 

Sterk inhoudelijk Programma 2011

Hij is er weer. De programmagids van de NOBCO met daarin alle activiteiten die we in 2011 organiseren.

De NOBCO heeft als missie om leidend te zijn in de ontwikkeling van coaching als professie, en tevens om een bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in de samenleving. Het totale aanbod van NOBCO-lezingen en workshops voor 2011 is samengesteld in het verlengde van deze missie. 

We bieden ook dit jaar bijeenkomsten aan die voor zoveel mogelijk coaches en andere geïnteresseerden in coaching aantrekkelijk zijn. Het is naast een scholingsaanbod vooral ook een stimulans om met nieuwe thema’s in aanraking te komen en daar met collega’s over in gesprek te komen.  

Type activiteiten

In 2011 zijn er zeven landelijke thema bijeenkomsten en 20 bijeenkomsten 'in de regio'. Daarnaast zijn er nog andere landelijke activiteiten zoals de jaarlijkse NOBCO Conferentie, het Europese EMCC Congres over onderzoek naar coaching, het NOBCO Coachcongres tijdens de Performa en nog vele andere activiteiten die zeer de moeite waard zijn. 

Kosten

Vrijwel alle NOBCO activiteiten zijn dit jaar gratis voor de bij de NOBCO aangesloten coaches, voor andere geïnteresseerden varieren de kosten per type activiteit.

Let op: alle NOBCO coaches hebben inmiddels de papieren versie van het Programma 2011 via de post ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn, neem dan contact op met het secretariaat voor een exemplaar. 

Het hele programma is als PDF bestand te downloaden, klik hier: Programma Aanbod 2011 (online en PDF versie)


 

Coaching in het pakket van Zorgverzekeraars?

Al jaren is er de wens om coaching vergoed te krijgen door zorgverzekeraars. Om dit eventueel mogelijk te maken heeft de NOBCO zich onlangs aangemeld voor aansluiting bij stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG).

De volgende stap in het proces is een gesprek met de toelatingscommissie.  

Wordt de NOBCO bij de RBNG toegelaten dan biedt dat voor alle bij de NOBCO aangesloten coaches de mogelijkheid om zich persoonlijk als beroepsbeoefenaar in het RBNG register in te schrijven. Die inschrijving biedt dan weer de mogelijkheid voor vergoeding van coaching door die zorgverzekeraars bij wie coaching vanuit een aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking komt. 

Spannend 2011

Logo LinkedInHet wordt een spannend jaar want misschien kan coaching door een bij de NOBCO aangesloten coach onder bepaalde voorwaarden via de aanvullende zorgverzekering vergoed gaan worden. Het bestuur van de NOBCO zal zijn uiterste best doen om dit mogelijk te maken. In de verschillende LinkedIn groepen van de NOBCO blijkt inmiddels dat deze inspanningen door veel coaches zeer op prijs worden gesteld. Mee discussiëren? Dat kan, ga dan naar de LinkedIn groep: Coaching als Professie.


 

Beroepsverzekeringen: de NOBCO sluit aantrekkelijke deal

Logo Kendall Mason


De NOBCO biedt al geruime tijd een collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan de aangesloten coaches. Enige jaren geleden ging de NOBCO hiertoe een samenwerking aan met Beneken van der Ban.

Steeds vaker werd de NOBCO benaderd met de vraag om ook een collectieve arbeidsongeschiktheids-verzekering aan te bieden. Veel bij de NOBCO aangesloten coaches zijn ZZP-ers, voor een groot aantal van hen geldt dat verzoeken tot een dergelijke verzekering niet worden gehonoreerd. Dit is bovendien een bijzondere kostbare verzekering voor kleine zelfstandig ondernemers. Reden voor velen om zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. 
 
Uitbreiding van het aanbod
 
De NOBCO zag de groeiende behoefte en heeft de mogelijkheden onderzocht. Uit ditonderzoek kwam naar voren dat de NOBCO via PZO, een koepel voor ZZP-ers, gebruik zou kunnen maken van een gunstige regeling voor een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering.Deze is door PZO collectief afgesloten bij Kendall Mason. Een voorwaarde die hieraan onlosmakelijk verbonden was, was dat dan alle aangesloten coaches bij de NOBCO lid van PZO zouden worden waarvoor de NOBCO een aanzienlijk bedrag moest betalen aan PZO. Ook voor de coaches die geen gebruik zouden maken van de diensten van PZO. In de ogen van de NOBCO was dit een onverantwoorde uitgave.

Lees verder


 

Eerste EIA-certificaten zijn toegekend

Logo EIAOp 17 januari is de NOBCO officieel overgestapt naar het Europese keurmerk voor coaches, de EIA. Speciaal voor bij de NOBCO aangesloten coaches maakte de NOBCO een afspraak met EMCC; tot 31 oktober konden zij gebruik maken van de overgangsregeling.

Overgangsregeling in werking 

Inmiddels is de overgang een feit: de niveaus op de website zijn sinds aangepast en de certificaten voor foundation en senior practitioner zijn inmiddels verstuurd. Op dit moment worden de portfolio’s van de coaches die een upgrade naar practitioner of master practitioner hebben aangevraagd beoordeeld door een extern accreditatiebureau en onze eigen speciaal getrainde en gecertificeerde assessoren. We streven er naar om alle aanvragen voor het eind van dit kwartaal beoordeeld te hebben.

Nieuwe coaches kunnen zich aanmelden voor EIA-toetsing

Sinds 15 november 2010 is het mogelijk om een accreditatie op een van de vier niveaus aan te vragen via de website en is er al een groot aantal coaches dat hiermee aan de slag is gegaan. Wij streven er naar dat een zo groot mogelijk percentage van de bij de NOBCO aangesloten coaches zich zal laten accrediteren.

Dit is van cruciaal belang voor de positionering van het de coachprofessie in Nederland. ‘Coach’ is immers geen beschermde titel; iedereen mag zich coach noemen. Van een arts weet je in ieder geval dat hij zijn studie geneeskunde succes vol zal hebben afgerond. Dat is bij coaches niet zo. Je hebt dan ook niet alleen de voetbalcoach, de afvalcoach en de opruimcoach. Maar ook veel ondeskundige mensen die zich aanbieden in de markt en profileren als coach.

Lees verder


 

Coaching als Professie: 2.600 leden!

Logo LinkedInHeeft u zich reeds aangesloten bij de LinkedIn groep: Coaching Als Professie?

Om de interactie met de partijen binnen de coachbranche en ieder die op professionele wijze bezig is met coaching te bevorderen, heeft de NOBCO een speciale LinkedIn groep gestart. Het gaat om de volgende groep:

LinkedIn groep: Coaching als Professie

Dit is een open LinkedIn groep voor iedereen die professioneel bezig is met coaching. Coaches, opleiders, inkopers, opdrachtgevers, studenten, onderzoekers en verder iedereen die geïnteresseerd is in coaching als professie is hier welkom voor het uitwisselen van kennis, ervaring, meningen en ideeën. Nieuws en ontwikkelingen uit de coachbranche worden in deze groep geplaatst en iedereen wordt uitgenodigd om op deze items te reageren.

Inmiddels zijn er ruim 2.600 mensen lid geworden van deze groep en zijn er diverse levendige discussies gaande. 

Klik hier om u vandaag nog aan te melden voor deze groep: LinkedIn Coaching als Professie


 

 
  pijltje Ontwikkelingen uit het veld  
 

 

Nationale Mental Coach gooit handdoek in de ring

Foto Wim de BieVPRO-programmamaker Wim de Bie is gestopt met zijn functie als Nationale Mental Coach (NMC). In januari 2010 kreeg hij deze symbolische titel toebedeeld, maar inmiddels is hij er klaar mee. 

De titel was bedoeld om de 'coachcultuur' op de hak te nemen. Het 'vehikel' van het NMC-schap bood De Bie de mogelijkheid om op zijn site, in woord en filmpjes, deel te nemen aan het maatschappelijk debat. 

Inmiddels concludeert de programmamaker dat het begeleiden van 16,5 miljoen Nederlanders een onmogelijke opgave is. ''Ik heb het er dan ook niet al te best van afgebracht'', oordeelt De Bie. ''Twijfel aan mijn functie heeft mij menigmaal met de kop tegen de muur doen bonken. In plaats van zelf een coach te raadplegen, bleef ik koppig voortzeulen met mijn 'heavy burden'.''

Functie wordt opgeheven

De VPRO heeft geen plannen om iemand anders aan te stellen als Nationale Mental Coach. In 2011 zal de Nederlandse bevolking het dus weer zelf moeten rooien. Gelukig is daar nog de NOBCO met inmiddels meer dan 2100 beroepscoaches die wel in staat zijn om het leven van velen een stuk aangenamer te maken. 

Lees hier een eerder bericht uit het e-Magazine waarin Wim de Bie zijn teleurstelling uit over het uitblijven van tastbaar resultaat van zijn nieuwe functie: Wim de Bie alias de Mental Coach veroorzaakt veel discussie.

Bron: Wim de Bie / NU.nl / NOBCO


 

Coaching in de Gezondheidszorg is in opkomst

Afbeelding verpleegkundigeHet coachen van zieke mensen is een opkomende nieuwe markt. Uit steeds meer onderzoek blijkt het een zinvolle interventiemethode. Dit type coaching wordt niet per definitie door coaches uitgevoerd maar in toenemende mate door verpleegkundigen binnen ziekenhuizen, artspraktijken en zorginstellingen.

Recent onderzoek onder depressieve patiënten 

Uit een recent onderzoek (van de University of Washington School of Medicine) naar depressieve patiënten met een chronische aandoening, zoals bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatziekten, hebben veel baat bij intensieve begeleiding van een verpleegkundige in de huisartsenpraktijk. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers.

Veel patiënten met diabetes en/of hart- en vaatziekten kampen met ernstige depressies. Het is een risicofactor voor een slechte zelfverzorging, complicaties en overlijden.

Begeleiding niet door coaches

De onderzoekers bestudeerden 214 patiënten en deelden deze in twee groepen. De ene helft kreeg basiszorg en psychosociale hulp alleen op eigen verzoek. De anderen volgden een speciaal interventieprogramma onder intensieve begeleiding van een huisarts en een verpleegkundige.

Lees verder


 

2011: doorbraak van e-coaching?

Logo UWV
Op dit moment wordt e-coaching nog mondjesmaat ingezet omdat veel coaches huiverig zijn om de stap naar het internet te maken. Zij kunnen moeilijk geloven dat een coachingstraject zonder face-tot-face contact succesvol kan verlopen. Er zijn echter steeds meer organisaties die e-coaching omarmen. Een voorbeeld is het UWV.
 
UWV zet vol in op e-coaching 
 
Dat blijkt uit de nieuwjaarsspeech die UWV-voorzitter Joop Linthorst dinsdag hield. De forse ingreep is ingegeven door de bezuinigingen die het kabinet Rutte wil doorvoeren. ''De plannen van het nieuwe kabinet hebben een enorme impact op het werk van het UWV.’’ Volgens Linthorst is nog niet helemaal duidelijk op welke plekken er precies gesneden gaat worden.

Omdat het UWV ook op het personeel moet gaan bezuinigen, is er veel minder tijd om werklozen persoonlijk te begeleiden naar een nieuwe baan. De instantie wil dit opvangen met digitale begeleiding; met e-coaching zijn de afgelopen jaren al wat proefprojecten geweest.

''Met name onze WW-klanten zullen in belangrijke mate e-klanten worden. Slechts voor 10 procent van hen kunnen vormen van face-to-face dienstverlening in stand blijven’’, zei Linthorst. Nadeel is dat de digitalisering nu veel sneller moet worden doorgevoerd dan het UWV had gepland, lichtte een woordvoerder toe.

Bron: Telegraaf/ Nu.nl

Zal 2011 het jaar worden waarin e-coaching ook in Nederland voet aan de grond zal krijgen? Wat zijn uw ervaringen met e-coaching? Doe mee met de discussie, klik hier LinkedIn groep: Coaching als Professie.


 

 
  pijltje De bijdrage van....  
 

 

Een zichtbare plaats voor coaching als professie

Foto Alexander VreedeTijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari jl. is door het NOBCO bestuur het nieuwe beleidsplan 2011-2014 gepresenteerd. Het nieuwe beleidsplan bevat een herschreven visie en missie en een reeks van concrete beleidsvoornemens voor de komende vier jaar. Aan Alexander Vreede, de voorzitter van de NOBCO, is gevraagd om de koers van de NOBCO voor de komende jaren samen te vatten en aan te geven hoe de NOBCO de komende jaren zal bijdragen aan de verdere professionalisering van coaching als professie. 

Bijdrage van Alexander Vreede (namens het NOBCO bestuur)

In januari 2007 presenteerde het bestuur van de NOBCO haar eerste beleidsplan: voor de periode 2007-2009. Een ambitieus plan met een serie van beleidsvoornemens, dat goed de focus van de stichting NOBCO voor die periode weergaf. Sindsdien is heel veel werk verzet. Vrijwel alle beleidsvoornemens uit dat beleidsplan zijn gerealiseerd. Hoog tijd om tot een nieuw beleidsplan te komen voor de komende periode.

Een nieuw beleidsplan: “Een zichtbare plaats voor coaching als professie”

Uitgaande van alle veranderingen en bereikte resultaten van de afgelopen jaren formuleert het bestuur van de NOBCO in dit beleidsplan een vernieuwde visie en missie, waarin vier kernwaarden van de NOBCO zijn geworteld. In het licht hiervan wil het bestuur in de komende jaren verder werken aan de doelstellingen van de NOBCO. 

Lees verder


 

 
  pijltje Overige interessante activiteiten  
 

 

Nieuw evenement: Meet your Coach

Logo Meet Your CoachDé nationale beurs waar coaches zich presenteren aan young professionals.

'Meet your Coach' is de landelijke beurs waar young professionals, die op zoek zijn naar een coach op het gebied van werk, carrière of loopbaan, kennis kunnen maken met coaches, speeddaten met coaches, workshops kunnen volgen en zich kunnen laten informeren over (loopbaan)coaching. 

De NOBCO ondersteunt dit initiatief als partner om enerzijds bij te dragen aan het landelijk promoten van professionele coaching en anderzijds om aangesloten NOBCO coaches de mogelijkheid te bieden om tegen gereduceerd tarief deel te nemen (mediapartners zijn Metro en Intermediair).  

Datum: zaterdag 21 mei 2011
Locatie: Pand020, Cultuurpark Westergasfabriek, Amsterdam

15% korting voor  NOBCO coaches

Coaches of organisaties die coaching aanbieden op het gebied van werk, carrière of loopbaan kunnen zich inschrijven om een eigen ruimte te huren op de beurs (alleen of met collega-coaches) of een workshop te verzorgen. Bekijk alle mogelijkheden op het inschrijfformulier (exposantenpagina). NOBCO coaches krijgen 15 % korting op de totale factuur. Aanmelden kan tot en met 1 maart 2011.

Lees verder


 

Regionale Dag van de Coach

Logo Regionale Dag van de Coach

Op 7 Februari vindt de eerste Regionale Dag van de Coach plaats in Apeldoorn. Het thema is dit keer “Meer klanten, meer omzet”, waarbij er aandacht is voor de zakelijke en persoonlijke kant van omzetgroei. Beide zijn belangrijke pijlers voor een succesvolle coach. 

In een setting met andere coaches uit de regio kunt u workshops volgen die variëren van “Getting Things Done” en “Acquisitie voor coaches” tot “De inzet van Social Media voor coaches” of "Loslaten en succes creëren". Ook kunt u persoonlijke coaching krijgen om te ontdekken hoe u gemakkelijker meer omzet kunt realiseren.

Datum: 7 februari van 9.30 tot 18 uur
Locatie: CoWorkApeldoorn, Prins Willem Alexanderlaan 370 in Apeldoorn.

Speciale lezerskorting

Lezers van het NOBCO magazine krijgen 20% korting. Vul daarvoor de volgende code in bij “kortingsbon” tijdens het aanmeldproces: dvdc-nobco-jk89.

Interesse? U kunt zich aanmelden op www.regionaledagvandecoach.nl. Ook is hier het volledige programma en meer achtergrondinformatie over de diverse workshops en activiteiten te vinden.


 

 
  pijltje Colofon  
 

 

Met dank aan.....

NOBCO logo webDe redactie van het e-Magazine bestaat uit het NOBCO bestuur, een kern van actieve NOBCO coaches en wordt daarnaast ondersteund door diverse deskundigen uit het coachveld.

Aan deze editie werkten mee: Bert Garssen, Magreet Steenbrink, Peta Twijnstra, Jitske Veldman, Alexander Vreede, Charlotte van den Wall Bake, Alexander Waringa en Marloes Wichink-Kruit.

Nieuws-tips en kopij voor het e-Magazine kunnen verzonden worden aan: redactie@nobco.nl

  • Deadline volgende editie is 03 februari 2011.
  • Verschijningsdatum volgende editie 10 februari 2011. 

Het e-Magazine wordt via mail verzonden, staat tevens op de NOBCO website en is in zijn geheel uit te printen.


 

 
 
Disclaimer Stichting NOBCO   Postbus 1167   3860 BB Nijkerk   033-2473428   e-mail: info@nobco.nl

Het e-Magazine is een uitgave van de NOBCO. Aan de samenstelling en de inhoud van deze nieuwsbrief wordt de uiterste zorg besteed. NOBCO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid hiervan, dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis van deze uitgave. © 2016 NOBCO.


Wenst u het NOBCO e-Magazine niet langer te ontvangen? Klik dan op AFMELDEN.