NOBCO E-MAGAZINE 15 SEPTEMBER 2011
  NOBCO E-MAGAZINE SEPTEMBER 2011 AFMELDEN   PRINT  
 
Dit e-Magazine is een uitgave van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Het e-Magazine wordt maandelijks toegestuurd aan onze 6231 abonnees. Dit zijn naast aangesloten coaches ook overige geïnteresseerden, die graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de coachingbranche.

Inhoud e-Magazine
Redactioneel
Nieuws van de NOBCO
Ontwikkelingen uit het veld
De bijdrage van....
Poll van de Maand
Verdieping & Onderzoek
Colofon
Spreuk van de maand
"Schrijf de gedachten van het ogenblik op. Die gedachten die onverzocht komen zijn algemeen het waardevolst.", Francis Bacon (1561-1626).


 

 
  pijltje Redactioneel  
 

 

Weer volop aan het werk!

De zomermaanden zorgen traditioneel gezien voor relatief rustige tijden binnen de coachbranche. Dit betekent echter niet dat er geen coachinggerelateerde activiteiten hebben plaatsgevonden. Integendeel, in de afgelopen maanden is veel gebeurd. Zo zijn er maar liefst 500 nieuwe leden bijgekomen bij de NOBCO LinkedIn groep 'Coaching als Professie', heeft het eerste Europese congres over wetenschappelijk onderzoek van coaching plaatsgevonden, zijn de twee grootste internationale beroepsorganisaties voor coaches gaan samenwerken, is het aantal aangesloten beroepscoaches bij de NOBCO inmiddels de 2.200 grens gepasseerd, hebben we het eerste EQA-certificaat uitgereikt aan een Nederlandse coach-opleiding (plus 6 anderen) en heeft de NOBCO diverse malen in de media gestaan. Mocht u deze activiteiten gemist hebben, dan bent u na het lezen van dit e-Magazine weer helemaal op de hoogte.

Naast terugblikken kijken we ook vooruit; zo staat dit e-magazine weer vol met interessante activiteiten, maken we de kanshebbers van de NOBCO Thesisprijs 2011 bekend, kunt u meedoen aan een nieuwe poll plus een wereldwijd onderzoek naar coaching en duiken we de inhoud in met enkele verdiepingsartikelen. 
 

Met vriendelijke groet, namens de redactie,

Alexander Waringa
(Hoofdredacteur NOBCO e-Magazine)


 

 
  pijltje Nieuws van de NOBCO  
 

 

Eerste kwaliteitsstempel voor Nederlandse Coachopleidingen

Foto EQA uitreiking NOBCO EMCCCoachopleidingen in Nederland kunnen voortaan een Europees kwaliteitskeurmerk krijgen. Het European Quality Award (EQA) certificaat van de European Mentoring and Coaching Council (EMCC) geeft aan dat het om een geaccrediteerde opleiding gaat die internationaal wordt erkend. Nu coachopleidingen steeds populairder worden en door steeds meer opleidingsinstituten worden aangeboden, vond de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) het noodzakelijk om cursisten via een keurmerk meer inzicht en zekerheid te geven op die markt.

NOBCO reikt eerste Nederlandse EQA certificaat uit aan Alba-academie

Het eerste Nederlandse EQA certificaat werd donderdag 7 juli op de Universiteit van Twente uitgereikt aan directeur Ien G.M. van der Pol van de Alba-academie. Dat gebeurde tijdens de eerste Europese Coaching en Mentoring Research Conferentie van de EMCC. De Alba-academie heeft zijn post-HBO beroepsopleiding tot Coach Practitioner als eerste in Nederland door assessoren van de EMCC laten beoordelen op het gebied van inhoud, theorie, practica en leerproces in de beroepseducatie.

Inmiddels 7 opleidingen met een EQA keurmerk

Naast de Alba Academie zijn er inmiddels 6 andere opleidingen die een EIA-certificaat hebben ontvangen. 

 • Coaching Academy International: Basisopleiding Professioneel Coachen: Foundation niveau
 • Coaching Academy International: Leerweg Zelfbewust Coachen: Practitioner niveau
 • Coaching Academy International: Route naar Vakmanschap in het Coachen: Senior Practitioner niveau
 • Inzicht: Professional Coach: Practitioner niveau
 • MMS Worldwide Institute: MMS Coaching Training: Practitioner niveau
 • Vrije Universiteit / Ashridge: Postgraduate programme Executive Coaching: Master Practitioner niveau

Nog 25 andere opleidingen in het certificeringsproces

Inmiddels hebben nog 25 andere Nederlandse opleidingsinstituten een aanvraag voor een EQA toetsing ingediend. Zij zitten nog in het certificeringsproces, dat drie tot twaalf maanden duurt. 

Lees verder


 

Drie genomineerden voor Thesisprijs 2011

De NOBCO wil onderzoek naar coaching stimuleren. Hiertoe wordt jaarlijks een prijs uitgeloofd voor de beste thesis op dit gebied: de NOBCO-Thesisprijs.

Thesis over Coaching

Het kan zowel een master- als een bachelor thesis betreffen, afgerond tussen september 2010 en augustus 2011 door een student aan een Nederlandse Universiteit of Hogeschool. Co-producties van twee- of drie studenten zijn toegestaan. Eigen empirisch onderzoek geniet de voorkeur, maar goed gedocumenteerde case-studies of meta-analyses komen ook in aanmerking. De thesis dient door de onderwijsinstelling met een voldoende te zijn gehonoreerd.

De 
Jury

De leden van de NOBCO Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) maken uit de ingezonden theses een eerste selectie (long list). De jury selecteert uit deze lijst drie kandidaten die kans maken op de hoofdprijs. De jury, bestaande uit deskundigen uit het veld en de wetenschap, ziet er als volgt uit:

 • Prof.dr. Yvonne Burger (Hoogleraar Vrije Universiteit)
 • Dr. Rendel de Jong (onderzoeker Universiteit Utrecht en lid CWO)
 • Drs. Rudy Vandamme (coach, schrijver)
 • Drs. Alexander Vreede (coach, voorzitter NOBCO)

Drie genomineerden

De jury van de thesisprijs heeft inmiddels de drie genomineerden bepaald. Dat zijn (in alfabetische volgorde):

 • Rob Boom: “Vitaliteit & Coaching” (Master Alba University, Veldhoven) 
 • Geert Hidding: “Inzicht in coaching, een onderzoek naar de effecten op kernkwaliteiten” (Hanzehogeschool, Groningen) 
 • Min-Jou Huang: “A Qualitative Study into the Coach’s Two-Client Problem” (Master Vrij Universiteit Amsterdam)

Een van de drie bovenstaande genomineerden zal op 22 september tijdens de NOBCO Conferentie 2011 de NOBCO Thesisprijs 2011 winnen. 

Wilt u daar bij zijn? Kom dan naar de NOBCO Conferentie aan de yenrode Business Universiteit Breukelen, Utrecht. Lees hier meer over de conferentie: NOBCO Conferentie 2011

Klik hier voor een terugblik van de Thesisprijs 2010 (winnaars, samenvattingen, film en foto's): Thesisprijs 2010.


 

Coaching als Professie groeit naar 4.500 leden!

Logo LinkedIn

De snelste groeiende LinkedIn groep over coaching is: Coaching als Professie.

Deze LinkedIn groep wordt aangeboden door de NOBCO. In de zomermaanden zijn er ruim 500 nieuwe leden bijgekomen. 

Dit is een open LinkedIn groep voor iedereen die professioneel bezig is met coaching; coaches, opleiders, inkopers, opdrachtgevers, studenten, onderzoekers en verder iedereen die geïnteresseerd is in coaching als professie is hier welkom voor het uitwisselen van kennis, ervaring, meningen en ideeën. Nieuws en ontwikkelingen uit de coachbranche worden in deze groep geplaatst en iedereen wordt uitgenodigd om op deze items te reageren.

Inmiddels zijn er 4.500 mensen lid geworden van deze groep en zijn er diverse levendige discussies gaande. 

Nog niet aangesloten? Klik hier om u vandaag nog aan te melden voor deze groep: LinkedIn Coaching als Professie


 

 
  pijltje Ontwikkelingen uit het veld  
 

 

Coaching op weg naar zelfregulering binnen Europese Unie

Logo ICFHoewel iedereen zich coach kan noemen, omdat deze titel niet wettelijk is beschermd, zijn er ontwikkelingen gaande om het vakgebied te reguleren. Een van de nieuwste ontwikkelingen is zelfregulering via de Europese Unie. 

EMCC en ICF slaan de handen ineen.

Als gezamenlijk initiatief tot zelfregulering hebben de European Mentoring and Coaching Council (EMCC) en de International Coach Federation (ICF) bij de Europese Unie een gezamenlijke Gedragscode gedeponeerd als de na te volgen beroepsstandaard voor coaching en mentoring.

Gedragscode voor beroepsbeoefenaren

Gezien de enorme groei van coaching en mentoring in de laatste decennium hebben beroepsorganisaties steeds meer ingezien hoe belangrijk het is om basisregels vast te leggen voor een zorgvuldige beroepsuitoefening en om een stap vooruit te zetten op weg naar zelfregulering van hun beroep. Daarom hebben ICF and EMCC de krachten gebundeld om hiertoe het initiatief te nemen en zijn zij een gezamenlijke Gedragscode overeengekomen voor beroepsbeoefenaren van coaching en mentoring en voor hun beroepsorganisaties.

Database Europese Unie van initiatieven voor zelf regulering van beroepen

De Code bevat een stelsel van richtlijnen die een standaard bieden voor ethiek en zorgvuldige beroepsuitoefening bij coaching en mentoring. De Code vormt de basis voor de ontwikkeling van zelfregulering van het beroep van coach en mentor.

Hij is opgesteld met het oog op Europese wetgeving en is bedoeld om opgenomen te worden in de speciale database van de Europese Unie met initiatieven voor zelfregulering van beroepen in Europa. Deze openbaar toegankelijke database wordt gezamenlijk beheerd door de Europese Commissie en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Zie: www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.self-and-co-regulation.  

Dit initiatief dient ook als informatie voor cliënten van coaches en mentoren en ter versterking van maatschappelijk vertrouwen in coaching en mentoring als hulpmiddel voor beroepsmatige en persoonlijke ontwikkeling ten dienste van de gehele samenleving.  De richtlijnen voor beroepsbeoefenaren bevatten eisen voor:  

 • Competenties  
 • Opleiding
 • Permanente educatie
 • Ethische standaarden  

Lees verder


 

Coaching ontvangen belangrijker dan volgen van opleiding

Afbeelding werkDe vraag naar coaching blijft toenemen. Dit blijkt wederom uit een onderzoek, deze keer uitgevoerd door Unique.

Coaching blijkt voor werknemers belangrijker dan de mogelijkheid voor het volgen van een opleiding. Meer dan de helft (52 procent) van de werknemers vindt dat een werkgever aantrekkelijk wordt als zij begeleid kunnen worden door een externe coach voor hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zou 38 procent begeleiding door een interne coach willen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Unique onder ruim 4.000 respondenten.

Slechts zes procent van de werknemers zou heel graag een externe opleiding volgen en drie procent een interne. Voor een vijfde van de werknemers is de aanwezigheid van een gestructureerd beoordelingssysteem zeer belangrijk in de aantrekkelijkheid van een werkgever. En regelmatige één-op-één gesprekken met leidinggevenden zijn voor twaalf procent heel belangrijk.

Vaardigheden vaak belangrijker dan genoten opleiding

De overweldigende belangstelling voor begeleiding van een externe loopbaancoach is opvallend,” vindt Raymond Puts, algemeen directeur van Unique. “Persoonlijke ontwikkeling is heel belangrijk voor de huidige generatie werknemers. Het hebben van een motivator of coach op de werkvloer geeft mensen vaak net een extra duwtje in de rug om stappen te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook zijn tegenwoordig vaardigheden van een persoon vaak belangrijker dan de genoten opleiding, waardoor deze in belang kan dalen. Daarnaast kunnen werknemers via een coach hulp krijgen bij het plannen van werk en privé en bij het halen van energie uit het werk. Het voordeel van een externe coach is dat hij werknemers vanuit een veilige en onafhankelijke relatie helpt.”

Bron: HRpraktijk


 

Eerste uitkomsten onderzoek naar digitaal coaching

Afbeelding e-coaching Nu.nlDe coachmarkt is een miljardenindustrie, maar er is nog nooit eerder aangetoond dat e-coaching significant bepaalde voordelen biedt. De UvT kan na de eerste fase van het onderzoek een aantal voordelen benoemen. Zo komen cliënten door de sociale anonimiteit sneller tot de kern van hun verhaal. Het scheelt van beide kanten tijd, doordat een afspraak maken niet meer nodig is. Ook kunnen cliënten frequenter contact hebben met de coach; dat bevordert het coachingsproces.
 

Reflectietijd

Schrijven zorgt automatisch voor reflectietijd. “In een één op één gesprek kan dat minder”, aldus onderzoeker Alexander Waringa. "Want als iemand je een vraag stelt, denk je daar maar kort over na voordat je reageert.” Verder is een ander belangrijk voordeel de ‘terugvalpreventiemogelijkheid’, oftewel de optie om het coachingsproces terug te kunnen lezen.
 
Gevoel
 
Maureen Tieman (34) heeft ervaring met face to face-coaching, maar doet nu mee aan een pilot op een website die speciaal ontworpen is voor digitale coaching. Ze herkent de aangetoonde voordelen, maar plaatst ook een aantekening. “Het is moeilijk om je gevoel uit te leggen. Ik vind het ook lastig om echt te sparren, want dat is makkelijker als je met elkaar in gesprek bent.”

De grootste uitdaging ligt bij de coach, aldus Waringa, die voor coaches een methodiek ontwikkelt om ze bij te scholen. Ze hebben extra vaardigheiden nodig om een goede e-coach te kunnen zijn. “We weten inmiddels dat in e-mailcontact problemen ontstaan doordat mensen elkaar verkeerd begrijpen. Een coach moet daar dus extra alert op zijn.”

Toekomst

Waar dit heen gaat kan Waringa nog niet zeggen. “Het is wel duidelijk dat het niet meer te stoppen is. De jongerengeneratie die alles via internet doet, zal niet enkel op de traditionele manier gecoacht willen worden. Dus over een paar jaar zal het heel normaal zijn.” In de volgende fase van het onderzoek wordt uitgezocht hoe e-coaching zich verhoudt tot het traditionele coachen.
 
Bron: NU.nl
 
Bij dit nieuwsitem heeft Nu.nl tevens een kort filmpje geplaatst, klik hier: Bekijk video
 
Op de NOBCO LinkedIn groep 'Coaching als Professie' is een discussie gestart over de toekomst van e-coaching. Meediscussiëren? Klik hier: Coaching als Professie.


 

 
  pijltje De bijdrage van....  
 

 

Inclusive Coaching

Foto Ien vd PollDe rubriek 'De bijdrage van...' is een open podium waar professionals uit de coachbranche hun visie kunnen beschrijven over ontwikkelingen binnen de coachwereld. 

Inclusive Coaching

Er zijn vele diverse stromingen, methoden en zienswijzen binnen de coachingswereld. Vele beroepscoaches hebben zich gespecialiseerd op basis van een bepaalde filosofie. Een van de nieuwe stromingen is 'Inclusive coaching', we hebben Ien van der Pol (directeur-oprichter Alba-academie en NOBCO/ EMCC European Master Practitioner Coach) gevraagd om in eigen woorden uiteen te zetten wat deze benaderingswijze van coaching inhoud.

De bijdrage van Ien G.M. van der Pol

Er is te weinig tijd voor te veel gedoe. Er is eenzijdige aandacht voor targets, cijfers, resultaten en prestaties, en te weinig aandacht voor de even zo wezenlijke aspecten van de mens zoals talent, inspiratie, creativiteit, ervaring, bezieling en potentie. Harde tegenover zachte criteria (Nussbaum, 2010). 

We lijken onszelf vast te zetten in polariteit. Het eenzijdig aandacht geven aan denken en doen, aan feiten en cijfers, voldoet niet meer. Dat belicht slechts één kant van ons menselijk bestaan. Het is bekend dat mensen niet alleen fysieke en cognitieve behoeften hebben (doen en denken), maar ook spirituele en affectieve/emotionele behoeften (het zijn en voelen) (Assink, 2005).

De kern van het probleem heeft te maken met het feit dat we door polarisatie gedwongen worden te kiezen, waardoor er een gebrek aan aandacht ontstaat voor het andere. We veronachtzamen welzijn wanneer we kiezen voor welvaart. Betrokkenheid en het dragen van medeverantwoordelijkheid, het met elkaar delen, komt in het gedrang als we  zelfstandige individuen willen zijn. We zijn meer dan ons brein alleen (Kahn, 2011). We missen een gevoel van verbinding en saamhorigheid als we kiezen voor autonomie. We dreigen zin en betekenis te verliezen omdat we ons vooral richten op doelen en activiteiten. En we worden niet wijzer door alleen te kiezen voor kennis.

Lees verder


 

 
  pijltje Poll van de Maand  
 

 

Uitslag Poll September 2011

Symbool voor PollDoor: Manu Busschots

Uitslag poll september: ook als de gecoachte gestuurd is, gaan bijna alle coaches van start

In de vakantieperiode vroegen wij de NOBCO coaches hoe om te gaan met een gecoachte die ‘gestuurd is’. Er werd opvallend weinig gestemd; 36 keer. Misschien was het de vakantieperiode, maar misschien was dit ook niet zo’n controversiële stelling. In de reacties komt naar voren dat de stelling bovendien dubbel opgevat kan worden. Het blijkt in ieder geval dat maar liefst 86% het ermee eens is dat coaching alleen werkt met een eigen vraag, maar deze vraag bij een ‘gestuurde’ gecoachte gezocht kan worden. Daar komt nog eens 6 % bij van coaches die starten met de coaching, omdat ze vinden dat coaching de vraag zal stimuleren. De overige 8% zegt  niet aan een coachtraject te beginnen als iemand ‘gestuurd’ is.

Reacties: coaching is veel effectiever met een eigen startvraag, maar niet onmogelijk zonder

Zes mensen lichten hun stem toe en gebruikten daarbij hun ervaringen met gestuurde gecoachten. Diane Koster werkte bijvoorbeeld met werklozen bij het UWV die ‘gestuurd’ waren en soms niet eens kwamen opdagen. Toch bleek dat ook deze groep mensen vaak gaandeweg doorkregen wat een coach voor hen kon betekenen.

Erik Plastria en Christel de Vos geven een vergelijkbare reactie: soms heeft een gecoachte blinde vlekken, of heeft de manager nog niet een goed gesprek gehad over de ontwikkeling van de gecoachte. Een coach kan dan helpen om het bewustzijn te vergroten, waardoor de wens tot ontwikkeling ontstaat.

Duiding en verdieping: eigen wens en geloof is van belang, maar bewustzijn helpt daarbij

Vaak wordt het onderzoek van Duncan & Miller (2000) naar de effectiviteit van therapie aangehaald om ook de succesfactoren voor coaching te illustreren. Uit dit onderzoek bleek dat 40% van het effect van therapie voortkwam uit de ‘kenmerken van de cliënt’ en nog eens 15% van diens geloof in de mogelijkheid tot verandering. Bij de kenmerken van de cliënt hoorde een ondersteunende omgeving en ook de wens tot verandering. Zo bezien is de eigen wens en geloof in verandering van belang binnen therapie en ligt het voor de hand dat dit ook geldt voor coaching. Maar je kan vervolgens de vraag stellen hoe die wens ontstaat. Als iemand duidelijkheid heeft over zijn functioneren, of over een wens voor een nieuwe baan, dan kan daar een ontwikkelvraag uit ontstaan.

Een coach kan met goede feedback en doorvragen bijdragen aan die duidelijkheid. Het gevaar bestaat overigens om daarmee op de stoel van de leidinggevende of de gecoachte zelf te gaan zitten. Een professioneel coach vraagt om duidelijkheid over het functioneren bij de gecoachte en diens leidinggevende. Als die er niet is, zou je wel iets terug kunnen geven over de communicatie tussen die twee. Of door kunnen vragen over het zelfbewustzijn van de gecoachte.


 

Poll van de maand gaat over definities.

Maandelijks willen wij uw mening vragen over bepaalde ontwikkelingen in het coachveld. Op basis van uw antwoorden gaan wij ons verder verdiepen in de materie, waarna we in het volgende e-Magazine een terugkoppeling geven. Uw antwoorden vormen dus de basis voor de redactie om verder onderzoek te doen voor een artikel.

Hoe meer mensen deze vraag beantwoorden hoe meer inbreng wij krijgen voor het artikel. 

De september vraag:


Is de Poll niet zichtbaar of werkt de 'Vote' knop niet? Volg dan deze link:  Poll van de Maand.  

Let op: om te kunnen stemmen is een LinkedIn account nodig, heeft u deze nog niet? Aanmaken is gratis.


 

 
  pijltje Verdieping & Onderzoek  
 

 

Coaching op basis van de Self-Determination Theory (SDT)

Afbeelding DeterminedDoor: Emma Rainford en Alexander Waringa

Hoewel er regelmatig onderzoeken naar coaching worden gepubliceerd in internationale (wetenschappelijke) tijdschriften, dringen de onderzoeksresultaten slechts mondjesmaat door binnen het werkveld. Om deze reden is er door de NOBCO een redactie-assistent aangetrokken (Emma Rainford) die maandelijks samen met een lid van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek een recent verschenen onderzoeksartikel samenvat en bespreekt. 

Deze maand: Coaching with self-determination in mind: Using theory to advance evidence-based coaching practice.

 
Author(s): Spence, G.B, Oades, L.G.
Source: International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring Vol. 9, No. 2, 2011 Page 37
 
Coaching is doelgericht

Een fundamentele taak binnen het coachtraject is het verbeteren van het functioneren van de coachee op persoonlijk en/ of professioneel vlak. Coaching is in die zin een doelgerichte activiteit, gericht op het behalen van de door een coachee gewenste uitkomsten, zoals het verwerven van vaardigheden en verbeteren van prestaties. Het succes van een coachtraject hangt sterk af van de mate waarin de coachee zijn gedachtes, gevoelens en gedrag kan reguleren (zelfregulering). Dit proces van persoonlijke verandering is een grote uitdaging voor de coachee. Psychologische processen spelen hierbij vaak een grote rol.

Psychologische processen

Volgens Spence & Oades spelen vooral motivatie en persoonlijke autonomie een belangrijk rol bij de gedragsverandering van een coachee. Positieve en langdurige resultaten bij coaching worden vooral geboekt wanneer de coachee actief betrokken (gemotiveerd) is en persoonlijk investeert (persoonlijke autonomie) in de verandering. Volgens de auteurs is het daarom van belang dat de coaches inzicht hebben in de psychologische processen, die ten grond slag liggen aan motivatie en gedragsverandering. Binnen de coachliteratuur zou men om die reden meer gebruik moeten maken van psychologische theorieën.  

Self-Determination Theory (SDT) als theoretisch kader

Spence & Oades stellen dat coachpraktijken verbeterd kunnen worden door gebruik te maken van de Zelfdeterminatie theorie (Self-Determination Theory, SDT). SDT is een theorie over motivatie die stelt dat mensen streven naar het bevredigen van drie natuurlijke aangeboren behoeftes: 

Lees verder


 

Doe mee aan de Global Coaching Study 2011

Logo PWCHeeft u al meegedaan aan het wereldwijde onderzoek naar coaching? Hoe meer mensen uit Nederland mee doen hoe beter we inzicht zullen krijgen in de stand van zaken m.bt. coaching in Nederland. Lees hier meer informatie over dit onderzoek.

EMCCs and ICF regularly co-operate on initiatives that will promote the coaching and mentoring profession. As part of this co-operation, EMCC is assisting ICF with their 2011 Global Coaching Study.  ICF has recently commissioned a brand new piece of industry research, the 2011 ICF Global Coaching Study.  This study will provide an update to the benchmark statistics about coaches and the global coaching profession that were gathered nearly five years ago (in which EMCC also took part).  

Once again, the ICF has chosen to partner with PricewaterhouseCoopers (PwC) to examine the key themes and trends that have emerged within the coaching profession.  The following link will direct you to the study site that is being hosted independently by PwC: www.coachingstudy2011.com.

Building on the success of the original study, the upcoming study will, once again, explore main research themes such as: 

 • The opportunities and challenges facing coaches today, 
 • The ongoing evolution of the coaching profession; and 
 • The impact of the global economic downturn on the coaching profession. 

Please do take some time to take part in this study the results of which will help shape our profession.

Klik hier voor de online enquete: Global Coaching Study 2011

Regards Irena Sobolewska
(General Secretary EMCC)


 

 
  pijltje Colofon  
 

 

Met dank aan.....

NOBCO logo webDe redactie van het e-Magazine bestaat uit het NOBCO bestuur, de leden van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, een vaste redactie-kern van actieve NOBCO coaches en wordt daarnaast ondersteund door diverse deskundigen uit het coachveld.

Redactie:

Speciale dank gaat uit naar: Ien G.M. van der Pol.

Nieuws-tips en kopij voor het e-Magazine kunnen verzonden worden aan: redactie@nobco.nl

 • Deadline volgende editie is 06 oktober 2011.
 • Verschijningsdatum volgende editie 13 oktober 2011. 

Het e-Magazine wordt via mail verzonden, staat tevens op de NOBCO website en is in zijn geheel uit te printen.


 

 
 
Disclaimer Stichting NOBCO   Postbus 1167   3860 BB Nijkerk   033-2473428   e-mail: info@nobco.nl

Het e-Magazine is een uitgave van de NOBCO. Aan de samenstelling en de inhoud van deze nieuwsbrief wordt de uiterste zorg besteed. NOBCO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid hiervan, dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis van deze uitgave. © 2016 NOBCO.


Wenst u het NOBCO e-Magazine niet langer te ontvangen? Klik dan op AFMELDEN.