NOBCO E-MAGAZINE 13 OKTOBER 2011
  NOBCO E-MAGAZINE OKTOBER 2011 AFMELDEN   PRINT  
 
Dit e-Magazine is een uitgave van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Het e-Magazine wordt maandelijks toegestuurd aan onze 6231 abonnees. Dit zijn naast aangesloten coaches ook overige geïnteresseerden, die graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de coachingbranche.

Inhoud e-Magazine
Redactioneel
Nieuws van de NOBCO
Ontwikkelingen uit het veld
Overige interessante activiteiten
Verdieping & Onderzoek
Colofon
Spreuk van de maand
"Slangen die niet van huid kunnen verwisselen gaan ten gronde. Evenzo de geesten die men verhindert van mening te veranderen; ze houden op geest te zijn.", Friedrich Nietzsche (1844-1900).


 

 
  pijltje Redactioneel  
 

 

Neem de tijd

De afgelopen weken waren zeer interessante en inhoudelijke weken voor iedereen die geinteresseerd is in coaching als professie. Er werden zo veel verschillende activiteiten georganiseerd dat het bijna onmogelijk was om overal bij aanwezig te zijn. Om u echter zoveel mogelijk mee te geven van al dit moois hebben we een groot aantal samenvattingen en verslagen gemaakt. Al deze informatie vindt u in dit e-Magazine samen met aanvullende sheets en diverse korte compilatiefilmpjes. 

Zo blikken we terug op de landelijke bijeenkomst met Hans Korteweg, komt de prijsuitreiking van de NOBCO Thesisprijs aan bod, hebben we diverse compilatiefilmpjes en samenvattingen van de keynote presentaties die gehouden zijn tijdens de succesvolle NOBCO Conferentie 2011, krijgt u een verslag van de ICF Conferentie in Las Vegas en een samenvatting van de presentatie van Ulrike Wild over Het Nieuwe Leren. Natuurlijk vindt u in dit e-Magazine ook de laatste nieuwsitems (o.a. van de NOBCO zelf op Nu.nl) en gaan we de diepte in met een uitgebreid artikel over de coachmarkt ('The Coaching Cube').  

Gezien de grote hoeveelheid informatie in dit e-Magazine wil ik u adviseren om tijd vrij te plannen om op uw gemak het Magazine door te nemen, zet uw telefoon even uit, sluit uw mailprogramma, zet een pot koffie of thee en ga er voor zitten, het is de moeite waard!
 

Met vriendelijke groet, namens de redactie,

Alexander Waringa
(Hoofdredacteur NOBCO e-Magazine)


 

 
  pijltje Nieuws van de NOBCO  
 

 

NOBCO Conferentie 2011 opnieuw een succes

Afbeelding The FutureDoor: Chris Laarman
 
Bij dit artikel zitten verschillende compilatie filmpjes. Klik hieronder op een titel om naar het YouTube filmpje te gaan:
 
NOBCO Conferentie 2011 opnieuw een succes
 
Daar stonden we dan weer in Nyenrode. Op 22 september jongstleden lokte het klassieke kasteeltje ons alweer voor de 5e keer naar de NOBCO Conferentie 2011. Na maaanden van voorbereiden konden we daar in Breukelen samen met 260 deelnemers, 20 standhouders, 10 workshopleiders, twee keynotespeakers en niet te vergeten dagvoorzitter Saskia Teppema van een werkelijk fantastische dag genieten. Maar wat was er eigenlijk zoal te genieten? 
 
Als centraal conferentie-thema hanteert de NOBCO steeds ‘Trends en ontwikkelingen in coaching’. Dit keer was er voor het eerst een ondertitel ‘De coachee in de 21ste eeuw’. Een verschuiving in het denken over deze conferentie dus: was die vroeger vooral gericht op kennis en vaardigheden van coaches zelf, nu stonden de klanten, de coachees (eindelijk?) centraal. En dan met speciale nadruk op de nieuwste generatie coachees; de “Einsteingeneratie”. Voortdurend actief met sociale media, apps en alle denkbare internetfaciliteiten, de “dertigers” met hun keuzedilemma en de “moderne nomade”, reizend van klant naar klant en baan naar baan. Maar ook de nieuwe leidinggevende die deze nieuwe generatie moet aansturen en begeleiden. Kortom: de coachee 2.0. Hoe kan de huidige coach (zo vaak alweer een veertiger-plusser) daar op een eigentijdse wijze mee aan de slag?
 
 
Uitreiking NOBCO Thesisprijs 2011
 
De aftrap werd gevormd door de uitreiking van de NOBCO Thesisprijs 2011 door juryvoorzitter Yvonne Burger. De prijs ging uiteindelijk naar Min-Jou Huang (Vrije Universiteit, Amsterdam) met haar gedegen werkstuk over “The Coach’s Two-Client Problem”: de bekende coach-driehoek van coach, coachee en opdrachtgever. 
 
Keynote 'Back to the Future'
 
Na deze aftrap was het de beurt aan de keynote-sprekers, gelinkt door de koffiepauze met bezoek aan de informatiemarkt.  Onder het motto “Back to the Future” nam Vikki Brock PhD, rechtstreeks ingevlogen uit Californië (USA), ons mee op een speurtocht in het verleden van ons vak. Alle concepten van waaruit coaching geworden is tot de professie die het nu is passeerden de revue. Afgerond met een mooie analyse en voorspelling van toekomstige ontwikkelingen en dilemma’s. Haar rustige presentatie maakte dat het de aanwezigen niet veel moeite kostte om zich in haar Engelstalige verhaal in te leven.
 
Keynote 'Plaats en Taak 2040'
 
Dr. George Gelauff, onderdirecteur van het Centraal Plan Bureau, gunde ons vervolgens een kijkje in de toekomst van Nederland: hoe zal onze samenleving er in 2040 uit zien. Ter geruststelling: het CPB weet het ook niet..... 

Lees verder


 

Diverse Algemene Voorwaarden

Afbeelding ContractOp herhaald verzoek van de bij de NOBCO aangesloten coaches zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van de NOBCO nu ook in het Engels vertaald en als zodanig te vinden op onze website. Dit document is als PDF-bestand beschikbaar op de NOBCO website.

Klik hier voor deze NOBCO voorwaarden (onderaan de pagina).

Voorwaarden voor Coachcontracten

Wie als coach aangesloten is bij de NOBCO, treft op de NOBCO website ook voorbeelden aan van algemene voorwaarden voor coachcontracten. Deze voorbeelden zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Voor uw gemak zijn deze documenten gewoon in Word zodat ze voor eigen gebruik eenvoudig zijn te veranderen. Als u aangesloten bent bij de NOBCO kunt u deze voorbeelden gratis gebruiken.

Let op: u dient eerst in te loggen om toegang te krijgen tot het Intranet. Ga na het inloggen naar 'Beroepspraktijk'  en kijk dan onder 'Coachprijktijk documenten' voor de Algemene voorwaarden in het Engels: Klik hier: AV

Coachpraktijk beroepsdocumenten

Naast bovengenoemde documenten biedt de NOBCO nog veel meer handzame documenten die gebruikt kunnen worden binnen de eigen beroepspraktijk van de coach. Enkele voorbeelden. 

 • Juridische aspecten van coaching (Word-bestand)
 • Ontwerp Werkafspraken Coaching (Word-bestand)
 • Tips bij ondernemen als zelfstandig beroepscoach (PDF-bestand)
 • Ontwerp Coachingcontract + tips (Word-bestand)
 • Voorbeeld Evaluatieformulier (Word-bestand)
 • Bewaarplicht gegevens (Web-pagina)
 • Marketing van de Coachpraktijk (PDF-bestand)

Om toegang te krijgen tot deze documenten dient u aangesloten te zijn bij de NOBCO. Nog niet aangesloten bij de NOBCO? Sluit u vandaag nog aan, klik hier: Aansluiten bij de NOBCO.


 

Min-Jou Huang: winnaar NOBCO Thesisprijs 2011

Foto Min-Jou HuangTijdens de NOBCO Conferentie 2011 werd de NOBCO Thesisprijs 2011 uitgereikt. Door het uitreiken van deze prijs wil de NOBCO het onderzoek naar coaching stimuleren. 

LogoY ouTube

 Bij dit artikel zit een compliatie filmpje klik hier: NOBCO Thesisprijs 2011 uitreiking (5.41 minuten)

Min-Jou Huang: winnaar NOBCO Thesisprijs 2011 

De Thesisprijs werd uitgereikt door juryvoorzitter Prof.dr. Yvonne Burger. Uit de 14 ingezonden scripties had de jury drie genomineerden geselecteerd waaruit de keuze zou worden gemaakt. De prijs ging naar naar Min-Jou Huang (VU Amsterdam) met haar gedegen werkstuk over “A Qualitative Study into the Coach’s Two-Client Problem: How Do Coaches Reconcile the Difference of Needs and Expectations between the Coachee and the Sponsor?" (Master Vrij Universiteit Amsterdam). Deze thesis handelt over de bekende coaching-driehoek van coach, coachee en opdrachtgever en geeft concrete aanbevelingen over hoe om te gaan met het spanningsveld dat door deze driehoeksverhouding gecreëerd wordt. 

Het compacte Juryrapport is te lezen via deze link: Juryrapport NOBCO Thesisprijs 2011

Helaas was Min-Jou zelf niet in de gelegenheid om de prijs in ontvangst te nemen. Om deze reden werd de prijs in ontvangst genomen door haar begeleidster Dr. Svetlana Khapova. Svetlana las namens Min-Jou een dankwoord voor. Dit dankwoord is hier te lezen, klik hier: Min-Jou Huang

Twee aanmoedigingsprijzen 

Naast de hoofdprijs reikte de juryvoorzitter twee aanmoedingsprijzen uit. Het ging om: 

 • Rob Boom: “Vitaliteit & Coaching” (Master Alba-academie, Veldhoven) 
 • Geert Hidding: “Inzicht in coaching, een onderzoek naar de effecten op kernkwaliteiten” (Hanzehogeschool, Groningen) 

Samenstelling Jury

Dit jaar bestond de jury uit deskundigen uit het veld en de wetenschap, te weten: 

 • Prof.dr. Yvonne Burger (Hoogleraar Vrije Universiteit)
 • Dr. Rendel de Jong (onderzoeker Universiteit Utrecht en lid CWO)
 • Drs. Rudy Vandamme (coach, schrijver - gast jurylid)
 • Drs. Alexander Vreede (coach, voorzitter NOBCO)

In de het volgende e-Magazine zullen drie samenvattingen staan van de winnende scripties. 

Klik hier voor een compilatie van de prijsuitreiking: NOBCO Thesisprijs 2011


 

 
  pijltje Ontwikkelingen uit het veld  
 

 

Belangrijk voor flexwerkers: een coach en social media

Afbeelding FlexwerkenDat voor flexwerkers een coach  en social media belangrijk zijn voor flexwerkers werd  besproken tijdens de Conferentie van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches op de Nyenrode Business Universiteit. Zowel flexwerkers als leidinggevenden hebben coaching nodig om met de nieuwe manier van werken om te gaan, werd er gesteld. Thuiswerken vergroot de onzekerheid omdat er geen controle is.

Het gaat steeds meer om het eindproduct van de werknemer. Wil een flexwerker wel de verantwoordelijkheid? En kan hij of zij die ook aan? Flexwerkers worden thuis geconfronteerd met hun zelfdiscipline, waar ze vaak wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Leidinggevenden moeten op hun beurt leren om hun ondergeschikten los te laten. “Want het oude systeem is gebaseerd op controle”, aldus coach Harrie van Heck.

Social media

Maar flexwerkers hebben niet alleen baat bij coaching, ook social media helpt ze erbij. “Want wat je wel ziet met 'screenagers' (mensen die gemakkelijk kunnen omgaan met technologie) is dat zij gewend zijn om overal taakgericht hulp te halen. Ze hebben een vriendje die iets weet hoe de iPad werkt en de ander weet hoe het geluid aan moet. Dus je ziet dat nieuwe werken ook ander structuren gaat geven.” De coaching wordt dus ook meer taakgericht, is de verwachting.

Bekijk hier het filmpje: NOBCO Conferentie 

Bron: Nu.nl


 

Voedingscentrum start met coaching zonder coach

Afbeelding Het gezonde voorbeeldMet de vraag ‘Geef jij ook jouw ‘Na-aapje' het gezonde voorbeeld?' vragen het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en het Voedingscentrum aandacht van ouders voor hun eigen voorbeeldgedrag. Onder het motto ‘een gezonder kind begint bij een gezond voorbeeld' worden ouders van jonge kinderen bewust gemaakt van hun eigen eet- en beweeggedrag en worden ze uitgedaagd om hun eigen gedrag te testen. 

Mijn gezonde voorbeeld 

Op www.hetgezondevoorbeeld.nl staat een test van negen vragen waarin thema's aan bod komen zoals: ontbijten, televisie kijken of naar buiten gaan, de auto nemen of de fiets. Aan het einde van de test krijgen ouders inzicht in hoe goed ze het al doen en persoonlijk advies over verbeterpunten. Daarna hebben ouders de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de ‘Mijn gezonde voorbeeld' omgeving. Hier worden ouders gecoacht om verbeterpunten om te zetten in concrete actiepunten. 

Met vrienden 

Het is mogelijk om je alleen of samen met je vrienden in te schrijven voor ‘Mijn gezonde voorbeeld'. Via de site kunnen ouders vrienden, vriendinnen, de buurvrouw of partner uitnodigen om ook deel te nemen. Indien de uitnodiging wordt geaccepteerd worden automatisch beide profielpagina's aan elkaar gekoppeld. Daarmee heb je inzicht in elkaars vorderingen. Het feit dat vrienden kunnen worden uitgenodigd betekent dat ouders het werken aan gezonde voornemens niet alleen hoeven te doen en dat ouders elkaar kunnen ondersteunen en tips kunnen uitwisselen. 

Bijdrage Stichting E-hulp.nl

E-hulp.nl begeleidde NISB en het Voedingscentrum bij het ontwikkelen van het online coaching-concept van ‘Mijn gezonde voorbeeld', Bij de conceptontwikkeling is gekeken naar welke vormen van online hulp het best pasten bij het onderwerp (test, themagedeelte, coachingomgeving). Een belangrijke vraag daarbij was ‘Hoe kun je ouders stimuleren en uitdagen om te werken aan zelfgekozen doelen en thema's gericht op gezonder eten en meer bewegen?'. Hierbij was de voorwaarde dat ouders zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag zouden gaan. 

Er waren geen middelen beschikbaar om ouders te coachen door middel van bijvoorbeeld wekelijks contact via mail of chat met een deskundige. Vandaar dat er in het concept voor gekozen is om spelelementen toe te voegen (waaronder het punten- en beloningssysteem) en de mogelijkheid voor ouders om elkaar onderling te kunnen coachen en aanmoedigen. 

=======

De vraag bij dit initiatief is of het mogelijk is om coaching aan te bieden zonder deskundige coach. Discussieer mee over deze ontwikkeling binnen de LinkedIn groep van de NOBCO: Coaching als Professie.


 

 
  pijltje Overige interessante activiteiten  
 

 

Bezoek aan de ICF conferentie in Las Vegas (USA)

Afbeelding Las VegasDoor: Alexander Vreede

Sinds een paar jaar maken de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en de International Coach Federation (ICF) meer werk van hun onderlinge samenwerking. Natuurlijk zijn ze – althans in Europa waar beiden ongeveer 5.000 leden hebben – elkaars concurrent. Maar dat hoeft een goed contact en een goede samenwerking niet in de weg te staan. Zie de gemeenschappelijk bij de Europese Unie gedeponeerde Code of Conduct voor Coaching en Mentoring.

Een inmiddels vast element in die samenwerking is dat een afvaardiging van het bestuur van de ene organisatie als gast wordt uitgenodigd op de jaarlijkse conferentie van de ander. Die conferenties worden dan tegelijk benut om met elkaar verder te praten over “zaken van gemeenschappelijk belang”.

Midden in de kale woestijn

De ICF conferentie vond dit jaar – van 23 tot 27 september – plaats in het overbekende Las Vegas: de gok-, trouw en feeststad midden in de kale woestijn van de Amerikaanse staat Nevada. Een aanlokkelijk perspectief om naar toe te gaan? Voor mij aanvankelijk niet echt. Ik kon me niet goed voorstellen wat ik daar te midden van 1.000 ICF-ers te zoeken zou hebben. En hier in eigen land was het  bovendien druk genoeg. 

Maar het Executive Board van de EMCC vaardigde mij samen met mijn Frans-Griekse collega Gilles Gambade – EMCC’s nieuwe Vice President Standards – af om de EMCC in Las Vegas te vertegenwoordigen. En dus reisde ik de ochtend na de zo geslaagde NOBCO conferentie af naar Las Vegas.

In Las Vegas kwam ik terecht in een geoliede conferentiemachine in het Convention Center van een van de vele gokpaleizen. Dat laatste is overigens niet zo verwonderlijk, want je hebt in Las Vegas nu eenmaal niet veel anders dan gokpaleizen met hotels, theaters en congresfaciliteiten. En daar zette de ICF een indrukwekkende, gastvrije en perfect geregisseerde conferentie neer. De opzet ervan verschilde niet eens zo veel van wat wij hier gewend zijn: plenaire sessies met keynote sprekers plus een aantal ‘breakout sessions’ met workshops in kleinere (tegen de 100 man) groepen en een informatiemarkt met allerlei stands en standhouders. 

How to think like Leonardo da Vinci

De eerste keynote was Michael J. Gelb over “How to think like Leonardo da Vinci”: een soepele presentatie over de 7 kernelementen in de denkstijl van de unieke alleskunner Leonardo......

Lees verder


 

 
  pijltje Verdieping & Onderzoek  
 

 

De coachmarkt in kaart gebracht via 'The Coaching Cube'

Afbeelding Journal Learning en EdicationDoor: Emma Rainford en Alexander Waringa

Hoewel er regelmatig onderzoeken naar coaching worden gepubliceerd in internationale (wetenschappelijke) tijdschriften, dringen de onderzoeksresultaten slechts mondjesmaat door binnen het werkveld. Om deze reden is er door de NOBCO een redactie-assistent aangetrokken (Emma Rainford) die maandelijks samen met een lid van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek een recent verschenen onderzoeksartikel samenvat en bespreekt. 

Deze maand: Structuring and Understanding the Coaching Industry: The Coaching Cube

Author(s): Segers, Vloeberghs & Henderickx 

Source: Academy of Management Learning & Education, (2011) 10(2), 204-221
 
De afgelopen jaren heeft er een grote groei plaats gevonden binnen de coaching industrie. Ondanks het feit dat het aanbod in onderzoek nog lang niet zo groot is als de coachingpraktijk, groeit het aantal publicaties over onderzoek naar coaching in een hoog tempo. Het is belangrijk dat in kaart wordt gebracht wat de huidige staat van de coaching industrie is en hoe deze gestructureerd kan worden. Hierdoor zal het in de toekomst mogelijk zijn om coaching als vak beter te ontwikkelen.
 
Coaching Cube

Segers, Vloeberghs & Henderickx (2011) bieden een theoretisch kader aan om de coaching industrie te structuren en beter te begrijpen. Dit wordt gedaan door antwoord te geven op de volgende drie vragen:

 • Wat voor coaching agenda’s bestaan er?
 • Wie kan fungeren als een coach?
 • Hoe wordt coaching uitgevoerd?

Deze drie vragen kunnen samengebracht worden tot een theoretische ‘coaching cube’. Deze omvat drie dimensies: “Wat”, “Wie” en “Hoe”. Binnen elke dimensie is het mogelijk om coaching literatuur te categoriseren. In het artikel wordt vanuit een economisch en psychologisch perspectief gekeken welke onderlinge combinaties binnen de coaching cube vaker voorkomen in het bedrijfsleven. Vervolgens wordt door middel van drie studies onderzocht welke combinaties op de markt* voorkomen.

Wat: Coaching Agenda

De eerste dimensie betreft de coaching agenda (thematiek). De coaching agenda kan variëren van lage betrokkenheid tot hoge betrokkenheid van de de partijen (client, coach en eventueel de opdrachtgever) met betrekking tot de coaching. Aan de hand van literatuuronderzoek geven de auteurs drie verschillende manieren van executive coaching die variëren in de mate van betrokkenheid. Over coaching agenda’s van non-executive coaching is namelijk nog weinig bekend. Er moet hierbij wel vermeld worden dat er veel overlap is tussen de verschillende coaching agenda’s.

 • Skills coaching: lage betrokkenheid
 • Prestatie coaching: gemiddelde betrokkenheid
 • Ontwikkelings- of life coaching: hoge betrokkenheid

Uit onderzoek (Brauer, 2005, 2006; Maethner, Jansen, & Bachmann, 2005; Runde & Bastians, 2005) blijkt dat twee factoren een belangrijke rol spelen bij....

Lees verder


 

Doe mee aan de Global Coaching Study 2011

Logo PWCHeeft u al meegedaan aan het wereldwijde onderzoek naar coaching? Hoe meer mensen uit Nederland mee doen hoe beter we inzicht zullen krijgen in de stand van zaken m.bt. coaching in Nederland. Lees hier meer informatie over dit onderzoek.

De International Coach Federation ICF heeft het initiatief genomen om – in samenwerking met PriceWaterhouseCoopers – een wereldwijd onderzoek te doen naar de stand van professionele coaching: de Global Coach Study 2011. Dit onderzoek is een vervolg op een eerder soortgelijk onderzoek uit 2007. In het onderzoek wordt onderzocht wat de belangrijke thema’s, trends en uitdagingen rond coaching zijn en hoe deze zich sinds het vorige onderzoek hebben ontwikkeld. Iedere coach van over de gehele wereld kan aan dit onderzoek meedoen, ongeacht of men lid is van de ICF.

Inmiddels zijn de eerste resultaten – op basis van ruim 7.000 reacties uit 97 landen – bekend en die zijn veelbelovend. Het aantal reacties uit Nederland is helaas nog maar zeer beperkt en dat is jammer. Hoe meer reacties, hoe meer informatie en des te beter het inzicht dat we kunnen krijgen in de stand van zaken m.b.t. coaching in Nederland en elders in de wereld. Iedere deelnemer krijgt begin 2012 een preview van de samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

Invullen van het onderzoek kan op alle mogelijke manieren (ook per smartphone of tablet computer!), in 9 talen en kost minder dan 15 minuten. Invullen is in elk geval nog gedurende de hele maand oktober mogelijk. Doen!

Klik hier voor de online enquete: Global Coaching Study 2011

Namens Regards Irena Sobolewska (General Secretary EMCC)


 

 
  pijltje Colofon  
 

 

Met dank aan.....

NOBCO logo webDe redactie van het e-Magazine bestaat uit het NOBCO bestuur, de leden van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, een vaste redactie-kern van actieve NOBCO coaches en wordt daarnaast ondersteund door diverse deskundigen uit het coachveld.

Redactie:

Speciale dank gaat uit naar: Caroline Arkesteijn, Rity van AvoortYvonne Burger, Rob Boom, Dagmar Faddegon, Geert Hidding, Min-Jou Huang, Svetlana Khapova, Irena Sobolewska, Ulrike Wild en Patricia Wouters.

Nieuws-tips en kopij voor het e-Magazine kunnen verzonden worden aan: redactie@nobco.nl

 • Deadline volgende editie is 03 November 2011.
 • Verschijningsdatum volgende editie 10 November 2011. 

Het e-Magazine wordt via mail verzonden, staat tevens op de NOBCO website en is in zijn geheel uit te printen.


 

 
 
Disclaimer Stichting NOBCO   Postbus 1167   3860 BB Nijkerk   033-2473428   e-mail: info@nobco.nl

Het e-Magazine is een uitgave van de NOBCO. Aan de samenstelling en de inhoud van deze nieuwsbrief wordt de uiterste zorg besteed. NOBCO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid hiervan, dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis van deze uitgave. © 2016 NOBCO.


Wenst u het NOBCO e-Magazine niet langer te ontvangen? Klik dan op AFMELDEN.