NOBCO E-MAGAZINE 16 FEBRUARI 2012
  NOBCO E-MAGAZINE FEBRUARI 2012 AFMELDEN   PRINT  
 
Dit e-Magazine is een uitgave van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Het e-Magazine wordt maandelijks toegestuurd aan onze 6231 abonnees. Dit zijn naast aangesloten coaches ook overige geĆÆnteresseerden, die graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de coachingbranche.

Inhoud e-Magazine
Redactioneel
Nieuws van de NOBCO
Ontwikkelingen uit het veld
De bijdrage van....
Verdieping & Onderzoek
Colofon
Spreuk van de maand
"De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creƫren.", Peter F. Drucker (1909-2005).


 

 
  pijltje Redactioneel  
 

 

De coachmarkt blijft groeien

De afgelopen tijd verschijnen artikelen over de coachmarkt met een negatieve teneur, zo was daar bijvoorbeeld het artikel in de Intermediair met de ronkende kop 'Carrièreswitch? Word geen coach'. Tevens zijn er in diverse LinkedIn groepen discussies over de huidige moeilijke markt waarin coaches moeten opereren. Zijn deze negatieve verhalen terecht? Als we de uitkomsten van de nieuwe ICF Global Coaching Study onder ruim 12.000 coaches mogen geloven, dan is deze conclusie niet terecht.

Volgens dit onderzoek blijft, ondanks de economische crisis, de coachingindustrie zich verder uitbreiden en blijkt de beroepsgroep juist positief naar de toekomst te kijken (coaches verwachten meer coachopdrachten met meer sessies). Lees meer over de (voorlopige) resultaten van dit onderzoek in dit e-Magazine. Uiteraard staan er nog andere interessante artikelen in deze editie, o.a. een artikel over de zin en onzin van de Ethische Beroepscode, een verslag van de nieuwsjaarslezing van prof.dr. Douwe Draaisma (herinneren en vergeten), een verslag van de landelijke bijeenkomst over Organisatiecoaching, een bijdrage van Yvonne Toeset over 'Emotional Freedom Techniques' en nog veel meer.

Ook kunt u het speciale tijdschift 'ALEXANDER' gratis downloaden en is de 'Mijn Coach' App van de NOBCO nog steeds gratis beschikbaar. Lees er alles over in dit e-Magazine!

Met vriendelijke groet,

Alexander Waringa
(Hoofdredacteur NOBCO e-Magazine)

P.S. komt u ook naar het NOBCO event: De Coach als Ondernemer op 10 maart 2012?


 

 
  pijltje Nieuws van de NOBCO  
 

 

ALEXANDER: eenmalig tijdschrift van de NOBCO

Foto Alexander Vreede met het ALEXANDER MagazineOp 20 januari jl. heeft Alexander Vreede zijn voorzittershamer overgedragen aan Rob Huizing, de nieuwe voorzitter van de NOBCO. Het afscheid van Alexander Vreede heeft op 16 januari  2012 plaatsgevonden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de NOBCO. Tijdens deze bijeenkomst is het speciale magazine 'ALEXANDER' gepresenteerd en is het eerste exemplaar uitgereikt aan Alexander Vreede.

ALEXANDER: Speciale uitgave zeven jaren onstuimige groei van de NOBCO

Het bestuur van de NOBCO heeft het afscheid van Alexander Vreede aangegrepen om een mooi magazine uit te brengen, met daarin een overzicht van de stormachtige ontwikkeling van de NOBCO in de afgelopen zeven jaren. Met behulp van oud-bestuursleden en andere directbetrokkenen zijn vele interessante artikelen geschreven over coaching, de coachbranche en de NOBCO in het bijzonder. Bij vrijwel elke ontwikkeling in de afgelopen zeven jaar heeft Alexander voor of achter de schermen een belangrijke rol gespeeld. Om dit gegeven extra zichtbaar te maken heeft het magazine de naam gekregen van de scheidend voorzitter: ALEXANDER. 

Een greep uit de inhoud:

 • De Gedragscode: verplicht nummer of helpende hand?
 • Wat coaches van Jung kunnen leren
 • Europese bundeling van krachten voor een sterk coachvak
 • Hoe kom jij over? Wens en waarheid
 • Ik Twitter dus ik ben
 • Intervisie een must voor elke coach
 • De Coach en zijn instrument
 • To connect or not connect

Het magazine is gratis te downloaden als PDF, klik hier: ALEXANDER (4,5 MB)

Wilt u liever een papieren exemplaar ontvangen? Stuur dan een mail naar het NOBCO secretariaat met uw adresgegevens, klik hier: Contactformulier


 

Mijn Coach: de gratis coaching app van de NOBCO

afbeelding Mijn Coach App NOBCODe missie van de NOBCO is om leidend te zijn bij de ontwikkeling van coaching als professie en een bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in de samenleving.

In de afgelopen jaren zijn er al vele initiatieven ontplooid om deze missie uit te voeren. Ons nieuwste initatief is de NOBCO app Mijn Coach

Met "Mijn Coach" kunt u aan de slag met het in kaart brengen van uw doelen, het opstellen van een actieplan om deze doelen te behalen en kunt u bij de uitvoering van het actieplan de hulp inschakelen van uw vrienden & collega's via de koppeling met social media. Ook kunt u de hulp inroepen van een beroepscoach.

Bent u op zoek naar een gecertificeerde beroepscoach? Met deze app heeft u altijd een van de ruim 2.000 NOBCO beroepscoaches binnen handbereik.

Daarnaast bevat deze app informatie over de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).


De app "Mijn Coach" gratis downloaden? Klik hier:
www.nobco.nl/app
 
Praat mee over deze nieuwe app in de LinkedIn groep 'Coaching als Professie', klik hier: "Mijn Coach" app

Achtergrond informatie

De app "Mijn Coach" heeft drie functies:

Lees verder


 

 
  pijltje Ontwikkelingen uit het veld  
 

 

Eerste EQA-keurmerk voor coachopleiding op Master Practitioner niveau

Foto uitreiking eerste Master Practitioner EQA certificaat aan Coaching Academy InternationalDoor: Alexander Vreede

Het is zover: Nederland kent het eerste opleidingsinstituut met coachopleidingen de vier EQA-niveaus. De European Quality Award European (EQA) is het Europese keurmerk van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) voor coachopleidingen. Op dit moment zijn er 9 coachopleidingen in Nederland die een EQA-accreditatie hebben en zitten er nog 26 andere opleidingen in het accreditatieproces (waarvan 6 op de wachtlijst). Hiermee lijkt het EQA-keurmerk voor coachopleidingen de standaard te worden in Nederland. 

Eerste opleider met vier accreditaties: Coaching Academy International

Coaching Academy International van Loek Oudeman en Margreet Rierink viel de eer te beurt om als eerste opleiding in Nederland een programma te hebben dat op alle opleidingsniveaus met een EQA is erkend. Van het basisniveau “Professioneel Coachen” tot het sluitstuk “Meesterschap in het Coachen”. Een bijzondere prestatie, juist omdat Margreet en Loek met hun aanvraag vrijwel aan het begin stonden van de invoering van de processen rond het EQA-assessment in Nederland. Het is hen zeker niet licht gevallen om het hele toetsingsproces te doorlopen. Maar ze hebben weten vol te houden en hebben er vooral ook hun voordeel mee weten te doen: de aanvraag was aanleiding om zich een krachtige spiegel voor te laten houden, voor het nodige ‘achterstallig onderhoud’ en voor aanscherping op allerlei onderdelen waar de EQA – zeker op Master Practitioner niveau – nu eenmaal heel hoge eisen aan de opleiding stelt. 

Het NOBCO-bestuur feliciteert Coaching Academy International van harte met het behalen van deze mooie mijlpaal en hoopt dat nog vele andere coachopleidingen in Nederland dit voorbeeld zullen volgen! 

Uitreiking EQA Master Practitioner certificaat

Om deze bijzondere prestatie te eren besloten NOBCO en EMCC gezamenlijk om aan de uitreiking van het EQA Master Practitioner (MP EQA) certificaat een extra feestelijk tintje te verlenen. 

Lees verder


 

Oproep: Dag van de Coach op zoek naar cases!

Logo dag van de CoachJaarlijks organiseert het Tijdschrift voor Coaching de Dag van de Coach. Dit jaar vindt deze plaats op donderdag 31 mei a.s. in congrescentrum De Reehorst te Ede.

In het ochtendprogramma spreken prof.dr. Erik de Haan & prof.dr. Yvonne Burger over de professionalisering van het coachingsvak. Wat is hier op wetenschappelijk gebied over bekend? Wat betekent dit voor de praktijk en de toekomst van het vak? Wat is bekend over de effectiviteit van coaching? Wat zijn de werkzame bestanddelen in coaching en het belang van een goede coachingsrelatie?

Tevens zal Olympisch atletiekbondscoach Honoré Hoedt vertellen over zijn ervaringen. Hoe haal je het beste uit je coachee? Hoe benut je talent optimaal? Hoe motiveer je mensen en help je hen grenzen te verleggen? Vanuit de sport, maar uiteraard ook met een link naar coaching in het algemeen. Verder zal prof.dr. Bas Haring uit de doeken doen hoe het fenomeen coaching in de huidige samenleving is te verklaren.

Casuïstiek gezocht

In het middagprogramma worden vijf cases gepresenteerd, waarbij op elke case twee experts vanuit hun specifieke methodiek of denkwijze reageren. Om de cases te laten aansluiten op de coachingspraktijk heeft de organisatie uw hulp nodig! Wij zijn op zoek naar vraagstukken waar u in de praktijk tegenaan bent gelopen. Wat vindt u lastig of spannend? Waar wilt u meer over weten? 

Stuur voor 24 februari a.s. uw case in via dit formulier en misschien wordt uw case wel geanonimiseerd behandeld op de Dag van de Coach. Indien uw case door de bezoekers wordt geselecteerd, ontvangt u bovendien een gratis toegangsbewijs voor deze dag!

NOBCO coaches krijgen € 30,00 korting op de toegangsprijs van de Dag van de Coach. Meer weten? Klik hier: DvdC

Bron: Jorg Winkelmolen (TvC/ Kloosterhof Neer B.V.)


 

Eerste resultaten '2012 ICF Global Coaching Study'

Logo ICFOpmerkelijk positief nieuws uit de ICF Global Coaching Study.

Sinds 2006 voert de ICF (International Coaching Federation) een wereldwijd onderzoek naar de coachingindustrie uit. Eind 2011 is gestart met een nieuw onderzoek met de naam '2012 ICF Global Coaching Study’. Deze editie van de vragenlijst is in negen verschillende talen uitgezet in 117 landen. In totaal hebben 12.133 coaches de vragenlijst ingevuld, waarvan 4.400 niet-ICF-leden (zoals leden van de EMCC en coaches aangesloten bij de NOBCO). 

In het huidige onderzoek is in kaart gebracht wat de grootste uitdagingen zijn voor coaches. Ondanks de economische crisis, en het daaropvolgend economisch herstel, blijkt de coachingindustrie zich wel verder uit de breiden. Dit is terug te vinden in de groei van het ledental van het ICF en de positieve verwachtingen van de coaches zelf.

Eerste belangrijkste conclusies

 • De coachingindustrie lijkt te groeien, naar een totaal geschat aantal van 47.500 professionele coaches (wereldwijd);
 • De professie blijft geconcentreerd in regio’s met hogere inkomens, zoals Noord-Amerika, West-Europa en Oceanië, maar met een snellere groei buiten deze regio’s, zoals Latijns-Amerika en het Caribische gebied;
 • Coaches zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. De komende 12 maanden verwachten zij een toename in vraag (cliënten en sessies), wat zal leiden tot een stijging van de jaarlijks inkomsten uit coaching;
 • Een kleine meerderheid van de coaches is van mening dat de coachingindustrie gereguleerd moet worden (53%). Onder diegenen is verreweg de meerderheid (85%) van mening dat geregistreerde beroepsorganisaties deze regulering op zich moeten nemen;
 • Ongetrainde individuen, die zichzelf coaches noemen, worden door 43% van de coaches gezien als probleem voor de toekomst van de professie;
 • Belangrijke thema's voor de toekomst zijn het vergoten van het bewustzijn van de voordelen van coaching, meer geloofwaardige data over de ROI (Return on Investment) en ROE (Return on Expectations). 

Gehele onderzoek binnenkort beschikbaar 

In de komende weken wordt het eindrapport verwacht, waar diverse andere onderwerpen aan bod zullen komen:

 • Coaching: Belangrijkste Tendensen
 • Profiel van Coaches
 • Opleiding en Erkenning
 • Profiel van Cliënten
 • Interactie tussen Coach en Cliënt
 • Kernpunten en Toekomstige Trends

Wanneer het volledige rapport beschikbaar komt, zal er in het e-Magazine een samenvatting komen.

Bron: ICF / Emma Rainford


 

 
  pijltje De bijdrage van....  
 

 

De techniek: Emotional Freedom Techniques (EFT)

Foto Yvonne ToesetDe rubriek 'De bijdrage van...' is een open podium waar professionals uit de coachbranche hun visie kunnen beschrijven over ontwikkelingen binnen de coachwereld. 

De techniek: Emotional Freedom Techniques (EFT) 

Er zijn vele diverse stromingen, methoden en zienswijzen binnen de coachingswereld. Vele beroepscoaches hebben zich gespecialiseerd op basis van een bepaalde filosofie. Een van de opkomende technieken is 'Emotional Freedom Techniques'. We hebben Yvonne Toeset (schijfster van het boek 'Innerlijke rust met EFT’ en NOBCO/ EMCC European Master Practitioner Coach) gevraagd om in eigen woorden uiteen te zetten wat deze techniek inhoudt en hoe coaches deze kunnen inzetten in de eigen coachpraktijk.

Door: Yvonne Toeset

Sinds 2004 ben ik gefascineerd door een nieuwe interventietechniek: EFT. EFT staat voor Emotional Freedom Techniques en deze omschrijving zegt precies wat het doet: negatieve emoties neutraliseren, zodat we ons weer emotioneel vrij kunnen voelen. Aanvankelijk gebruikte ik EFT als zelfhulpmethode, maar al snel zag ik de waarde van deze simpele maar effectieve methode voor mijn coachees. In ruim zes jaar tijd heb ik honderden coachees geholpen met EFT, inmiddels bijna 50 professionals opgeleid in EFT en verschillende Masterclasses georganiseerd om EFT onder de aandacht te brengen. Begin 2011 kwam bij uitgeverij Het Spectrum mijn eerste boek uit: ‘Innerlijke rust met EFT’. 

Waar komt EFT vandaan?

Nieuwe interventiemethoden ontwikkelen zich doorgaans niet aan de schrijftafel van de wetenschapper. Zij ontwikkelen zich in de praktijk door creatieve en inventieve geesten, die ‘out of the box’ denken combineren met experimenteren. Toeval speelt hierbij ook een rol; iemand besluit in een opwelling ‘iets’ te doen en dat blijkt te werken. Wanneer deze methode onder diverse omstandigheden in de praktijk effectief blijkt, raakt de wetenschap geïnteresseerd. Zo is het ook met EFT gegaan. 

Voorloper van EFT is TFT (Thought Field Therapy) van dr. Roger Callahan. Een coachee met extreme watervrees deed Callahan besluiten om een onconventionele interventie toe te passen, aangezien de gangbare methoden geen resultaat hadden. 

Lees verder


 

 
  pijltje Verdieping & Onderzoek  
 

 

De Gedragscode: verplicht nummer of helpende hand?

Foto Victor van LieshoutDoor: Victor van Lieshout

Een bijdrage leveren die betrekking heeft op de Ethische Gedragscode (EGC) van de NOBCO, ethiek en integriteit is op een aantal manieren confronterend. De eerste confrontatie heeft te maken met de aard van het onderwerp. Gedragscodes zijn overal te vinden. Er zijn codes ontwikkeld voor toerfietsers, de algemene pensioengroep, de scheidingsspecialist, voetbalclubs, brandveiligheid, voor in de bus, voor de Betuwse jeugdkampen, voor hond en baas en voor de getrouwde vrouw. En waar nog geen gedragscode aanwezig is, schijnt er grote behoefte aan te bestaan, bijvoorbeeld voor sociale media, gebruik van mobiele telefoons. Blijkbaar is er controle nodig, een formulering van do’s en dont’s om het Kwaad te voorkomen en uit te bannen. Er wordt van uitgegaan, dat hieraan adequaat tegemoetgekomen kan worden door gedragscodes te formuleren en mensen daarvoor een handtekening te laten zetten.

Toch schandalen

Tegelijkertijd wordt de samenleving geregeld opgeschrikt door schandalen in bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs, het Provinciale Bestuur en zeer recent de wetenschap. In de wetenschap zijn ter bescherming van onafhankelijkheid en kwaliteit tot in detail gedragscodes en regels geformuleerd. Een harde confrontatie…

Een gedragscode definieert gebieden waarbinnen ik besluiten moet nemen en keuzes moet maken. Regels bieden uitkomst en helpen wel, maar ze zijn niet uitputtend en er zijn dus altijd grijze gebieden. 
 
Een volgend confronterend moment hangt hiermee samen en heeft te maken met hoe bewust ik besluiten neem. Dijksterhuis schrijft in “Het slimme onbewuste, denken met gevoel” dat mijn onbewuste een besluit neemt en dat mijn brein daar een verhaaltje bij verzint. Wanneer een opdrachtgever vraagt naar informatie over de coachee, geef ik die “natuurlijk” niet. Maar hoe “natuurlijk” is dat? Hoe is de samenhang met de relatie die ik heb met de opdrachtgever en met de soort informatie? Met het moment, met de duur en de kwaliteit en met het formaat van de opdracht? Of opdrachten in de toekomst?

Mijn bewustzijn is begrensd

Het is confronterend om te ervaren dat mijn bewustzijn nogal begrensd is. Er zijn goede redenen, zo schrijft Dijksterhuis, om aan te nemen dat we bij belangrijke beslissingen juist meer op ons onbewuste en minder op ons bewustzijn zouden moeten vertrouwen. 

Lees verder


 

Ondersteuning onderzoeken naar effectiviteit van coaching

Afbeelding onderzoekerHet onderzoek naar de effectiviteit van coaching komt in Nederland nu echt van de grond. Twee maanden geleden is aan de Vrije Universiteit een onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van coaching. Inmiddels hebben meer dan 500 mensen de vragenlijsten ingevuld. U kunt nog steeds meedoen!

De NOBCO ondersteunt dit onderzoek van harte en wil u vragen om uw medewerking!

‘Het grootste onderzoek naar effectiviteit van coaching ooit’

Met deze titel proberen prof.dr. Erik de Haan en prof.dr. Yvonne Burger de relevantie van hun onderzoek aan te geven. Het gaat hier om een grootschalig onderzoek van de Vrije Universiteit in samenwerking met Ashridge Business School. Het doel is om het grootste aantal coachingsrelaties ooit te onderzoeken, om zo meer zicht te krijgen op wat de werkzame bestanddelen in coaching zijn. Zij hopen op honderden ingevulde vragenlijsten van coaches, hun cliënten en ook van hun eventuele ‘sponsors’ in de organisatie.

We nodigen u graag uit om mee te werken aan dit onderzoek. En verwijzen u in dat geval naar: 

http://www.ashridge.org.uk/Website/Content.nsf/wFARACC/Ashridge+Centre+for+Coaching?opendocument 

Er wordt een jaar uitgetrokken om data te verzamelen. Het onderzoek is goed beveiligd en strikt vertrouwelijk. Zelfs de onderzoekers zien de ruwe data niet. Voor coaches is het interessant om mee te doen omdat:

 • u uw eigen scores krijgt toegezonden nadat u de vragenlijst heeft ingevuld;
 • u bij 10 ingevulde vragenlijsten een persoonlijk profiel van uw effectiviteit en uw relatie met uw cliënten krijgt toegezonden (vergeleken met het totaal aantal deelnemers. Dit geeft een indicatie van uw effectiviteit als coach);
 • als er 20 vragenlijsten van u of uw bedrijf zijn ontvangen, krijgt u een mooi coachingsboek;
 • als er 50 ingevulde vragenlijsten van u of uw bedrijf zijn ontvangen dan kunt u co-auteur worden van het peer-reviewed artikel dat zal worden geschreven.

P.S. Dit onderzoek is gebaseerd op eerder onderzoek onder resp. 71 en 156 coaches, waarover is gepubliceerd in internationale peer-reviewed tijdschriften (Personnel Review en The Consulting Psychology Journal). Als u hierin interesse heeft, kunt een e-mail sturen aan Yvonne Burger: info@yvonneburger.nl.

P.P.S. Download hier de 'Voorbeeldbrief' voor individuele coaches of bedrijven, die je aan je cliënten zou kunnen sturen: Voorbeeld brief.


 

 
  pijltje Colofon  
 

 

Met dank aan.....

NOBCO logo webDe redactie van het e-Magazine bestaat uit het NOBCO bestuur, de leden van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, een vaste redactiekern van actieve NOBCO coaches en wordt daarnaast ondersteund door diverse deskundigen uit het coachveld.

Redactie:

Speciale dank gaat uit naar: Yvonne Burger, Erik de Haan, Jitske Kramer, Victor van Lieshout, Liesbeth Schippers, Ingrid Stoop, Yvonne Toeset, Alexander Vreede en Jorg Winkelmolen.

Nieuws-tips en kopij voor het e-Magazine kunnen verzonden worden aan: redactie@nobco.nl

 • Deadline volgende editie is 08 maart 2012.
 • Verschijningsdatum volgende editie 15 maart 2012. 

Het e-Magazine wordt via e-mail verzonden, staat tevens op de NOBCO website en is in zijn geheel uit te printen.


 

 
 
Disclaimer Stichting NOBCO   Postbus 1167   3860 BB Nijkerk   033-2473428   e-mail: info@nobco.nl

Het e-Magazine is een uitgave van de NOBCO. Aan de samenstelling en de inhoud van deze nieuwsbrief wordt de uiterste zorg besteed. NOBCO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid hiervan, dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis van deze uitgave. © 2016 NOBCO.


Wenst u het NOBCO e-Magazine niet langer te ontvangen? Klik dan op AFMELDEN.