NOBCO E-MAGAZINE 11 SEPTEMBER 2015
  NOBCO E-MAGAZINE SEPTEMBER 2015 AFMELDEN   PRINT  
 
Dit e-Magazine is een uitgave van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Het e-Magazine wordt maandelijks toegestuurd aan onze 6231 abonnees. Dit zijn naast aangesloten coaches ook overige geïnteresseerden, die graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de coachingbranche.

Inhoud e-Magazine
Nieuws van de NOBCO
Ontwikkelingen uit het veld
Overzicht komende bijeenkomsten
Overige interessante activiteiten
Verdieping & Onderzoek
Nieuwe EQA-geaccrediteerde Opleidingen
Colofon
Spreuk van de maand
"Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken." Confucius (551 v.C. - 479 v.C.)


 

 
  pijltje Nieuws van de NOBCO  
 

 

Gezocht: beste afstudeerscriptie over coaching of mentoring

Voor de zesde keer op een rij zal de NOBCO de Thesisprijs uitreiken voor de beste afstudeerscriptie over coaching of mentoring.

Thesis over coaching of mentoring

Het kan zowel een master- als een bachelorthesis betreffen, afgerond tussen 1 september 2014 en 1 september 2015 door een student aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit, hogeschool of post-HBO-opleiding. Co-producties van twee of drie studenten zijn toegestaan. Eigen empirisch onderzoek geniet in principe voorkeur, maar goed gedocumenteerde case-studies of meta-analyses komen ook in aanmerking. De thesis dient door de onderwijsinstelling met een voldoende te zijn gehonoreerd.

Win  € 1.000,-  en eeuwige roem!

De vakjury, bestaande uit deskundigen uit het veld en de wetenschap, stelt uit de longlist een shortlist van drie genomineerden samen en kiest uit deze drie de winnaar. Aan de winnaar zal een geldprijs van € 1.000,- en een certificaat worden toegekend. De prijs wordt uitgereikt tijdens het NOBCO-symposium 'Onderzoek en Coaching' dat plaats zal vinden op 16 december 2015.

De thesis dient voor 1 november 2015 digitaal te worden ingediend via de NOBCO website. Lees hier meer: NOBCO Thesisprijs 2015


 

Narrative coaching - compilatie NOBCO landelijke bijeenkomst

De NOBCO heeft een eigen video-kanaal op YouTube

Het NOBCO-YouTube-communicatiekanaal is opgezet om de NOBCO-activiteiten beter in beeld te brengen. Klik hier voor ons YouTube-Kanaal met alle 21 filmpjes: NOBCO YouTube

Recente toevoeging YouTube: Narrative Coaching

Engelse compilatie van NOBCO landelijke bijkomst over ‘Narrative coaching’ door Prof. dr. Reinhard Stelter. Hierin geeft hij toelichting over de 'derde generatie coaching' en hoe je deze toepast binnen het coachen van individuelen en groepen, inclusief heldere voorbeelden. Klik op de 'Play'-knop om de video te starten.

Afbeelding Youtube filmpje Narrative Coaching


 

Coaching Monitor: het online evaluatie-instrument voor coaching

Nieuw evaluatie-instrument

De NOBCO heeft na jaren onderzoek het eerste online evaluatie-instrument voor coaching ontwikkeld. Dit instrument met de naam Coaching Montor heeft als doel om cliënten en inkopers van coaching meer zekerheid te bieden over de kwaliteit van de ingehuurde coach en het rendement van een coachtraject.

Inzichtelijk maken van de effectiviteit van coaching 

De doelen van de cliënt worden in de startfase van de coaching door de coach gekoppeld aan (gevalideerde) vragenlijsten. Gedurende het traject en na afronding van het traject worden de doelstellingen en vragenlijsten opnieuw afgenomen bij de cliënt. Op basis van de afgenomen vragenlijsten wordt het resultaat berekend en in een visuele eindrapportage weergegeven. 

Gebruik maken van dit innovatieve instrument? Huur een NOBCO coach!

Alleen bij de NOBCO aangesloten coaches (en studenten van EQA geaccrediteerde coachopleidingen) hebben toegang tot dit unieke instrument. Door een NOBCO coach in te huren kunt u uw coachtrajecten monitoren en krijgt u objectieve en inzichtelijke rapportages over de eindresulaten. Zoekt u een coach? Kijk dan hier: vind een Coach

Lees hier meer over dit nieuwe NOBCO-initiatief: www.coachingmonitor.nl.


 

Aansluiten bij NOBCO nu tijdelijk slechts € 73,70

De NOBCO staat voor de continue professionalisering van coaches. Aansluiting bij de NOBCO biedt daarom de mogelijkheid om gebruik te maken van de Ethische Beroepscode inclusief de onafhankelijke Klachtenregeling. Toegang tot intervisiebijeenkomsten, diverse Vaksecties en natuurlijk de Certificering voor Beroepscoaches (EIA).

Vele extra's zoals gratis toegang tot meer dan 150 coachboeken

Naast de vaktijdschriften die met korting worden aangeboden, is nu ook de digitale kennisbank van Coachlink.nl beschikbaar. Deze faciliteit geeft toegang tot een veelheid van coachboeken (op dit moment meer dan 150) en artikelen. Daarnaast biedt de aansluiting toegang tot alle reguliere NOBCO-activiteiten en gratis gebruik van het unieke online evaluatie-instrument de Coaching Monitor.

Samen voor een sterkere branche

Tevens ondersteunt u met uw financiële bijdrage de verdere professionalisering van het coachvak en maakt u het mogelijk om coaching breed te promoten binnen de markt en maatschappij. De kosten voor de basisaansluiting bedragen € 295,- per kalenderjaar (excl. btw), voor de rest van 2015 is dat nog slechts € 73,70

Vandaag nog aansluiten? Wees welkom en klik hier: aansluiten NOBCO.


 

 
  pijltje Ontwikkelingen uit het veld  
 

 

Prestaties medewerkers verbeteren lukt al met korte coachtrajecten

Eerder bespraken we in het e-Magazine al de Nederlandse meta-studie van Theeboom e.a. naar de effectiviteit van coaching. De meta-studie "The effectiveness of workplace coaching: A meta-analysis of learning and performance outcomes from coaching" van Jones e.a. voegt daar interessante inzichten aan toe. Evenals uit de meta-studie van Theeboom e.a. blijkt dat coaching een effectieve manier is om de prestaties van medewerkers te verbeteren.

De meta-studie laat zien dat coaching een goede manier is om zowel de vaardigheden van medewerkers alswel hun prestaties op de werkvloer te verbeteren. Verder laat deze studie zien dat coaching reeds effectief kan zijn met korte trajecten, uitgevoerd door interne coaches en ondersteund met moderne communicatiemiddelen.

Met deze inzichten kunnen organisaties op veel grotere schaal coaching beschikbaar stellen voor hun medewerkers zodat zij beter gaan presteren en daarmee een sterkere concurrentiepositie opbouwen.

Verderop in dit eMagazine wordt deze nieuwe meta-studie uitgebreid besproken door prof.dr. Fred Korthagen.


 

Eerste editie Tijdschrift Positieve Psychologie gratis verkrijgbaar

Positieve Psychologie is een relatief nieuwe stroming binnen de psychologie waar ook onder coaches en andere begeleidingsdeskundigen steeds meer belangstelling voor is. Reden genoeg voor uitgever Kloosterhof om twee nieuwe intatieven op dit gebied te lanceren. 

Nieuw Tijdschrift Positieve Psychologie

Het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP) wil de wetenschappelijke principes van de positieve psychologie toegankelijk maken voor mensen uit de praktijk. Het TPP publiceert daartoe artikelen over de wetenschappelijke onderbouwing van positieve psychologie, de ontwikkeling van praktijktoepassingen en de evaluatie ervan.

De eerste editie van het tijdschrift is kostenloos aan te vragen. Klik hier voor het gratis proefnummer.

Congres Positieve Psychologie 'Op Eigen KRACHT'

De eerste editie van het tijdschrift zal worden gelanceerd op 15 oktober 2015 tijdens het Congres Positieve Psychologie. Dit congres met de titel ‘Op Eigen KRACHT’ zal plaatsvinden in Spant! te Bussum. De conferentie gaat over de achtergrond, theorie, onderzoek en praktijk van de 'sterke kanten aanpak'. Het congres bevat enkele plenaire lezingen met o.a. Ilona Boniwell (één van de meest prominente positieve psychologen) en andere Nederlandse topexperts op dit gebied. Via een achttal sessies kunnen de bezoekers de verschillende aspecten van de 'sterke kanten aanpak' zelf ervaren.

Coaches aangesloten bij de NOBCO ontvangen € 30,00 korting op de toegangsprijs. Wilt u meer informatie of aanmelden dan kan dat hier: 'Op Eigen KRACHT'.


 

Kan zelfsturing in de zorg succesvol zijn zonder bekwame teamcoaches?

De snelst groeiende LinkedIn-groep over coaching is "Coaching als Professie", met inmiddels meer dan 9.750 leden.

Dit is een LinkedIn-groep die wordt aangeboden door de NOBCO en staat open voor iedereen die professioneel bezig is met coaching. Iedereen die geïnteresseerd is in coaching als professie is hier welkom voor het uitwisselen van kennis, ervaring, meningen en ideeën. Nieuws en ontwikkelingen uit de coachbranche worden in deze groep geplaatst en iedereen wordt uitgenodigd om op deze items te reageren.

Recente vraag:  

Kan zelfsturing in de zorg succesvol zijn zonder bekwame teamcoaches?

"Opvallend hoe veel organisaties in de zorg de overstap maken naar zelfsturing of zelforganisatie. Onontkoombaar het pad van de toekomst. Nadat een deel van de "oude" teamleiders wordt weg "gemoffeld" wordt een ander deel herbenoemd tot teamcoach. Hoe bekwaam zijn die teamcoaches eigenlijk in hun vak? Wat horen zij precies anders te doen dan in hun rol als teamleider om de teams te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling naar meer zelforganisatie? Alleen met een andere titel kom je er niet. Wat vinden jullie een bekwame teamcoach?"

Alyanna Bijlsma

Inmiddels zijn er 14 reacties. Meediscussiëren met deze of andere discussies? Klik hier: LinkedIn Coaching als Professie


 

 
  pijltje Overzicht komende bijeenkomsten  
 

 

Regionale bijeenkomst: Masterclass Projectie en Overdracht

Door Saskia Teppema

Programma

Als professionele coach wil je je vrij voelen in iedere coachrelatie. Ook in die relaties die bij jou van alles oproepen. We onderzoeken je triggers en de daarbij behorende gevoelens en overtuigingen. Die toetsen we op waarheid met scherpte en zachtheid.

Thema’s

• Uitleg van het gereedschap
• Overdracht en projectie wordt een kwestie van kiezen
• De projector en het scherm
• Overdracht als signaal
• Relatie met je interne beslisser aanhalen
• Vrijheid en ontspanning in ieder gesprek

Meerwaarde voor de deelnemer

Je leert hoe je hardnekkige overtuigingen, die onder projectie en overdracht liggen, kunt transformeren. Je leert hoe je je verslaving daaraan kunt doorbreken. Met vrijheid als gevolg.

Over de spreekster

Saskia Teppema werkt dertig jaar als trainer en coach, is auteur van talloze columns en artikelen en heeft zich toegelegd op het coachen met liefde en vergeving. 

Datum: 29 september 2015
Tijdstip: 18.45 - 21.30 uur
Locatie: Amsterdam
Kosten: € 45,- (excl. BTW), NOBCO coaches: gratis 
Maximaal aantal deelnemers: 150 

Klik hier voor meer informatie: Landelijke bijeenkomst: Masterclass Projectie en Overdracht.


 

Regionale bijeenkomst: Effectieve intuïtie voor coaches

Door Ciska Rippen

Programma

Het aanbieden van praktische handvatten die je in staat stellen je eigen intuïtie gerichter te benutten in de dagelijkse praktijk.

Thema’s

• Wat is intuïtie en hoe werkt het ?
• Waarnemen van de eigen intuïtie te midden van emoties en overtuigingen
• Basis toepassing van intuïtie in de voorbereiding van - en tijdens het coachingsgesprek

Meerwaarde voor de deelnemers (coaches)

Deze workshop behandelt twee basis begrippen van toegepaste intuïtie: het bewust waarnemen van je eigen intuïtie en het gronden.
Iedereen neemt intuïtie anders waar: sommige mensen voelen het in hun lichaam, anderen ‘weten’’, weer anderen zien. Wat is jouw manier van waarnemen?

Over de spreker

Ciska Rippen (1968) is ruim 15 jaar coach en trainer – eerst voor KPMG en sinds tien jaar zelfstandig gevestigd. Zij is van mening dat zelfkennis een noodzakelijke voorwaarde is voor meesterschap, zowel voor de coachee als voor de coach. 

Datum: 8 oktober 2015
Tijdstip: 18.45 - 21.30 uur
Locatie: Utrecht
Kosten: € 45,- (excl. BTW), NOBCO coaches: gratis 
Maximaal aantal deelnemers: 30

Klik hier voor meer informatie: Regionale bijeenkomst: Effectieve intuïtie voor coacges.


 

Regionale bijeenkomst: De hoogsensitieve cliënt

Door Luc de Boer

Programma 

Kennismaken met hoogsensitiviteit en beter weten hoe je met hoogsensitieve ciënten kunt omgaan.

Thema's

 • hoogsensitiviteit (hsp);
 • buitenstebinnen en binnenstebuiten;
 • overspoeld raken;
 • ruimte (laten) innemen.

Meerwaarde voor de deelnemers 

Je ontwikkelt je kennis over hoogsensitiviteit en krijgt praktische suggesties mee voor de (werkgerelateerde) coaching van hoogsensitieve cliënten.

Over de spreker

Luc de Boer (bedrijfseconoom, 1966) is gevoelig én rationeel. Die kwaliteiten combineert hij sinds 2006 in zijn begeleidingspraktijk, gespecialiseerd in hoogsensitiviteit op werkgebied. Sensitief inlevingsvermogen combineert hij met een cliëntgedreven, nuchtere, resultaatgerichte aanpak.

Datum: 13 oktober 2015 
Tijdstip: 18.45 - 21.30 uur
Locatie: Haarlem   
Kosten: € 45,- (excl. BTW), NOBCO coaches: gratis 
Maximaal aantal deelnemers: 30

Klik hier voor meer informatie: Regionale bijeenkomst: De hoogsensitieve cliënt


 

Landelijke bijeenkomst: Teamcoaching: growing potential in high performance teams

Door Anje-Marijcke van Boxtel

Programma 

De Volvo Ocean Race, de Formule 1 van het zeilen, is een driejaarlijkse zeilrace rond de wereld. Editie 2014-2015 is de editie van het ‘one-design’; ‘The human edition’. Omdat alle zeven boten identiek zijn, komt winnen of verliezen nu neer op de bemanning, op het team. De Nederlandse boot heeft een mental coach. Een vrouw. En ze is ook nog psycholoog. Anje-Marijcke van Boxtel maakt je deelgenoot van de anderhalf jaar dat ze Team Brunel in de Volvo Ocean Race coachte. Van selectie tot finish. Van havenplaats naar havenplaats. Door ups en downs. Ze neemt je mee in de onderliggende concepten van waaruit ze werkte en laat je ervaren hoe de metafoor van big boat sailing bijdraagt in het begeleiden van teamontwikkeling en leiderschap in ‘gewone’ bedrijven en organisaties.

Voor wie?

Iedereen die geïnteresseerd is in leiderschap-, team- en individuele coaching.

Over de spreekster

Wat Anje-Marijcke van Boxtel kortweg doet is: organisaties begeleiden het beste uit hun mensen te halen, en mensen begeleiden om het beste uit zichzelf te halen. Als director Coaching van Schouten Global ontwikkelde ze haar visie op leren en ontwikkelen van de organisatie. “Mijn passie ligt in het vertalen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar de praktijk van het begeleiden van mensen, teams en organisaties. Om zodoende leren en ontwikkelen niet alleen effectiever te maken maar ook duurzamer en leuker!” 

Datum: 24 september 2015
Tijdstip: 15.00 - 18.30 uur
Locatie: Utrecht
Kosten: € 95,- (excl. BTW), NOBCO coaches: gratis 
Maximaal aantal deelnemers: 150 

Klik hier voor meer informatie: Landelijke bijeenkomst: Teamcoaching: growing potential in high performance teams.


 

 
  pijltje Overige interessante activiteiten  
 

 

Masterclass: Psychopathologie voor Coaches

Door Marjolijn van Burik en Cor Prevo

Programma

Je cliënt huilt veel, is somber of angstig. Wat is er aan de hand? Kan je daar zelf iets mee, moet je doorverwijzen? In hoeverre beïnvloeden de klachten het functioneren van je cliënt en heeft het zin om verder te coachen bij iemand die nauwelijks in staat is om nieuwe informatie te verwerken?

Meerwaarde voor de deelnemer

Op 15 oktober leer je om psychopathologie te herkennen aan de hand van het hypothesetoetsende model. We gaan dieper in op overspanning, depressie en angststoornissen die samen meer dan 90% van de prevalentie van psychische stoornissen uitmaken. Aan het eind van de dag weet je als coach beter wat je moet doen met je cliënt met psychische problemen.

Over de sprekers

 • Marjolijn van Burik is psycholoog, trainer, coach, sjamaan en speelde 25 jaar straattheater.
 • Cor Prevo is psychotherapeut, trainer, coach, sjamaan en heeft 40 jaar ervaring in de psychiatrie.

Zij geven sinds 12 jaar les aan diverse hbo- en masteropleidingen en schreven "Het ABC van Psychische Problemen op het Werk".

Deze bijeenkomst is reeds uitsluitend te bezoeken door NOBCO coaches.

Datum: 15 oktober 2015
Tijdstip: hele dag
Locatie: Utrecht
Kosten: NOBCO coaches: € 45,-. 
Maximaal aantal deelnemers: 70 VOL!

Klik hier voor meer informatie: Masterclass Psychopathologie voor Coaches


 

VEC-bijeenkomst: Masterclass Leiden en leren, water en vuur?

Door Philip Wagner en Saskia Teppema

Programma

Prof. dr. Philip Wagner gaat in op de transitie die nu plaatsvindt in het (top)bestuur van organisaties, de achtergronden daarvan en de manier waarop leerprocessen aan de top al dan niet succesvol verlopen. Eindverantwoordelijke bestuurders moeten de regie houden over complexe processen, in de zekerheid dat zij niet alles weten. Daarin schuilt altijd een risico en kan een executive coach voor de bestuurder van betekenis zijn.

Centrale vragen deze middag zijn:

 • Hoe kan een bestuurder blijven leren ondanks de voortdurende druk waaronder hij/zij functioneert?
 • Hoe ontwikkelt een bestuurder sensitiviteit voor (toekomstige) risico's in de uitvoering van de bestuurlijke rol?
 • Hoe kan een executive coach de bestuurder ondersteunen om vanuit deze (onvermijdelijke) risico's te leren?
 • Wat is een betekenisvolle rol voor een executive coach bij een bestuur in transitie?
 • In welk veranderende context krijgt deze rol vorm?

Meerwaarde voor de deelnemer

Met een interactief programma wordt ingaan op het ontwikkelen van een betekenisvolle en productieve relatie tussen een bestuurder en een executive coach.

De sprekers

 • Philip Wagner Ondernemer/bestuurder van Wagner Group en Hoogleraar Global Economy & Governance.
 • Saskia Teppema, executive coach en dagvoorzitter zal het proces faciliteren en de vertaalslag maken tussen theorie en praktijk.

Datum: 25 november 2015
Tijdstip: 14.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Locatie: Baarn
Kosten: NOBCO coaches € 40,00 (excl. BTW) Introducés € 60,00 (excl. BTW)

Klik hier voor meer informatie: VEC-bijeenkomst: Masterclass Leiden en leren, water en vuur?


 

Dag van de Trainer 2015: Authenticiteit begint bij jou!

Logo dag van de Trainer 2015Authenticiteit begint bij jou! 

Voor trainers en coaches is authenticiteit een sine qua non. Je kunt bij de ander geen echte verandering bereiken als je niet weet wie je zelf bent, wat je waarden zijn, wat je drijft, wat je kunt en wat juist niet. Dan rijst direct de vraag: wat laat je zien en wat houd je voor jezelf? Hoe erg is het als je niet alles deelt? Kun je ook halfauthentiek zijn? En belemmert dat het succes van jouw trainingen en coachingstrajecten?

Op de Dag van de Trainer gaan we op verschillende manieren aan de slag met authenticiteit. Met heel uiteenlopende, inspirerende sprekers in het ochtendprogramma en verrassende workshops in de middag.

Met o.a. workshops van Tim Batink, Kiki Verbeek, Judith Budde, Remko Sietsma, Marleen de Bruijn, Cuong Lu, Titia van der Ploeg, Siets Bakker en Leanne Steeghs.

Datum: 25 september 2015 van 10.00 - 17.30 uur
Locatie: Spant! in Bussum
Investering: Als NOBCO coach krijg je € 50,- korting en betaal je slechts € 245,- excl. btw (i.p.v. € 295,- excl. btw). Gebruik maken van deze korting? Gebruik dan deze code: NOBCODVDT15.

Klik hier: voor meer informatie en inschrijven.


 

 
  pijltje Verdieping & Onderzoek  
 

 

De effectiviteit van werkgerelateerde coaching - een meta-studie

Hoewel regelmatig onderzoeken naar coaching worden gepubliceerd in internationale (wetenschappelijke) tijdschriften, dringen de onderzoeksresultaten slechts mondjesmaat door binnen het werkveld. Om deze reden wordt voor elk e-Magazine door een lid van de NOBCO Commissie Wetenschappelijk Onderzoek een relevant  onderzoeksartikel samengevat en besproken.

Deze maand: The effectiveness of workplace coaching: A meta-analysis of learning and performance outcomes from coaching (2015).
Auteurs: R.B. Jones, S.A Woods en Y.R.F. Guillaume.
Bron: Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2015.

Door: Prof. dr. Fred Korthagen

Inleiding

Werkt coaching? En zo ja, wat zijn dan de werkzame ingrediënten van coaching? Steeds vaker staan deze vragen centraal in wetenschappelijke artikelen en boeken. Zo deden Jones en haar collega´s uit Engeland een interessante metastudie naar de effectiviteit van coaching. Ze richtten zich specifiek op ´workplace coaching´, een term die merkwaardig genoeg niet heel helder gedefinieerd wordt in het artikel. Uit het artikel valt op te maken dat ze een vorm van coaching bedoelen die tot doel heeft effecten te bewerkstellingen die zichtbaar worden in het werk van de coachee.

Door het analyseren van verschillende studies op dit gebied konden de auteurs belangrijke conclusies trekken, hoewel zij opmerken dat in veel van de studies niet alle gegevens duidelijk zijn aangegeven, wat uiteraard afdoet aan de betrouwbaarheid van de metastudie.

Focus en aanpak van de metastudie

De auteurs besteedden bij de inrichting van hun metastudie veel aandacht aan de vraag om wat voor effecten van coaching het zou kunnen gaan. Dat was geen gemakkelijke opgave, want er bestaat weinig consensus over de vraag welke effecten het meest belangrijk zijn. Daarom werd ook gekeken naar modellen uit de literatuur over leren en professionele ontwikkeling, waarin meer breed geaccepteerde effectmaten te vinden zijn. Op basis daarvan heeft de metastudie zich gericht op: 

 • affectieve effecten, zoals vertrouwen in eigen kunnen, zelfvertrouwen in het algemeen, minder stress, voldoening in werk of motivatie;
 • effecten op gedrag en vaardigheden;
 • opbrengsten op individueel niveau zoals financiële resultaten, behaalde doelen en verhoogde productiviteit.

Lees hier het hele artikel: Werkgerelateerde coaching


 

 
  pijltje Nieuwe EQA-geaccrediteerde Opleidingen  
 

 

Inmiddels 48 coachopleidingen in Nederland met EQA-keurmerk

Met het accrediteren van coachopleidingen wil de NOBCO bijdragen aan de professionalisering van het coachvak en in de markt meer duidelijkheid creëren over de kwaliteit en het niveau van de vele coachopleidingen.

De European Quality Award (EQA) is ontwikkeld door de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) in nauw overleg met de NOBCO en de andere 21 Europese beroepsorganisaties. De EQA sluit aan op het keurmerk voor individuele coaches (EIA) en kent dezelfde differentiatie in niveaus.

De afgelopen periode hebben 3 coachopleidingen hun Europese EQA-accreditatie behaald, allen op Practitioner niveau:

 • de opleiding 'Life Coach' van het Hamel College in Gorichem;
 • de opleiding 'Professioneel Coachen' van de Hanze Hogeschool in Groningen;  
 • de 'Move a Mountain Coachopleiding' van Move a Mountain in Apeldoorn. 

In totaal zijn er in Nederland nu 48 EQA-geaccrediteerde coachopleidingen, waarvan 18 Foundation, 25 Practitioner, 4 Senior Practitioner, 1 Master Practitioner. 

Van harte gefeliciteerd met het behalen van de EQA-accreditatie!

Daarnaast zitten er op dit moment diverse opleidingsinstituten in het accreditatieproces. 

Zoekt u een coachopleiding met een EQA-accreditatie?

Zie voor een overzicht van alle opleidingen: Overzicht EQA.

Wilt u meer informatie over de EQA-accreditatie of een formele aanvraag indienen voor het starten van het accreditatieproces? Kijk dan voor meer informatie op onze website: EQA.


 

 
  pijltje Colofon  
 

 

Met dank aan...

NOBCO logo webDe redactie van het e-Magazine bestaat uit het NOBCO-bestuur en wordt daarnaast ondersteund door diverse deskundigen uit het coachveld.

Redactie:

 • Bestuur: Marcel Groenendijk, Miriam Oude Wolbers, Ruud Polet, Margreet Steenbrink, Charlotte van den Wall Bake en Alexander Waringa
 • Gastredactie: Fred Korthagen
 • Redactie-ondersteuning: Mike Koopmans.

Nieuwstips en kopij voor het e-Magazine kunnen worden verzonden aan: redactie@nobco.nl.

 • Deadline volgende editie is donderdag 5 november 2015.
 • Verschijningsdatum volgende editie: donderdag 12 november 2015. 

Het e-Magazine wordt via e-mail verzonden en staat tevens op de NOBCO-website.


 

 
 
Disclaimer Stichting NOBCO   Postbus 1167   3860 BB Nijkerk   033-2473428   e-mail: info@nobco.nl

Het e-Magazine is een uitgave van de NOBCO. Aan de samenstelling en de inhoud van deze nieuwsbrief wordt de uiterste zorg besteed. NOBCO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid hiervan, dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis van deze uitgave. © 2016 NOBCO.


Wenst u het NOBCO e-Magazine niet langer te ontvangen? Klik dan op AFMELDEN.