NOBCO E-MAGAZINE 13 OKTOBER 2016
  NOBCO E-MAGAZINE: SYMPOSIUM SPECIAL 2016 AFMELDEN   PRINT  
 
Dit e-Magazine is een uitgave van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Het e-Magazine wordt maandelijks toegestuurd aan onze 6231 abonnees. Dit zijn naast aangesloten coaches ook overige geïnteresseerden, die graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de coachingbranche.

Inhoud e-Magazine
Nieuws van de NOBCO
Verdieping & Onderzoek
Colofon
Spreuk van de maand
'Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.' Albert Einstein (1879-1955).


 

 
  pijltje Nieuws van de NOBCO  
 

 

Symposium: toepassen van wetenschappelijke kennis binnen coaching 2016

Programma NOBCO Symposium Onderzoek en Coaching 2016

Wilt u weten welke onderbouwde methoden bruikbaar zijn om te gebruiken binnen coaching? Laat u bijpraten tijdens dit NOBCO symposium. 

Tijdens dit symposium zal de NOBCO Thesisprijs 2016 worden uitgereikt, is er een keynote van Prof. dr. Marie-Jose Enders en geven diverse coaches demonstraties (workshops) van methode of tools die geïnspireerd en gebaseerd zijn op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Doelgroep:
Coaches, HR- en begeleidingsprofessionals, inkopers van coachdiensten en onderzoekers.

Programma:
Het programma ziet er als volgt uit:

- 14:00 Welkom (door dagvoorzitter Dr. ir. Iris Keasberry, voorzitter CWO NOBCO)

- 14:05 Uitreiking NOBCO Thesisprijs 2016 (door prof. dr. Fred Korthagen, voorzitter jury) en korte presentatie winnaar 2016

- 14:30 Keynote: De zin en onzin van dier- ondersteunde interventies binnen coaching: een kritische beschouwing. (Prof. dr. Marie-Jose Enders: bijzonder hoogleraar Antrozoölogie (Mens-dier relatie studies) aan de Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen, Open Universiteit).

- 15:10 Pauze

- 15:30 Workshop ronde 1

  • Dealing with feeling: Over emotieregulatie en balans (Prof. dr. Karen van Dam)
  • Schaduwkanten van reflecteren en ACT als remedie (Drs. Tom Luken)
  • Tijd om te coachen op teamflow? (Drs. Jef van Hout -PDEng)
  • Het evalueren van coachtrajecten met de NOBCO Coaching Monitor (drs. Alexander Waringa)
  • Conflicthantering binnen coaching (Dr. Nicole Hoefsmit)
  • Coachen als 2e beroep: zichtbaar maken van coachrollen en effecten van training (Dr. Frank Crasborn)

- 17:00 Pauze met soep en broodjes

- 17:45 Workshop ronde 2: keuzemogelijkheid gelijk aan workshop ronde 1

- 19:15 Afsluiting met koffie

Datum: 25 november 2016 van 13:30 – 20:00 uur
Locatie: Aristo, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht
Doelgroep: coaches, inkopers van coachdiensten, onderzoekers

Kosten
: € 95,- (excl. BTW), NOBCO coaches gratis. Het is bij dit symposium voor NOBCO coaches mogelijk om een gratis introducé mee te nemen.

Let op: de editie van 2015 was binnen twee weken volgeboekt, wees er nu dus snel bij.

INSCHRIJVEN KAN VIA DEZE LINK:  
http://www.mosevents.nl/aanmeldformulier-nobco-symposium-2016


 

 
  pijltje Verdieping & Onderzoek  
 

 

Toelichting Keynote en workshops

KEYNOTE: De zin en onzin van dier-ondersteunde interventies binnen coaching: een kritische beschouwing.

- Prof. dr. Marie-Jose Enders
Steeds vaker worden dieren als paarden en honden ingezet in trajecten waarbij groepen dan wel mensen individueel worden ‘gecoacht’. Wat zijn dier-ondersteunde interventies eigenlijk en vooral, wat zijn ze niet? Wat leveren ze aan extra’s op aan de cliënt, aan de coach? En wat betekent het voor het dier? In haar lezing zal M.J.Enders-Slegers kritisch ingaan op de definities, op de praktijken in het werkveld en op de ontwikkelingen die er momenteel plaats vinden. Daarnaast geeft ze een kijkje in de theoretische achtergronden en de state of art van het huidige onderzoek.

Bio:
Dr. Marie-Jose Enders-Slegers is bijzonder hoogleraar Antrozoölogie (Mens-dier relatie studies) aan de Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen, Open Universiteit, Nederland. Ze is voorzitter van het IVA: Instituut voor Antrozoölogie www.instituutvoorantrozoologie.nl; is President van IAHAIO – International Association of Human Animal Interaction Organizations www.iahaio.org en bestuurslid van ISAZ (International Society of Anthrozoology). Ze is oprichter van de ‘Stichting Cirkel van Geweld’ www.cirkelvangeweld.nl (relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling). Ze is Fellow van het Institute for Human Animal Connections, University of Denver, Colorado, U.S.A. (sinds 2010) www.humananimalconnection.org en lid van Advisory Board van Green Chimneys, New York, USA ( 2012). 

Uitreiking NOBCO
 Thesisprijs 2016

- Prof. dr. Fred Korthagen
De tweejaarlijkse Thesisprijs voor de beste scriptie over coaching zal worden uitgereikt door juryvoorzitter prof. dr. Fred Korthagen.


WORKSHOP A) Emotieregulatie binnen coaching: de kracht van bewegen 


- Prof. dr. Karen van Dam
Vaak worden emoties beschouwd als dwingende krachten die met mensen op de loop kunnen gaan. Maar de meeste mensen vinden het helemaal niet prettig om door emoties of door emotionerende situaties te worden overmand en zullen proberen hun emoties te reguleren. In deze workshop gaan we (op basis van theorie en wetenschappelijk onderzoek) in op de rol van emotieregulatie. We onderzoeken verschillende manieren waarop mensen/coachees hun emoties (kunnen) reguleren en wat de effecten daarvan zijn. Vanuit het principe dat de mens een geheel is zoeken we vervolgens met fysieke bewegingen (o.a. Qigong) hoe mensen/coachees de affectieve arousal kunnen dempen om op die manier fysiek en mentaal beter in balans te komen. Deelnemers wordt aangeraden zich comfortabel te kleden.

De workshopleider:
Prof. dr. Karen van Dam is hoogleraar Arbeids- & Organisatiepsychologie en gediplomeerd docent Theaterdans. Na haar opleiding aan de Rotterdamse Dansacademie heeft ze in verschillende gezelschappen (o.a. Scapino Ballet) gedanst om vervolgens aan de Theaterschool Amsterdam moderne dans te doceren en aan de UvA psychologie te studeren. Na haar promotie aan de UvA was ze werkzaam aan de Universiteit van Tilburg, en de Open Universiteit. Ze was lid van de redacties van De Psycholoog en Gedrag & Organisatie, en is betrokken bij het CMI en de NOBCO Commissie wetenschappelijk onderzoek. www.ou.nl   


WORKSHOP B) Schaduwkanten van reflecteren en ACT als remedie


- Drs. Tom Luken
Reflecteren is een belangrijk, misschien wel het belangrijkste ingrediënt bij coaching. Veel interventies van de coach hebben tot doel reflectie bij de cliënt op gang te brengen en te stimuleren. De kwaliteit van reflectieprocessen en –producten krijgt daarbij niet altijd de aandacht die het verdient. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de opbrengsten van reflecteren vaak tegenvallen. Vaak is reflecteren vruchteloos, soms zelfs schadelijk.
Deze workshop biedt een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over reflecteren. Wanneer werkt het goed en wanneer niet of averechts? Om de kans op positieve resultaten te vergroten biedt de Acceptatie en Commitment Therapie/Training (ACT) veelbelovende aanknopingspunten. Dit zullen we illustreren door enkele oefeningen te doen. Uiteraard is er ruim gelegenheid voor discussie over eigen ervaringen, de theoretische aspecten en over de toepassing in de coachingspraktijk.

De workshopleider: 
Tom Luken is arbeids- en organisatiepsycholoog. Hij werkt als onafhankelijk onderzoeker en adviseur op het gebied van loopbaanontwikkeling. Eerder was hij onder meer lector Career Development en hoofdredacteur van LoopbaanVisie. Hij publiceerde verschillende hoofdstukken en artikelen over reflecteren in de context van supervisie en coaching. Momenteel werkt hij aan een proefschrift waarin Acceptatie en Commitment Training onderzocht wordt. home.kpn.nl/tluken/llc.htm
 

WORKSHOP C) Tijd om te coachen op teamflow?

- Drs. Jef van Hout (PDEng)
Tijdens de workshop zal het psychologische begrip flow tastbaar worden gemaakt door het analyseren van videobeelden, en het delen van flow ervaringen met elkaar. Vervolgens zal de teamflow theorie worden toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en worden interventies aangereikt hoe een coach teamleden kan begeleiden naar een teamflow klimaat. Inspiratie haalde Jef uit de muziek, sport en professionele organisaties die het ‘positief’ doen. Veel van zijn verzamelde quotes en video’s komen daar dan ook uit voort en Jef zal je hiermee zeker proberen te raken. Ter afsluiting zal een discussie worden gestart over de principes waar organisaties zich minimaal aan moeten houden indien men wenst dat teamflow zich vaak voordoet.

De workshopleider:
Jef van den Hout rondt in december zijn promotieonderzoek af naar het theoretische concept teamflow. Mathieu Weggeman is daarvoor zijn promotor en Mihaly Csikszentmihalyi onder andere zijn opponent. In de praktijk regisseert Jef met zijn opgedane kennis en ervaring teams en organisaties graag richting teamflow. De door hem wetenschappelijk gevalideerde tools zijn beschikbaar via de netwerkorganisatie Flow Concepts (www.flowconcepts.nl). Jef studeerde psychologie aan de Universiteit van Tilburg en Architectural Design Management Systems aan de Technische Universiteit Eindhoven en ging daarna een aantal jaar aan de slag als strategie- en organisatieadviseur in de Woningbouwsector, totdat hij tot de ontdekking kwam dat flow is wat hem drijft. www.flowconcepts.nl
 

WORKSHOP D) Het evalueren van coachtrajecten met de NOBCO Coaching Monitor  

- Drs. Alexander Waringa
Ruim drie jaar geleden is de NOBCO gestart met het project ‘Coaching Outcome Monitor’ om een instrument te ontwikkelen waarmee coaches, cliënten en opdrachtgevers meer inzicht krijgen in de effectiviteit van coachtrajecten. Inmiddels gebruiken honderden coaches de NOBCO ‘Coaching Monitor’ binnen hun coachtrajecten. De Coaching Monitor geeft inzicht in de voortgang van een coachtraject, biedt de mogelijkheid om bij te sturen en levert een visuele eindrapportage over de behaalde resultaten. In deze workshop gaan we in op het ontstaan van de Coaching Monitor, de (wetenschappelijke) onderbouwing en de werkwijze. Tevens staan we stil bij waarom het zinvol kan zijn om uw trajecten te monitoren en hoe de Coaching Monitor u hierbij kan faciliteren. Kortom: in deze workshop leggen we u van A tot Z uit hoe de Monitor werkt en wat de voordelen kunnen zijn; zowel voor u als uw clientèle. www.coachingmonitor.nl

De workshopleider:
Drs. Alexander Waringa is trainer, coach en psycholoog. Als directeur van eCoachPro heeft hij reeds vele organisaties en begeleidingsprofessionals mogen ondersteunen bij projecten op het snijvlak van (online) technologie en ‘human development’. Alexander is als bestuurslid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) verantwoordelijk voor de portefeuille Onderzoek & Benchmark. Tevens is hij verbonden als onderzoeker aan Tilburg University waar hij onderzoek doet naar de effectiviteit van coaching. Eind 2012 verscheen mede van zijn hand het succesvolle handboek 'E-coaching: direct aan de slag met Het Nieuwe Coachen', dat in 2015 ook in het Engels verschenen is bij de uitgever Routledge. www.nobco.nl 
 

WORKSHOP E) Conflicthantering binnen coaching

- Dr. Nicole Hoefsmit
Wat is eigenlijk precies een conflict? Hoe kan ik een cliënt helpen die op dit moment een conflict met iemand heeft? Hoe kan ik een cliënt begeleiden die steeds maar opnieuw in conflicten verzeild raakt? Tijdens de interactieve workshop ‘conflicthantering binnen coaching’ gaan we in op deze thema’s.

De workshopleider: 
Op het gebied van onderzoek ben ik met name geïnteresseerd in ziekteverzuim. Dr. Nicole Hoefsmit is gepromoveerd op de samenwerking tussen de verzuimende werknemer en de leidinggevende en doe zowel kwantitatief- als kwalitatief onderzoek. In het verleden heeft zij als consultant Arbeid en Organisatie gewerkt bij ArboNed en als junior onderzoeker en promovenda aan de Universiteit Maastricht. Sinds december 2016 werk Hoefsmit als Universitair Docent Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Open Universiteit. Waarbij zij examinator is van de cursus ‘Inleiding in conflicthantering en mediation’, begeleider is van scriptie- en stagestudenten en werkt zij mee aan het verzorgen van het practicum Psychodiagnostiek. www.ou.nl/web/NHO


WORKSHOP F) Coachen als 2e beroep: zichtbaar maken van coachrollen en effecten van training

- Dr. Frank Crasborn
Coachen van collega’s op de werkplek wordt steeds vaker uitgeoefend als een ‘tweede beroep’, naast een hoofdtaak in het eerste beroep bijvoorbeeld als manager of vakinhoudelijk expert. Er is dan sprake van een professie binnen een professie. Beide professies kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Vanuit je hoofdberoep heb je belang bij bepaalde opbrengsten, terwijl ‘fouten maken’ en ‘leren van’ juist voor het coachen van belang is. Het vinden van een effectieve match tussen de aanpak van de coach en leerbehoeften van de coachee lukt niet altijd. Het is vaak lastig een dergelijke incongruentie te onderkennen en bespreekbaar te maken. In de workshop wordt via voorbeelden van collegiale coaching in het onderwijs een kijkkader geïntroduceerd om collegiale coaches te helpen hun onbewuste rol(len) in coachgesprekken te expliciteren en bespreekbaar te maken. Daarnaast gaan we in op de vraag in hoeverre training in coachvaardigheden het handelen en denken van deze coaches tijdens coachgesprekken kan beïnvloeden en hoe je dat zou kunnen onderzoeken en vaststellen.

De workshopleider: 
Frank Crasborn werkte als opleider, onderzoeker en projectleider bij Fontys lerarenopleidingen. Daarnaast was hij als trainer, consultant en coach actief in het voortgezet onderwijs. Als universitair docent werkte hij bij de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht. Momenteel is hij lector bij Fontys Lerarenopleidingen en co-programmaleider van een netwerk van academische opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs. Crasborn deed onder andere onderzoek naar het leren van coachingsvaardigheden door werkplekcoaches van leraren. Voor publicaties op dit gebied ontving hij van zowel de Amerikaanse ‘Association of Teachers Educators’ (2009) als de ‘Vereniging van Lerarenopleiders Nederland’ (2014) de jaarlijkse prijs voor de beste (onderzoeks)publicatie. www.fontys.nl

--- 

INSCHRIJVEN KAN VIA DEZE LINK:  NOBCO Symposium Coaching en Onderzoek


 

 
  pijltje Colofon  
 

 

Aanvullende informatie

Datum: 25 november 2016 van 13:30 – 20:00 uur

Locatie: Aristo, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht

Doelgroep: coaches, inkopers van coachdiensten, onderzoekers

Kosten
: € 95,- (excl. BTW), NOBCO coaches gratis. Het is bij dit symposium voor NOBCO coaches mogelijk om een gratis introducé mee te nemen.

 

INSCHRIJVEN KAN VIA DEZE LINK:  http://www.mosevents.nl/aanmeldformulier-nobco-symposium-2016 

 
 
Disclaimer Stichting NOBCO   Postbus 1167   3860 BB Nijkerk   033-2473428   e-mail: info@nobco.nl

Het e-Magazine is een uitgave van de NOBCO. Aan de samenstelling en de inhoud van deze nieuwsbrief wordt de uiterste zorg besteed. NOBCO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid hiervan, dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis van deze uitgave. © 2016 NOBCO.


Wenst u het NOBCO e-Magazine niet langer te ontvangen? Klik dan op AFMELDEN.