NOBCO E-MAGAZINE 16 MAART 2017
  NOBCO E-MAGAZINE MAART 2017 AFMELDEN   PRINT  
 
Dit e-Magazine is een uitgave van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Het e-Magazine wordt maandelijks toegestuurd aan onze 6231 abonnees. Dit zijn naast aangesloten coaches ook overige geïnteresseerden, die graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de coachingbranche.

Inhoud e-Magazine
Nieuws van de NOBCO
Ontwikkelingen uit het veld
Overzicht komende bijeenkomsten
Overige interessante activiteiten
Verdieping & Onderzoek
Nieuwe EQA-geaccrediteerde Opleidingen
Colofon
Spreuk van de maand
"De mens wordt vaak wat hij denkt.” Mahatma Gandhi (1869-1948)


 

 
  pijltje Nieuws van de NOBCO  
 

 

Dit jaar alweer 135 nieuwe coaches bij de NOBCO

De NOBCO blijft groeien, sinds 1 januari mochten we alweer 135 nieuwe coaches welkom heten. Steeds meer coaches kiezen voor de grootste Nederlandse organisatie van beroepscoaches.

Versterk uw vakgebied en sluit u ook aan!
Met uw aansluiting draagt u bij aan de verdere doorontwikkeling en professionalisering van het coachvak en heeft u tevens als professional zelf voordeel dankzij:  

 • Gratis deelname aan nagenoeg alle landelijke en regionale NOBCO-bijeenkomsten.
 • Gratis toegang tot de online kennisbank van Coachlink, inclusief de inhoud van ruim 150 coachboeken en twee keer per jaar het Coachlink-tijdschrift.
 • Gratis gebruik van de NOBCO Coaching Monitor, het online evaluatie-instrument voor coachtrajecten.
 • Gratis eigen profiel op de NOBCO-website.
 • Korting op diverse tijdschriften en andere collectieve voorzieningen
 • Deelname aan intervisiebijeenkomsten en vaksecties.
 • Mogelijkheid om EIA, European Individual Accreditation, aan te vragen.

Basisaansluiting + accreditatiemogelijkheden
De basisaansluiting van de NOBCO is beschikbaar voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met coaching. Daarnaast is het mogelijk een accreditatie, upgrade of verlenging van de accreditatie aan te vragen voor het Europese Keurmerk voor coaches (EIA).

Meer weten? Bekijk hier het overzicht van alle voordelen en aansluitingsmogelijkheden: http://www.nobco.nl/aansluitenbijnobco/NOBCO.


 

Collectief aanbod beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering

Een voordeel van aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie zoals de NOBCO, is dat er gebruikgemaakt kan worden van schaalvoordeel als het gaat om het inkopen van diensten als verzekeringen.

Nieuw aanbod collectieve beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering
Uit het onderzoek onder aangesloten coaches kwam naar voren dat er behoefte was aan een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering. Dit is aanleiding geweest om met Kendall Mason om de tafel te gaan en afspraken te maken over een collectieve beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor kunnen alle bij de NOBCO aangesloten coaches in 2017 een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering afsluiten tegen een zeer interessant tarief. Deelname aan het collectieve aanbod is uiteraard facultatief.

Standaard liggen de kosten voor dit type verzekering rond de € 300,- per jaar. De kosten voor de NOBCO collectieve beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering bedagen slechts € 69,58 per jaar inclusief assurantiebelasting en exclusief € 5,- administratiekosten.

Wilt u gebruikmaken van dit zeer schepe aanbod? Lees op het intranet van de NOBCO alles over de dekking en voorwaarden.


 

 
  pijltje Ontwikkelingen uit het veld  
 

 

Coaching in de lift en relatief goedkoop in Nederland

NOBCO BenchmarkZowel de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) als de International Coach Federation (ICF) heeft in 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de inkomsten, demografische karakteristieken en het opleidingsniveau van beroepscoaches. De cijfers uit het wereldwijde onderzoek van de ICF komen in grote lijnen overeen met de cijfers uit de benchmark van de NOBCO. Er zijn echter ook opmerkelijke verschillen.
 
Het tarief in Nederland 40% lager 
Een opvallend verschil zit in de tarieven voor coaching. Het gemiddelde tarief ligt in Nederland meer dan 40% lager dan in het buitenland. Hierbij gaan we uit van de uurprijs die in rekening wordt gebracht aan zakelijke klanten (bij particulieren is het verschil nog groter). De gemiddelde uurprijs uit het ICF-onderzoek is € 218,- euro per uur en in Nederland is deze € 129,- (gemiddeld uurtarief van een NOBCO-coach). Hiermee lijkt coaching in Nederland veel toegankelijker dan in het buitenland. Let op, het gaat hier om een gemiddelde, de hoogte van het tarief kan afhangen van verschillende aspecten, zoals opleiding, ervaring en accreditaties van de coach, type coachvraag, doelgroep etc. 

Vaak betaalt de werkgever de factuur 
Een ander opvallend verschil zit in door wie de coaching wordt betaald. Uit het ICF-onderzoek blijkt dat de coaching in minder dan 50% van de gevallen betaald wordt door de werkgever. In Nederland ligt dit percentage juist net iets boven de 50%. Dit ligt dus niet zover uit elkaar. Echter, het blijkt dat de werkzaamheden van coaches die aangesloten zijn bij de NOBCO veel vaker door de werkgever worden gefinancierd, namelijk in 64% van de gevallen. Hieruit blijkt dat werkgevers er waarde aan hechten dat een beroepscoach is aangesloten bij de NOBCO. 
 
Coaching zit in de lift
Een ander interessante bevinding uit het onderzoek van de ICF is dat de coachmarkt sinds 2011 weer flink in de lift zit. De omzetstijging in 2015 was 9% maar de overall stijging sinds 2011 wordt geschat op maar liefst 19%. De jaarlijkse omzet wordt geschat op ruim 2,1 miljard euro.

 • Lees verder op in dit e-Magazine meer over het ICF-onderzoek of lees hier de samenvatting van de ICF Benchmark 2016.
 • Wilt u meer weten van de specifieke Nederlandse situatie? Lees hier de samenvatting van de NOBCO Benchmark 2016.

 


 

Met meer dan 11.000 leden de grootste LinkedIn-groep over coaching

De snelst groeiende LinkedIn-groep over coaching is 'Coaching als Professie', opgezet door de NOBCO. Inmiddels is deze groep door de grens van 11.000 leden geschoten. 

Dit is de open LinkedIn-groep voor iedereen die professioneel bezig is met coaching. Coaches, opleiders, inkopers, opdrachtgevers, studenten, onderzoekers en verder iedereen die geïnteresseerd is in coaching als professie is hier welkom voor het uitwisselen van kennis, ervaring, meningen en ideeën.

Nieuws en ontwikkelingen uit de coachbranche worden in deze groep geplaatst en iedereen wordt uitgenodigd om op deze items te reageren. Specifiek reclame maken voor (eigen) diensten en producten is niet toegestaan.

Wilt u uw kennis, ideeën en mening delen? Start een discussie of laat uw reactie dan achter binnen deze LinkedIn-groep. Klik hier: LinkedIn Coaching als Professie.


 

Europees Coaching & Mentoring Research Project

In navolging van de ICF is de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) een grootschalig onderzoek gestart naar coaching- en mentoringmarkt specifiek in Europa. Meer dan 51 landen uit heel Europa doen mee. Het onderzoek is beschikbaar in 20 talen. Meer dan 100 (beroeps)organisaties ondersteunen het onderzoek. Het project staat onder leiding van prof.dr. Jonathan Passmore en dr. Hazel Brown.

Doelgroep
Het doel van het onderzoek om meer inzicht te krijgen in hoe coaching en mentoring wordt aangeboden in Europa. De doelgroep zijn coaches, mentoren en inkopers (opdrachtgevers, afnemers, managers) van diensten op het gebied van coaching en/of mentoring. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst. Het invullen kost ongeveer 10 tot 30 minuten afhankelijk van uw rol. Het invullen van de vragenlijst kan geheel anoniem. Onder de deelnemers wordt een Apple iPad verloot.

Nederland
Vanuit Nederland wordt dit onderzoek ondersteund door de NOBCO. Daarnaast voert de NOBCO sinds 2016 jaarlijks een eigen grootschalig benchmark onderzoek uit (zie hier voor de resultaten van 2016: benchmark), om deze reden is ervoor gekozen om dit Europese onderzoek wel te ondersteunen maar geen Nederlandstalige vertaling te maken van de vragen. Het Europese onderzoek is dan ook in het Engels beschikbaar:

Klik hier om mee te doen aan het onderzoek: https://www.henley.ac.uk/executive-education/current-research/.


 

 
  pijltje Overzicht komende bijeenkomsten  
 

 

Regionale bijeenkomst: Riding the Tiger

Door: Eline Brinkhof en Henne Arnolt Verschuren

Programma 
Hoewel de onderdrukte energieën van woede en lust voor veel verwarring, pijn en ravage zorgen, wordt er zelfs in coachingstrajecten niet zo makkelijk over gesproken. Alleen begeleiders die hun eigen donkere driften kennen, kunnen hun klanten gidsen als die hun tijger tegenkomen of juist missen.

Thema's

 • woede & lust niet beheersen maar beheren

Meerwaarde voor de deelnemers (coaches)
Je leert met praktische werkvormen om de energieën ervaarbaar te maken en in beheer te nemen. Het besef zal toenemen dat het de vitale en creatieve krachten zijn die tot de potentie van ieder mens behoren.

Over de sprekers
Eline Brinkhof (van Bambu) en Henne Arnolt Verschuren (van BodyMind Opleidingen) hebben een gezamenlijke 'missie' rond dit thema. Sinds twee jaar geven zij samen masterclasses met deze titel. Voor professionele begeleiders.

Datum: 23 maart 2017
Tijdstip: 18.45 - 21.30 uur
Locatie: Amsterdam
Kosten: € 45,- (excl. btw), NOBCO-coaches: gratis.

Klik hier voor meer informatie: Riding the Tiger.


 

Regionale bijeenkomst: Kennismaking met methode Rességuier

Foto Egbert KnolDoor: Egbert Knol 

Programma 
De methode Rességuier is een manier van begeleiden, ontwikkeld in Frankrijk. Het leert je aanwezig te zijn en vooral te blijven. Om de afstand tussen jou en degene die je begeleidt te verkleinen. Het is dan ook geen behandeling die je geeft, maar een basishouding of misschien beter grondhouding die je aanneemt. Door als begeleider de afstand te verkleinen ben je samen in deze situatie waarin je niets anders doet dan er te blijven. 

Thema's

Kennismaken met en ervaren van de methode Rességuier.

Meerwaarde voor de deelnemer

Nieuwe kijk op begeleiden.

Over de spreker
Egbert Knol is psycholoog in de gezondheidszorg. Hij heeft jarenlange ervaring als coach en is systemisch geschoold.

Datum: 30 maart 2017 
Tijdstip: 18.45 - 21.30 uur
Locatie: Den Bosch
Kosten: € 45,- (excl. btw), NOBCO-coaches: gratis.

Klik hier voor meer informatie: Regionale bijeenkomst: Kennismaking met methode Rességuier.


 

Regionale bijeenkomst: Begeleiden van naasten met angst of dwang in het gezin

Foto Thea van BodegravenDoor: Thea van Bodegraven

Programma  
Deze methode is uniek en is, in eerste instantie, ontstaan door een psychiater en later verder uitgewerkt door mij als ervaringsdeskundige, oncologieverpleegkundige en professioneel coach. Het gaat om het overbrengen van een ander inzicht: niet de ander proberen te veranderen maar de cliënt verandert zelf, met als gevolg een positieve verandering in het hele gezin.

Thema's

 • Begeleiden van een thema dat schaamte en eenzaamheid kent.
 • Duidelijke methodiek.
 • Gebaseerd op ervaring.
 • Een positief effect op het hele gezin..

Meerwaarde voor de deelnemers
Dit is een methodiek die uitgaat van de naaste en niet van de 'patiënt' met angst of dwang.

Over de spreker
Thea van Bodegraven is ervaringsdeskundige als naaste van iemand met angst en dwang, is professioneel coach en heeft ruime verpleegkundige ervaring in oncologische en terminale zorg. 

Datum: 6 april 2017
Tijdstip: 18.45 - 21.30 uur
Locatie: Den Haag  
Kosten: € 45,- (excl. btw), NOBCO-coaches: gratis 
Maximaal aantal deelnemers: 30.

Klik hier voor meer informatie: Begeleiden van naasten met angst of dwang in het gezin.


 

Regionale bijeenkomst: Teamcoaching als drijvende factor in de zorg

Foto Marlene SimoonsDoor: Marlene Simoons

Programma 
Vaak wordt geprobeerd teams door geijkte teamtrainingen bepaalde vaardigheden en competenties bij te brengen. Ervaring leert dat dit nauwelijks blijft hangen. Mijn teamcoachingtrajecten zijn maatwerk. Tijdens de workshop voor NOBCO-coaches leer ik hoe je maatwerktrajecten kunt inzetten voor teamcoaching en geef ik voorbeelden van interventies tijdens de trainingen die ik geef.

Thema's

 • Teamcoaching (verandering in teams, vergroten van onderlinge vertrouwen in teams, verbeteren van onderlinge samenwerking en functioneren van de teamleden)
 • inzetten van het eigen repertoire van de coach voor teamcoachingsdoelen

Meerwaarde voor de deelnemers (coaches)
Coaches leren hun eigen kennis en kunde creatief in te zetten en eventuele blokkades om teams te gaan coachen te overwinnen. Hierdoor leren coaches ook meer te vertrouwen op hun eigen repertoire.

Over de spreker
Marlene Simoons heeft een coachingpraktijk sinds 2002, waarvoor zij onder andere als projectleider 15 jaar gewerkt heeft bij grote (internationale) organisaties. Ze is gecertificeerd (Master Practitioner NOBCO, erkend loopbaancoach NOLOC), wat zich vertaalt in een zorgvuldige, analytische en oplossingsgerichte aanpak. Zij heeft zich gespecialiseerd in het (preventief) begeleiden van mensen die gevoelig zijn voor stress en in re-integratie van mensen na een burn-out, ontslag of ander trauma. Verder is ze zich steeds meer gaan toeleggen op teamcoaching, gericht op het versterken van onderlinge samenwerking om teams meer in hun kracht te brengen, waarbij zij de teamtrajecten op maat maakt.

Datum: 11 april 2017
Tijdstip: 18.45 - 21.30 uur
Locatie: Haarlem 
Kosten: € 45,- (excl. btw), NOBCO-coaches: gratis.

Klik hier voor meer informatie: Teamcoaching als drijvende factor in de zorg.


 

Landelijke bijeenkomst: Masterclass Servant Leadership

Foto Arlette BoutDoor: Arlette Bout

De coach als servant leader, een vanzelfsprekendheid?
Dienend leiderschap begint met de wens van een mens om een ander mens te dienen. Coachen en dienend leiderschap lijken daarom bijna vanzelfsprekend bij elkaar te horen. Immers is een coach gericht op de groei van zijn cliënten, anders deed hij of zij dit werk niet. De vraag is echter of jij je als coach kunt laten leiden door je cliënt? Wie leidt en wie volgt?

Wat is dienend leiderschap nu echt? Dienend leiderschap wordt oorspronkelijk gekenmerkt door tien competenties. In deze middag neemt Arlette Bout ons mee in dienend leiderschap en onderzoek je zelf en met elkaar aan de hand van een aantal van de tien competenties of en in hoeverre jij als professional een dienend leider bent en waar je nog kunt ontwikkelen. We gaan de diepte in en aan de slag met dienend leiderschap.

Over de spreker
Arlette Bout is niet alleen mede-oprichter van het Nederlands Instituut voor Servant Leadership, maar heeft in 2016 ook haar boek 'Servant Leadership in 15 minuten' uitgebracht.

Datum: 7 april 20167
Tijdstip: 13:00 -18:00
 uur
Locatie: Utrecht
Kosten: € 75,00 (excl. btw) voor NOBCO-coaches en € 200,00 voor mensen van buiten de NOBCO.

Klik hier voor meer informatie: Masterclass Servant Leadership.


 

 
  pijltje Overige interessante activiteiten  
 

 

Dag van de Coach: Floreren

Nederlanders zijn het meest gelukkig in de Europese Unie; zij zijn het meest tevreden over hun persoonlijke relaties, hun woonomgeving en tijdsbesteding. Toch floreert slechts een derde van de Nederlandse bevolking. Staat floreren niet gelijk aan gelukkig zijn? Wat is floreren eigenlijk? En wat levert het op?

Deze zaken komen onder andere aan bod tijdens de Dag van de Coach: Floreren. Wij ontmoeten u tijdens deze dag ook graag bij de NOBCO-stand.

Datum & plaats
Donderdag 8 juni 2017 te Ede.

Aanbieding
Als lid van NOBCO ontvang je € 30,00 korting op de toegangsprijs. Eerdere edities waren vroegtijdig uitverkocht; meld je dus snel aan!

Voor meer informatie en om je aan te melden ga je naar de website van de Dag van de Coach: www.dagvandecoach.nl.


 

 
  pijltje Verdieping & Onderzoek  
 

 

Inmiddels meer dan 1.000 cliënten inzicht gegeven

Inmiddels is het NOBCO-evaluatiesysteem de Coaching Monitor bij meer dan 1.000 cliënten ingezet. Dat wil zeggen dat meer dan 1.000 clienten een rapportage hebben ontvangen over de voortgang en effectiviteit van de coaching. 

De Coaching Monitor:

 • geeft inzicht in de voortgang van een coachtraject;
 • biedt de mogelijkheid om tijdig bij te sturen;
 • biedt 360-graden feedback en peer-evaluaties;
 • levert een visuele eindrapportage van de behaalde resultaten.

In onderstaande animatie wordt in anderhalve minuut de werkwijze van de Coaching Monitor uitgelicht.

Afbeelding Coaching Monitor video

Meer weten over dit online evaluatie-instrument voor coaching zie: www.coachingmonitor.nl.


 

Resultaten ICF Global Coaching Study 2016

Door: dr. Roeslan Leontjevas

 
De International Coach Federation (ICF) heeft een studie laten uitvoeren over inkomsten, demografische karakteristieken en opleidingsniveau van coaches wereldwijd. Deze studie werd uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers LLP in 137 landen. Ruim 15.000 mensen, waaronder bijna 6.000 coaches die geen lid zijn van de ICF, hebben aan de enquête deelgenomen. Gebaseerd op de resultaten van het onderzoek schat de ICF dat er wereldwijd ruim 53.000 coaches actief waren in 2015. 

Enkele interessante bevindingen:
 • Ruim driekwart (79%) van de coaches werkt als externe coach, terwijl 6% rapporteerde te werken als interne coach. De resterende 15% van de coaches gaf aan te werken met zowel externe als interne cliënten.
 • Hoewel de gemiddelde coach in 2015 ongeveer 6% meer verdiende dan in 2011 is door de organisatie geschat dat tussen 2011 en 2015 een 19% omzetgroei is gerealiseerd in de coachingsbranche.
 • De uurtarieven van coaches varieerden afhankelijk van het werelddeel, ervaring van de coach en type cliënt (zoals leidinggevenden versus niet-leidinggevenden). Rekening houdend met diverse factoren, zou het mondiale gemiddelde uurtarief op 231 Amerikaanse dollar uitkomen (€ 218,-) .
 • Een coach heeft gemiddeld 11 cliënten waarmee hij of zij parallel werkt. Hierin was een duidelijke variatie merkbaar per regio en per ervaringsniveau van de coach.
 • Het belangrijkste aandeel van coachees vormden managers (29%), leidinggevenden/ executives (23%) en ondernemers (14%). Van de cliënten was 19% zogenaamd personal client.
 • Iets minder dan de helft van de cliënten (47%) betaalt zelf voor hun coaching terwijl het aandeel van gesponsorde coaching (53%, zoals betaald door de werkgever) licht toegenomen lijkt te zijn. Dit was 51% in 2011.

Lees hier de hele samenvatting: Samenvatting 2016 ICF Global Coaching Study.


 

 
  pijltje Nieuwe EQA-geaccrediteerde Opleidingen  
 

 

De beste coachopleidingen hebben een EQA-keurmerk

Met het accrediteren van coachopleidingen wil de NOBCO bijdragen aan de professionalisering van het coachvak en in de markt meer duidelijkheid creëren over de kwaliteit en het niveau van de vele coachopleidingen.

De European Quality Award (EQA) is ontwikkeld door de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) in nauw overleg met de NOBCO en de andere 23 Europese beroepsorganisaties. De EQA sluit aan op het keurmerk voor individuele coaches (EIA) en kent dezelfde differentiatie in niveaus.

De afgelopen periode heeft één coachopleiding het Europese EQA-accreditatie behaald op Practitioner niveau:

 • De opleiding 'Professional Coaching & Leiderschap' van het opleidingsinstituut Coachcenter.  

Van harte gefeliciteerd met het behalen van de EQA-accreditatie!

In totaal zijn er in Nederland nu 46 EQA-geaccrediteerde coachopleidingen, waarvan 16 Foundation, 25 Practitioner, 4 Senior Practitioner, 1 Master Practitioner. 

Op dit moment zitten er ook nog diverse opleidingsinstituten in hun accreditatieproces. 

Zoekt u een coachopleiding met een EQA-accreditatie?

Zie voor een overzicht van alle opleidingen: Overzicht EQA.

Wilt u meer informatie over de EQA-accreditatie of een formele aanvraag indienen voor het starten van het accreditatieproces? Kijk dan voor meer informatie op onze website: EQA.


 

 
  pijltje Colofon  
 

 

De NOBCO in vogelvlucht

De film 'NOBCO in vogelvlucht' geeft in zes minuten een beeld van waar de Nederlandse Orde van Beroepscoaches voor staat. Naast de visie en kernwaarden komen vooral de NOBCO-producten aan bod zoals de Europese Accreditatie, de Coaching Monitor en de vele bijeenkomsten die wij jaarlijks organiseren.

Ook komen diverse NOBCO-coaches aan het woord die aangeven waarom zij aangesloten zijn. Deze film laat de meerwaarde van de NOBCO zien voor zowel aangesloten coaches als opdrachtgevers. Bekijk de film hier:

Afbeelding video NOBCO in Vogelvlucht


 

Met dank aan...

De redactie van het e-Magazine bestaat uit het NOBCO-bestuur en wordt daarnaast ondersteund door diverse deskundigen uit het coachveld.

Redactie:

 • Bestuur: Lilian Dekkers, Marcel Groenendijk, José Vos-Boven, Miriam Oude Wolbers, Charlotte van den Wall Bake en Alexander Waringa
 • Met medewerking van: dr. Roeslan Leontjevas
 • Redactie-ondersteuning: Astrid van den Hoek, Communicatiemedewerker bij MOS.

Nieuwstips en kopij voor het e-Magazine kunnen worden verzonden aan: redactie@nobco.nl.

 • Deadline volgende editie is donderdag 4 mei 2017.
 • Verschijningsdatum volgende editie: donderdag 11 mei 2017. 

Het e-Magazine wordt via e-mail verzonden en staat tevens op de NOBCO-website.


 

 
 
Disclaimer Stichting NOBCO   Postbus 1167   3860 BB Nijkerk   033-2473428   e-mail: info@nobco.nl

Het e-Magazine is een uitgave van de NOBCO. Aan de samenstelling en de inhoud van deze nieuwsbrief wordt de uiterste zorg besteed. NOBCO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid hiervan, dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis van deze uitgave. © 2016 NOBCO.


Wenst u het NOBCO e-Magazine niet langer te ontvangen? Klik dan op AFMELDEN.