Eerste universitaire coachopleiding

Speciale postgraduate opleiding Executive Coaching

Voor het eerst is er in Nederland een Universiteit die een coachingsopleiding aanbiedt. Wij hebben Prof.dr. Yvonne Burger, de initiatiefnemer van deze opleidinggevraagd om te beschrijven hoe zij met deze opleiding een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het coachvak, hoe deze opleiding tot stand is gekomen en hoe de opleiding er uit ziet. 

De bijdrage van Prof.dr. Yvonne Burger:

Sinds jaren houd ik mij bezig met coaching, een vak dat in de afgelopen jaren steeds meer gegroeid is en waarin steeds meer professionalisering plaatsvindt. De beroepsorganisaties worden steeds sterker en er vind steeds meer afstemming plaats over standaarden en ethische codes. Coaching wordt ook steeds minder gezien als ‘remedial’ interventie voor onderpresteerders maar meer als een ‘ontwikkelende’ interventie voor succesvolle hoger leidinggevenden en ‘hipo’s’. Coaching is in mijn optiek een interessant vak in beweging.

Door mijn fascinatie voor hoe mensen zich ontwikkelen ben ik de afgelopen jaren op zoek gegaan naar wat de werkzame bestanddelen zijn van coaching, hoe effectieve coachingsrelaties tot stand komen en wat er allemaal (niet) gebeurt tussen individuen in helpende gesprekken. Een boeiend terrein waarin nog veel te ontdekken valt. Door beroepsbeoefenaren én door mensen met een wetenschappelijk belangstelling.    

Internationaal combinatie programma

Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft  coaching zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een geaccepteerde en gewaardeerde vorm om individuele ontwikkeling te faciliteren. Hoewel er al veel opleidingen voor beginnende coaches zijn had ik het idee dat er nog ruimte zou zijn voor een nieuw programma in Nederland, dat zich zou onderscheiden doordat het ontwikkeld is voor mensen met een senior profiel. Een programma dat (desgewenst) leidt tot een door de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) erkende accreditatie (Master Practitioner) en gecertificeerde mastertitel (Master in Science), waarin praktijk én wetenschappelijke inzichten worden gekoppeld, en met een internationale oriëntatie door samenwerking met een gerenommeerde businessschool met een hoog aangeschreven Master titel in Executive Coaching. Een flexibel programma waarin mensen individuele keuzes kunnen maken die passen bij hun eigen ontwikkelwensen

VU en Ashridge Business School

Foto Erik de HaanOm bovengenoemde reden heb ik samen met mijn collega Erik de Haan (foto rechts) Postgraduate opleiding Executive Coaching (PGO-EC) voor de Nederlandse markt ontwikkeld waarin de Vrij Universiteit (VU) en Ashridge Business School gezamenlijk een programma aanbieden voor executive coaches  die zich verder willen ontwikkelen in de volle breedte van het coachingsvak. Waarin deelnemers samen – in een learning community – willen reflecteren en verder verdiepen. Een programma waarbij deelnemers  alle stijlen ontwikkelen én worden uitgedaagd om hun eigen coachingsprofiel (verder) te ontwikkelen. En kennelijk leefde deze behoefte inderdaad want op 4 oktober zijn we gestart met de eerste groep waarin 20 ervaren mensen met ons en elkaar aan de slag gaan. Een mooie start van een Centre for Coaching waarin academisch onderwijs en (promotie) onderzoek worden gefaciliteerd en gestimuleerd.

Kenmerken van het programma

Kenmerkend voor het programma is dat de deelnemers nieuwe inspiratie krijgen op basis van oude opvattingen. Dat zij ingewijd worden in het kwantitatieve onderzoek in het vakgebied en aanpalende vakgebieden en dat er veel tijd wordt ingeruimd voor eigen praktijkervaringen en stijlen van werken middels supervisie. Deelnemers werken aan de ontwikkeling van hun methodische, theoretische, professionele en persoonlijke competenties als executive coach. Hun  eigen casuïstiek en vraagstukken spelen een belangrijke rol in het programma, naast theoretische verdieping en het onderzoeken en toetsen van hun methodisch handelen. 

Het programma is opgebouwd uit modules die tezamen opleiden tot geaccrediteerd coach (erkend door de EMCC) en een master in science (MSc), maar die ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. Het programma sluit aan bij internationale ontwikkelingen in het coachingsvak. De docenten zijn werkzaam  als executive coach, en veelal ook opgeleid tot psychotherapeut. Het is een internationale opleiding – academisch én praktisch - in nauwe samenwerking tussen de Vrije Universiteit in Amsterdam en Ashridge Business School nabij Londen. 

Doel van het programma

Doel van het programma is deelnemers te ontwikkelen:

  • in hun theoretische kennis van de psychologische en therapeutische onderbouwing van coaching
  • in een kritische evaluatie van bestaande coachingsmodellen en theorieën
  • tot een kritisch en weloverwogen gebruik van coachingsstijlen en  eigen vaardigheden
  • in hun kennis van organisaties als context waarbinnen coaching plaatsvindt
  • in de ethiek en verantwoordelijkheden van een executive coach
  • in hun zelfkennis, als één van de belangrijkste voorwaarden voor effectieve coaching 

Certificering

Na een eerste jaar aan de Vrije Universiteit, dat leidt tot een door de Vrije Universiteit erkend diploma in Nederland kunnen deelnemers doorstromen naar het tweede jaar bij Ashridge in Londen. Het met succes doorlopen van het tweede jaar leidt tot formele toekenning van coachaccreditatie erkend door de EMCC-UK (Master Practitioner) en de academische titel ‘Master (MSc) in Coaching’, beide internationaal erkende beroepskwalificaties. Zie ook www.ashridge.com/amec

Doelgroep

Het programma is bedoeld voor meer ervaren coaches en consultants die een substantieel van hun tijd willen besteden aan coaching van individuen binnen organisaties. De groepsgrootte is minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Het startniveau van deelnemers is academisch of equivalent aan academisch.

Minimale vereistes zijn bovendien dat de deelnemers 

  • een senior profiel als leidinggevende en/of adviseur hebben, waaronder tenminste twee jaar full-time advieservaring ;
  • ervaring hebben met het voeren van gecontracteerde coachingsgesprekken, buiten de eigen afdeling of organisatie
  • gedurende het programma tenminste twee mensen zullen begeleiden in gecontracteerde coachinggesprekken – niet vanuit een leidinggevende of collegiale rol, maar binnen een echt onafhankelijke (advies / coaching) relatie. 

Hoofdlijnen programma

Het eerste deel van het programma wordt verzorgd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit omvat een vijftal seminars van 5 dagdelen waarin de hoofdstijlen in coaching uitgebreid aan bod komen. Deelnemers ontwikkelen zich zowel in de directieve, non-directieve, analytische en paradoxale stijl en ontvangen supervisie. Deze integratieve benadering geeft veel ruimte te werken aan een eigen stijl die past bij de deelnemer en die effectief is in de relatie. Authenticiteit en congruentie zijn daarbij belangrijke begrippen. We werken aan zelfkennis en de ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen die van belang zijn voor een effectieve coachingsrelatie.

Na afsluiting van het eerste deel ontvangen de deelnemers een diploma van de VU. Dit diploma geeft toegang tot de accreditatie bij Ashridge en een vervolgprogramma van 4 modules, dat gericht is op verdere verdieping. Het doorlopen van het totale programma leidt tot de titel ‘Master of Science in Executive Coaching’.

Leerfilosofie

In het programma wordt veel aandacht besteed aan ervaringsleren maar ook state of the art kennis over het coachingsvak. Deelnemers starten onder intensieve begeleiding van de docenten een persoonlijke zoektocht naar hun eigen coachingsstijl, ze delen observaties, geven feedback en oefenen in hun eigen praktijk. We bouwen gezamenlijk aan een ondersteunende én uitdagende learning community.

Voor nadere informatie over het programma verwijs ik naar de site: www.feweb.vu.nl/executive-coaching. U kunt contact met mij opnemen via www.yvonneburger.nl.

Prof.dr. Yvonne Burger is programmaleider Executive Coaching aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 

Terug naar overzicht