Educatie

In het kader van de verdere professionalisering van het coachvak organiseert de NOBCO diverse educatieve activiteiten voor coaches en andere geïnteresseerden in coaching. Deze activiteiten zijn over het algemeen gratis toegankelijk voor de aangesloten NOBCO-coaches.  

Alle activiteiten hebben als doel het gezamenlijk verdiepen in een bepaald thema en elkaar ontmoeten. De volgende activiteiten worden jaarlijks georganiseerd: 

  • Landelijke themabijeenkomsten
  • Regionale themabijeenkomsten
  • Jaarlijkse EMCC-NOBCO Conferentie
  • Bijeenkomsten voor nieuwkomers
  • Vaksectiebijeenkomsten
  • Dag voor Senior en Master Practitioner Coaches
  • Lokale initiatieven

Klik hier voor een overzicht van alle educatieve activiteiten: Programma Aanbod.
 
De NOBCO biedt als onafhankelijk organisatie zelf geen coachopleidingen aan. Wel certificeren wij, volgens de European Quality Award (EQA), opleidingen van derden. Klik hier voor meer informatie over deze activiteit: Opleidingen voor Coaches.