NOBCO Thesisprijs 2017

De NOBCO wil onderzoek naar coaching stimuleren. Hiertoe wordt er tweejaarlijks een prijs uitgeloofd voor de beste thesis op dit gebied.

Thesis over Coaching
Het kan zowel een master- als een bachelorthesis betreffen, afgerond tussen 1 september 2015 en 1 september 2017 door een student aan een Nederlandse of Belgische universiteit, hogeschool of post-HBO of een Nederlandse student aan een buitenlangse universiteit. Co-producties van twee of drie studenten en Engelstalige scripties zijn toegestaan. Eigen empirisch onderzoek geniet in principe voorkeur, maar goed gedocumenteerde case-studies of meta-analyses komen ook in aanmerking. De thesis dient door de onderwijsinstelling met een voldoende te zijn gehonoreerd.

De Jury
De leden van de NOBCO Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) maken uit de ingezonden theses een eerste selectie (long list). De vakjury, bestaande uit deskundigen uit het veld en de wetenschap, stelt uit de longlist een een shortlist van drie genomineerden samen en kiest uit deze drie de winnaar. De jury bestaat dit jaar uit de volgende leden:

  • Prof. dr. Karen van Dam (hoogleraar Open Universiteit)
  • Dr. Rendel de Jong (onderzoeker Universiteit Utrecht en lid CWO)
  • Charlotte van den Wall Bake (Voorzitter NOBCO)
  • Drs. Heleen Hordijk (directeur Baak Coaching en het Europees Instituut)

Geldprijs en certificaat
Aan de winnaar zal een geldprijs van € 1.000,-  en een certificaat worden toegekend. De andere twee genomineerden ontvangen elk een geldprijs van € 250,- en een certificaat.

Uitreiking
De prijzen worden uitgereikt bij het NOBCO symposium 'Onderzoek en Coaching' die plaatsvindt op 30 november 2017. De schrijvers van de genomineerde theses krijgen de gelegenheid hun producten kort toe te lichten, waarna de jury de winnaar van de hoofdprijs bekend zal maken en de prijs zal overhandigen. De theses van de drie genomineerden worden geplaatst op de NOBCO website en de executive summaries zullen worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Coaching.     

Inzending
De thesis dient voor 10 oktober 09:00 2017 digitaal te worden ingediend via dit aanmeldformulier: Inzending Thesisprijs.

  • Klik hier voor een terugblik (winnaars, samenvattingen, film en foto's) op de Thesisprijs 2014.
  • Klik hier voor een terugblik (winnaars, samenvattingen, film en foto's) op de Thesisprijs 2012.
  • Klik hier voor een terugblik (winnaars, samenvattingen, film en foto's) op de Thesisprijs 2010