Ethische Gedragscode

Direct bij het van start gaan van de NOBCO werd de NOBCO Ethische Gedragscode (EGC) opgesteld. Het doel van deze gedragscode is om de 'professionaliteit' van beroepscoaches onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van coaches. Alle beroepscoaches die zich bij de NOBCO willen aansluiten dienen een verklaring te ondertekenen dat zij als beroepscoach zullen werken volgens deze ethische code en zich bij klachten te zullen onderwerpen aan het bijbehorende klachtenreglement,  "zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen komen te luiden". Klik hier voor de Aansluitingsovereenkomst (PDF-document)

De NOBCO Ethische Gedragscode telt vier paragrafen:

  • Respect
  • Integriteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Professionaliteit

In elke paragraaf wordt een aantal duidelijke gedragsregels aangegeven die de coach bij zijn/haar professioneel handelen na zal leven.

De EGC biedt coaches ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee zij werken. De EGC biedt coaches daarmee een solide basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen.

De basis van de EGC wordt gevormd door een aantal duidelijke uitgangspunten van de NOBCO ten aanzien van coaching, nl. dat:

  • de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé - als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil; dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag
  • de coachee en de coach volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
  • tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach  

  Klik hier voor de complete Ethische Gedragscode (PDF-document)