Coachende teamleider vooral succesvol bij instabiele teams

Niet alle teams hebben baat bij een coachende teamleider

Door toenemende vraag naar zorg, minder aanbod in personeel en bezuinigingen is het optimaal inzetten van mensen en middelen noodzakelijk. Teamwork is daarbij cruciaal, maar leidt niet automatisch tot betere zorg. Dat stelt Martina Buljac in haar proefschrift: 'Health teams – Analyzing and improving team performance in long-term care' waarop zij afgelopen week is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

 

Teampresaties in de langdurige zorg

De langdurige zorg staat de komende jaren voor een aantal belangrijke uitdagingen. Terwijl de vraag naar zorg en de complexiteit ervan toenemen, zal het aanbod in personeel dalen en worden verschillende bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Een optimale inzet van mensen en middelen is daarom noodzakelijk, teamwork is cruciaal. Van teams wordt verwacht dat ze effectieve, efficiënte, innovatieve en veilige zorg leveren. Buljac heeft onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed zijn op teamprestaties in de langdurige zorg.

Instabiele teams hebben coaching nodig

De meest voor de hand liggende oplossing is om leidinggevenden aan te spreken op het functioneren van teams. Hierdoor is de kans groot dat zij op een directieve manier zullen leidinggeven om zo risico’s te vermijden. Echter, uit een van haar studies blijkt dat teams met een leidinggevende die een coachende leiderschapsstijl aanneemt beter presteren. Teams worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen zonder dat de beste manier van werken wordt opgelegd door bijvoorbeeld feedback te geven, vragen te stellen en te evalueren.

Opmerkelijk was dat coachende leidinggeven vooral effectief was voor instabiele teams en teams die niet zelfstandig reflecteren op eigen handelen. Vooral teams waarbinnen er een groot verloop onder de leden was en tevens bestond uit leden die weinig reflecteren op het eigen handelen bleken beter te gaan functioneren indien de teamleider een coachende leiderschapsstijl aannam. Teams met een stabiele samenstelling van leden en teams waarin leden reflecteren op eigen handelen, hebben minder baat bij coachend leiderschap.

Coachend leiderschap niet altijd zinvol 

Deze bevindingen geven aan dat coachend leiderschap gestimuleerd moet worden, maar geeft ook aan leidinggevenden hun energie en effort moeten concentreren op teams die het echt nodig hebben.  

Bron: EUR.nl 

 

Terug naar overzicht