Steeds meer werknemers last van burn-out, tijd voor engagement

Het aantal gevallen van burn-out is in 2011 met elf procent toegenomen. Gemiddeld verzuimde de werknemer met een burn-out 189 dagen.

Dat blijkt uit recent onderzoek van arbo-organisatie 365 (voorheen ArboNed). Het totaal aantal verzuimgevallen daalde in 2011 juist met acht procent. Het percentage werknemers met burn-outklachten zou volgens 365 in 2011 wel eens op ruim 14 procent kunnen uitkomen. Terwijl in tijden van crisis het totale verzuim daalt, geldt dat dus niet voor uitval door burn-out.

De stijging vond vooral plaats onder mannen van 26 tot en met 35 jaar en vrouwen van 46 jaar en ouder. Meer vrouwen dan mannen worden erdoor getroffen. "Door je als werknemer en werkgever te richten op preventieve en duurzame oplossingen in plaats van de symptomen te bestrijden, ligt een bevredigende oplossing voor beide partijen voor het oprapen", aldus 365-arts Rob Hoedeman.

Belangrijke rol voor coaches  

Prof.dr. Willem van Rhenen, arts en chief medical officer bij 365 en Hoogleraar Engagement & Productivity aan de Nyenrode University heeft afgelopen jaar een zeer interessante NOBCO lezing verzorgd. Hierbij ging hij in op de rol die coaches kunnen spelen bij het voorkomen van burn-out en jobstress. Hij liet zien dat de traditionele aanpak niet meer effectief is. Hij vond het tijd voor een ander model. Van deze bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt door Marianne Eussen. klik hier voor het verslag:  Engagement 

Tevens is er compilatie video gemaakt van deze bijeenkomst die te zien is via het NOBCO YouTube kanaal: YouTube: Engagement

Terug naar overzicht