Aanvraagformulier EQA-verlenging

Een EQA accreditatie is vijf jaren geldig, daarna vindt er (gerekend vanaf de datum van de accreditatie) een verlengingsprocedure plaats. 

Het doel van verlenging van de European Quality Award (EQA) is om vast te stellen dat het programma met een EQA keurmerk:

1. Nog steeds gehouden wordt
2. Nieuwe inzichten en de feedback van studenten heeft verwerkt
3. Processen om de kwaliteit te borgen hanteert
4. Studenten beoordeelt op basis van de criteria van de EMCC
5. Erop toeziet dat studenten zich houden aan de EMCC Ethische Code (of een gelijkwaardige code).

Alle voor het proces van verlenging benodigde formulieren kunnen binnenkort via de onderstaande links worden gedownload:

- Handleiding EQA-verlenging
- Toelichting EQA-verlenging
- EMCC Competence Framework vs. 2
- EMCC Verklarende Woordenlijst
- Tarieven 
 

Het aanvraagformulier voor een verlengingsprocedure kunt u opvragen via eqa@nobco.nl