Opleiding kiezen

Veel potentiële studenten richten zich regelmatig tot de NOBCO met de vraag 'hoe kom ik tot de juiste keuze voor een coachopleiding'. De NOBCO is een onafhankelijke stichting en onthoudt zich van het geven van individuele adviezen.

Onderstaande checklist kan je wellicht helpen in het maken van je keuze.

Checklist: hoe kom ik tot de juiste keuze voor een coachopleiding?

 • Wat betreft verwachtingen: wat wil ik kunnen en wat wil ik weten aan het eind van de opleiding?
   
 • Wat betreft niveau: wat is het instapniveau van de opleiding (MBO, HBO, post-HBO, enz.) en in hoeverre worden de studenten hierop geselecteerd?
   
 • Wat betreft mijn ervaring als coach: wat is het gewenste ervaringsniveau van de studenten en in hoeverre worden de studenten hierop geselecteerd? Oftewel: in hoeverre zit ik tussen gelijkgestemden?
   
 • Heb ik een intakegesprek? Met wie en met welk doel?
   
 • Wat wil ik vooral leren? Theorie: inleidend of juist grondig? Oefenen: beetje of juist heel veel?
   
 • Hoeveel feedback wil ik krijgen tijdens de opleiding, en van wie? Verplichte intervisie? Mogelijkheid tot supervisie? En in hoeverre is het verplicht te oefenen met ‘echte’ cliënten tussen de trainingsdagen in?
   
 • Wat is het niveau van de trainer(s), en hoeveel verschillende trainer(s) krijg  ik, en wie is/zijn de trainer(s)?
   
 • Hoeveel contacturen zijn er en hoeveel tijd zit er tussen de trainingsdagen? En wat is de totale doorlooptijd? Op welke dagen, weekends, enz.
   
 • Wat zijn de kosten en in hoeverre heb ik het idee dat ik waar zal krijgen voor mijn geld?
   
 • Wat is het netwerk waarin ik terecht zal komen door het volgende van deze opleiding en in hoeverre past dat bij mijn ambities als coach c.q. ondernemer?
   
 • In hoeverre vind ik een internationale oriëntatie van belang?
   
 • Wat ‘krijg’ ik aan het eind en wat is de waarde daarvan in verhouding tot de coachingsmarkt? Certificaat, toegang tot aansluiting beroepsvereniging, enz.
   
 • Heel belangrijk: wie ken ik die deze opleiding heeft gevolgd en wat is zijn/haar oordeel en op grond waarvan?