NOBCO Programma 2016

De NOBCO heeft als missie om een bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in de samenleving. En tevens om leidend te zijn in de ontwikkeling van coaching als professie. Dit vraagt om ‘moderne’ coaches. Coaches die hun vak bijhouden en zich willen laten voeden door experts, samen met vakgenoten.

Het totale aanbod van NOBCO-lezingen en workshops voor 2016 is samengesteld in het verlengde van deze missie. We bieden daarom bijeenkomsten aan die voor zoveel mogelijk coaches aantrekkelijk zijn. Het is naast een scholingsaanbod vooral ook een stimulans om met nieuwe thema’s in aanraking te komen en daar met collega’s over in gesprek te zijn. In 2016 zijn er naast 5 landelijke bijeenkomsten en 25 bijeenkomsten 'in de regio' nog een negental andere activiteiten. 

Bekijk hier het volledige Programma 2016.

Jaarlijkse events
De NOBCO organiseert jaarlijkse events. Het moment om nieuwe dingen te horen en elkaar te ontmoeten.
- Het gaat om bijzondere bijeenkomsten, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, seminars en kennismaking.
- Gericht op een grote groep personen
- Locatie: verschillend
- Kosten: verschillend

Landelijke lezingen
Doelstelling: kennisnemen van een voor coaching relevant onderwerp en daar met collega’s en de spreker over in dialoog zijn.
- Tijdstip: 15.00 tot 18.30 uur
- Het gaat over een ‘overkoepelend’ onderwerp dat voor de meeste coaches interessant is
- Het accent ligt op informatieoverdracht gevolgd door een dialoog en eventueel de vertaalslag naar de praktijk.
- De sprekers zijn expert op het betreffende onderwerp
- Gericht op een grote groep personen
- Locatie: Utrecht
- Kosten: € 95,00 (excl. BTW). Voor NOBCO-coaches is de toegang gratis.

Regionale workshops
Doelstelling: Iets leren door interactie en Collega’s uit je regio leren kennen.
- Tijdstip: 18.45 tot 21.30 uur
- Workshops
- De sprekers zijn NOBCO-coaches en ervaringsdeskundige op het betreffende terrein.
- Gericht op een groep van maximaal 20 personen
- Bijna alle workhops worden 2 keer verspreid door het land gegeven.
- Kosten € 45,00 (exclusief BTW). Voor NOBCO-coaches is de toegang gratis.

De bijeenkomst voor nieuwe coaches
Deze vinden twee keer per jaar plaats van 13.00 tot 14.45 uur, voorafgaand aan een landelijke bijeenkomst. Twee keer per jaar nodigt het bestuur alle recentelijk aangesloten coaches uit voor een informatie- en kennismakingsbijeenkomst en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. In 2016 vinden de bijeenkomsten op 8 maart en op 11 oktober plaats.

De dag voor senior practitioner en master practitioner coaches
Jaarlijks organiseert de NOBCO een dag voor alle senior en master practitioner coaches. In het voorjaar ontvangen alle senior en master practitioner coaches hiervoor een uitnodiging, is het programma bekend en zal inschrijving mogelijk zijn. Datum: 26 mei 2016.

Jaarlijkse EMCC conferentie
Elk jaar wordt er door de EMCC ergens in Europa een conferentie georganiseerd om met alle leden de laatste stand van zaken binnen het coachveld te bespreken.

Vaksectiebijeenkomsten
Binnen de NOBCO zijn er verschillende vaksecties. De coördinatoren van deze secties organiseren enkele keren per jaar bijeenkomsten voor en over hun eigen sectie. Een keer per jaar organiseren zij een bijeenkomst die ook toegankelijk is voor alle NOBCO coaches. Klik hier voor meer informatie over de Vaksecties (eerst inloggen)

Bekijk hier het volledige Programma 2016.