Klachtenprocedure NOBCO

Het is mogelijk een klacht in te dienen tegen een bij de NOBCO aangesloten beroepscoach. Uw klachten wordt dan behandeld door de NOBCO klachtencommissie, conform de klachtenprocedure en het klachtenreglement. Het bestuur van de NOBCO ziet toe op de juiste afhandeling van klachten en van door de klachtencommissie gedane uitspraken.

Klachten kunnen betrekking hebben op al het beroepsmatige handelen van bij de NOBCO aangesloten beroepscoaches. Voor de toetsing of een klacht gegrond is wordt met name gekeken naar de Internationale Ethische Code (IEC). De klachtencommissie beoordeelt of de betreffende coach heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach mag worden verwacht, gezien de IEC.

Geregistreerde klachtencommissie

Doel van de klachtenprocedure is het uniform en objectief onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers over bij NOBCO aangesloten beroepscoaches. Klachtenprocedures worden volgens het klachtenreglement afgehandeld door de Klachtencommissie.

Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • nalatig handelen van NOBCO-coach bij uitvoering van een opdracht
  • financiële geschillen, voortvloeiend uit het coachingscontract

Klachtenreglement

Klik hier voor het complete Klachtenreglement.

Klacht indienen

Heb je een klacht over je NOBCO beroepscoach, waar je met hem of haar niet uitkomt? Dan kun je deze indienen via deze link.

Uitspraken klachtencommissie

Een samenvatting van de uitspraken door de klachtencommissie tref je aan via deze link.
NOBCO-coaches kunnen op het besloten gedeelte de volledige uitspraken van de klachtencommissie nalezen.

Klachtencommissie

mr. S. (Sacha) Loeffen

Coachen is mensenwerk. Meestal gaat dat goed en verloopt de samenwerking naar wens. Mocht er onverhoopt een situatie ontstaan waarin dat niet zo is, dan is een goede klachtenprocedure voor alle betrokkenen heel waardevol. Dat betekent immers dat iedereen zijn kant van het verhaal mag vertellen en dat er écht naar geluisterd wordt. Dat gaat op een eerlijke en zorgvuldige manier. Het betekent ook dat er professionele, zorgvuldige en objectieve mensen meekijken naar wat er precies is gebeurd en dat zij daar een uitspraak over doen. Ik zet mij graag in voor een eerlijke, zorgvuldige en menselijke behandeling van een klacht, mocht het zover komen. Daarbij kan ik mijn juridische achtergrond – ik heb veel ervaring met de behandeling van klachten en bezwaren - en mijn achtergrond als Senior Practitioner coach mooi combineren.

M. (Martin) Heynen

Van coaches mag een hoog ethisch bewustzijn worden gevraagd. Het is belangrijk dat coachees die vinden dat hun coach fouten heeft gemaakt ergens terecht kunnen met hun grieven. Als lid van de klachtencommissie beoordeel ik samen met Edward en Arvid die klachten. Het is onze taak om eerlijk en transparant beide verhalen tegen elkaar af te wegen, en te komen tot een uitspraak die recht doet aan de situatie en de Ethische Code. Ik ben blij dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan het op een hoger plan brengen van ons mooie vak.

E. (Edward) Dijxhoorn

Voorzitter Klachtencommissie. Vertrouwen ligt aan de basis van de relatie tussen coach, coachees en opdrachtgevers. Evenzo is vertrouwen het fundament waarop de behandeling van klachten is gestoeld. Als voorzitter van de klachtencommissie acht ik het onder meer mijn taak om te zorgen dat partijen in een, in het klachtenreglement verankerde, open dialoog de ontsporing van hun relatie kunnen bespreken. Mijn lange ervaring als advocaat, bestuurder, toezichthouder en, niet in de laatste plaats, mediator moeten daarbij van pas kunnen komen.

A.J. (Arvid) Buit

Als executive coach, supervisor maar zeker ook als mens geloof ik in authenticiteit, ethisch-bewustzijn en een verantwoordelijkheid groter dan jezelf. Binnen de klachtencommissie mogen wij onafhankelijk bijdragen aan de professionele ontwikkeling van alle NOBCO-coaches en het uitstralen van kennis/kunde richting opdrachtgevers.