Klachten

Het is mogelijk een klacht in te dienen tegen een bij NOBCO aangesloten beroepscoach. Uw klachten wordt dan behandeld door de NOBCO klachtencommissie, conform de klachtenprocedure en het klachtenreglement. Via dit formulier kunt u de klacht indienen.