Vrijdag 17 november 2017

Morele Oordeelsvorming

Utrecht | 15:00 - 18:30 uur

Als je coaching als vak kiest, dan gebeurt dat met een betekenisvolle reden. De meesten van ons kiezen voor het vak vanuit passie voor (iets van) de mens. Omdat we “iets” vinden in de omgang met mensen, in het meemaken van persoonlijke ontwikkelingsprocessen, of omdat we bij kunnen dragen aan het tot bloei komen van de vermogens van de mens. 

Ons werk is gebaseerd op waarden, professioneel en persoonlijk. Waarden die we in de praktijk (mee) brengen. Dat is – letterlijk – waardevol, het voedt onze motivatie en maakt dat we geïnspireerd aan het werk zijn. 
Mooi, jazeker! Maar er zijn ook momenten dat het juist rondom die waarden wringt, schuurt en moeizaam verloopt. Bijvoorbeeld als het handelen van je cliënt (of zijn context) je tegen de borst stuit. Dan zijn ineens jouw waarden in het geding. Wat doe je dan? Hoe ontrouw mag je jezelf zijn? Doe je je cliënt met je eigen morele oordeel te kort? Is er zoiets als ‘moreel juist’ of ethisch verantwoord handelen, dat universeel geldig is? Of staan een ieders normen en waarden op zichzelf en moeten we de verschillen maar gewoon accepteren? 
Deze middag onderzoek je deze diepere laag in je werk, zodat je (weer) weet waar je voor staat, en hoe je daarvoor kunt blijven staan, ook als het spannend wordt.

Over Marjo van Bergen – In Transit Coaching & Zingeving
Marjo is coach, supervisor, trainer en Humanistisch geestelijk verzorger. ‘Zin in werk’ is een van de centrale thema’s in haar werk: het weten van waaruit en waartoe je werkt. Het geïnspireerd aan het werk zijn en blijven. Zij begeleidt tevens professionals en teams in de not-for-profit sector bij morele en ethische vraagstukken. 

www.intransitcoaching.nl

Kosten: € 95,00 (excl. BTW). Voor NOBCO-coaches is de toegang gratis.