Dinsdag 21 november 2017

Atelier Ethische Code

Utrecht | 13:30 - 17:30 uur

Spreker Alexander Vreede

Sinds 1 januari 2017 is de vertrouwde Ethische Gedragscode van de NOBCO vervangen door een nieuwe ethische code: de Internationale Ethische Code (IEC). In diverse Nieuwsflitsen is daar door het NOBCO-bestuur al aandacht aan besteed. 
Over het algemeen zijn coaches zeker geïnteresseerd in ‘ethische’ kwesties rond coaching. Toch is het als coach vaak lastig om je een beeld te vormen van wat het omgaan met een ethische code in de praktijk kan inhouden. Bij EIA-aanvragen zien we dat coaches vaak niet veel verder komen dan: “Ik werk volgens de ethische code en wijs mijn cliënten daar op bij de intake”. 
Daarom heeft de NOBCO besloten om voor coaches die geïnteresseerd zijn in ethische kwesties rond coaching een workshop te organiseren met dezelfde opzet als een EIA-atelier. In deze workshop kunnen coaches niet alleen informatie krijgen over ethiek en de nieuwe ethische code maar er ook zelf mee oefenen. 
Het atelier wordt een ‘doe-middag’ waarin de Internationale Ethische Code zowel door informatie als eigen activiteit meer ‘levend’ wordt gemaakt: hoe zou jij oordelen als een coachee een klacht tegen een coach indient en hem/haar beschuldigt van overtreding van de Ethische Code?

Inhoud
• Totstandkoming en inhoud Internationale Ethische Code (Global Code of Ethics)
• Klachtencommissie en klachtenreglement
• Werken met de IEC in de praktijk

Voor wie
Coaches die geïnteresseerd zijn in ethische kwesties rond coaching omdat …
• zij in de praktijk met lastige ethische afwegingen te maken hebben gehad
• zij daar in de praktijk nog nooit mee te maken hebben gehad

Kosten: gratis voor aangesloten coaches