Dinsdag 08 mei 2018

Onveranderbaarheid: de spanning tussen organisatiegedrag en individueel gedrag in verandering

Utrecht | 15:30 - 18:30 uur

Individu en context: ze zijn tot elkaar veroordeeld en geven elkaar vorm.

Een individu is niet alleen een autonoom wezen met een eigen wil, maar wordt ook in hoge mate gedefinieerd door de context. In elke verandering is er spanning tussen individuele motivatie, neiging hebben tot, bereidheid en de context met zijn patronen en gewoonten.

En daarbij is organisatiegedrag meer dan de optelsom van individueel gedrag. Veranderambities wijken mede daarom vaak af van de werkelijke uitkomsten.

In deze bijeenkomst verkennen we hoe organisatiegedrag en individueel gedrag samenhangen, verschillen en wat dat betekent voor leren en veranderen. Leike maakt zichtbaar hoe een context juist niet gericht is op verandering, maar op continuïteit en hoe mensen daar zelf aan bijdragen en van profiteren.

We verkennen het ongemak wat naar bovenkomt zodra die stabiele context verstoord wordt. We maken gehakt van weerstand, maar onttoveren ook de magische instrumenten ‘passie’ en ‘wilskracht’. Wat er overblijft? Dat zullen we ontdekken.

Over de spreker: Leike van Oss – Organisatievragen

Leike van Oss is sociaal psycholoog en werkt als organisatieadviseur, interim-manager en (team-) coach in publieke en kennisintensieve organisaties. Zij vormt samen met Jaap van 't Hek “Organisatievragen” en schreef samen met hem een aantal boeken. Leike houdt van imperfectie en menselijke manco’s. Dat bedoeling en realiteit daarbij altijd van elkaar afwijken, hoort erbij.

Meer informatie is te vinden op www.organisatievragen.nl

Kosten: € 95,- excl. BTW, NOBCO-coaches gratis