Dinsdag 29 mei 2018

Kernachtig coachen met Gestalt

Nijmegen | 18:45 - 21:30 uur

Door Silvia Blankestijn

 

  

Inleiding

Gestalt is een verdiepende coachingsmethodiek op het emotionele en fysieke niveau. Tijdens de workshop zullen we snel met elkaar de diepte opzoeken, zowel in de coachingsmethodiek als in de eigen persoonlijke ontwikkeling als coach. De werkwijze is erop gericht dat de coaches de inzichten en inspiratie direct kunnen toepassen in hun eigen coachingspraktijk. Naast korte theoretische kaders wordt er vooral veel geoefend met een aantal Gestalt-werkvormen die de impact van de coaching helpen vergroten. De werkvormen worden plenair gedemonstreerd, waarna de deelnemers in subgroepen met elkaar oefenen. Uiteraard is er ruimschoots gelegenheid om tussendoor vragen te stellen over de theorie en de praktische toepassing.


Doel

Kennismaken met de essentiële begrippen uit de Gestalt, leren toepassen van een aantal Gestalt-oefeningen binnen coaching, ervaren hoe je met Gestalt snel tot de essentie van een persoonlijk groeithema kunt doordringen en verdiepen van je persoonlijke ontwikkeling als coach.


Thema's

  • Wat is Gestalt?
  • Waarnemen en Gewaarzijn in het hier-en-nu
  • Contact en contactgrenzen
  • Werken met wat ‘op de voorgrond’ is
  • De impact van emotioneel en fysiek gewaarzijn


Meerwaarde voor de deelnemer (coaches)

Inspiratie, zelfreflectie en praktische handvatten om inzichten en oefeningen uit Gestalt toe te passen in de eigen coachingspraktijk.

Over de spreker

Silvia Blankestijn in ruim 30 jaar werkzaam als coach, (Gestalt)therapeut en trainer. Binnen haar opleidingsbureau Blankestijn & Partners geeft zij opleidingen op diverse niveaus in coachen en trainen. Zij volgde oa de opleiding tot Transpersoonlijk psychotherapeut bij Jan en Riekje Boswijk-Hummel, en publiceerde boeken als ‘Coachen in 90 minuten’ en ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’, en het artikel ‘Gestalt in een nieuw jasje' in Tijdschrift voor Coaching, 2016 nr 4.

Kosten

 € 45,- excl. BTW, NOBCO-coaches gratis