EIA-atelier

Utrecht 13:30 - 17:30 uur

Als service en als steuntje in de rug organiseert de NOBCO dit jaar wederom enkele informatiebijeenkomsten over EIA (European Individual Accreditation). Dit is een Europees erkende kwalificatie die aangeeft dat iemand een praktiserende en professionele coach is en daarnaast beschikt over het juiste kennisniveau en de deskundigheid deze kennis effectief toe te passen in zijn of haar beroepsuitoefening. Met een EIA-erkenning onderscheid je je als een professionele coach die over fundamentele en grondige kennis en vaardigheden beschikt en voldoet aan hoge en nauwgezette eisen.

Inhoud
• Informatie over het EIA-keurmerk
• De verschillen tussen de vier niveaus Foundation, Practitioner, Senior Practitioner en Master Practitioner
• Het samenstellen van je portfolio
• De toetsingsprocedure
• Vragen stellen

Voor wie
Coaches die op het punt staan een accreditatie aanvraag in te dienen omdat …
• zij nog niet over een EIA keurmerk beschikken of
• omdat zij een upgrade van hun huidige niveau willen aanvragen.