Donderdag 08 maart 2018

Ronde Tafel-sessie nieuw beleidsplan

Midden van het land, exacte locatie volgt | 13:00 - 17:00 uur

2018 staat zowel in het teken van onze verjaardag als in het teken van het opstellen van het nieuwe NOBCO-beleidsplan 2019 – 2023. Het beleidsplan is richtinggevend voor de koers van de NOBCO.  Het beleidsplan is belangrijk voor de ontwikkeling en de zichtbaarheid van niet alleen de NOBCO, maar ook van coaches en coaching in Nederland.

Om dit beleidsplan zo goed mogelijk te laten aansluiten op de verwachtingen van de coaches en bij de ontwikkelingen in de markt, zal het bestuur gesprekken voeren met stakeholders.

Ook vindt het bestuur het belangrijk om de inzichten en ideeën van NOBCO-coaches te inventariseren. Daarom organiseert de NOBCO een ‘Ronde Tafel’-sessie op 8 maart en nodigt hierbij haar aangesloten NOBCO-coaches uit om deel te nemen. In totaal zullen we met circa 40 man en het voltallig bestuur deze Ronde Tafel-sessie in gaan.

Als je het belangrijk vindt om mee te denken met het NOBCO-beleid voor de komende jaren, willen we je graag van harte uitnodigen om hieraan bij te dragen. Je zal tijdens deze sessie rouleren van tafel naar tafel waarbij verschillende thema’s voorbijkomen en je samen met andere NOBCO-coaches hierover van gedachten kunt wisselen. Deze input neemt het bestuur vervolgens mee naar een tweede sessie om op basis daarvan het beleidsplan te gaan schrijven.