Holistische coaching na ((v)echt)scheiding – Verder na de rechter

BREDA 19:00 - 21:30 uur

Door Lisette Leerkes

Inleiding

,,Pfff….. mijn ex haalt me het bloed onder de nagels vandaan en ik ben zo bang dat het escaleert.” “Ik wil niet dat mijn kinderen nog meer te lijden hebben onder de scheiding.” Dit zijn veel gehoorde zinnen van cliënten in mijn coachingspraktijk.

Inmiddels is er veel bekend over de gevolgen van vechtscheiding voor kinderen en is er gericht aanbod van programma’s om kinderen van gescheiden ouders te ondersteunen, zoals het programma ‘Kinderen uit de knel’. Maar hoe coach je een ouder die in een vechtscheiding is verwikkeld of een vechtscheiding heeft gehad?

In mijn voormalige beroep als advocaat heb ik ervaring met het voeren van moeizame echtscheidingsprocedures en (vier)gesprekken tussen ex-partners. Omdat ik zag dat procedures vaak escalerend werken en ik liever nadenk over hoe partijen het toekomstig ouderschap samen als gescheiden ouders kunnen vormgeven, heb ik mij laten omscholen tot familiemediator. Ook heb ik opleidingen gedaan tot EFT-relatietherapeut en coach en heb ik mijn weg gevonden in het coachen na scheiding.

In de workshop geef ik achtergrondinformatie over het scheidingsproces en leg ik uit hoe ik te werk ga in een coachingstraject na scheiding. Ook deel ik oefeningen en opdrachten die ik mijn coachees laat doen om uit de strijd te komen.

Competenties
Zelfinzicht (welke (voor)oordelen heb ik bij het werken met deze doelgroepen: vechtscheiding en ex-gedetineerden), gebruik van modellen en technieken (welke benaderingen werken bij deze doelgroepen?)

Meerwaarde voor de deelnemers (coaches)
Meer inzicht in het verloop en pijnpunten van procedures, de verwerking ervan en wat werkt in de begeleiding.

Over de spreker
Ex-advocaat, mediator (familie en straf), relatietherapeut en docent/trainer op de hogeschool.

Kosten
€ 45,- excl. BTW, NOBCO-coaches gratis