E-coaching, de toekomst is nu

LEIDEN 19:00 - 21:30 uur

Door Marco Tieleman

Inleiding
Willen jouw cliënten sneller resultaat van hun coachtraject en liefst ook voor minder geld? Hoe paradoxaal het ook klinkt: toch is dat mogelijk. In deze workshop ontdek je welke ingrediënten de basis zijn.

Deze workshop draagt bij aan de volgende VI's:
67. Gebruikt verschillende algemeen aanvaarde hulpmiddelen en technieken om de cliënt te helpen naar doelstellingen toe te werken.
73. Ontwikkelt verder zelfinzicht op basis van diverse theoretische modellen, gestructureerde feedback van derden en door nauwgezette reflectie op eigen handelen en ervaringen.
77. Kiest relevante thema’s, ideeën en modellen om de eigen manier van werken te onderzoeken en te ontwikkelen.
96. Voegt verschillende modellen en nieuwe ideeën samen ineen eigen coaching/mentoring benadering en is in staat om deze benadering te onderbouwen.
97. Past diepgaande kennis van en ervaring met modellen, hulpmiddelen en technieken toe om de cliënt te helpen omgaan met zowel specifieke uitdagingen als de uitkomst als geheel.
99. Combineert op basis van uitgebreid onderzoek van theoretische modellen verkregen inzichten met eigen persoonlijke ervaringen.
101. Reflecteert kritisch op paradigma’s in het vak en hun invloed op cliënten en cliëntsystemen.
102. Houdt de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar en visies op coachen bij en evalueert deze.

Meerwaarde voor de deelnemers (coaches)
De meerwaarde voor jou is dat je in 1 avond ontdekt of e-coaching je past en je direct gevoel hebt bij hoe jij het in kunt zetten in je praktijk.

Over de spreker
Marco Tieleman is level III certified e-coach en e-coacht sinds 2011. Als associate is hij verbonden aan eCoachPro. Hij spreekt internationaal op coachconferenties over dit thema. Daarnaast is hij Master Practitioner Coach en EIA-assessor voor de NOBCO.

Broodjesservice
Je ontvangt ongeveer 10 dagen vooraf de bijeenkomst een bevestigingsmail waarbij je de mogelijkheid krijgt om je aan te melden voor een broodjesservice. De prijs voor de broodjesservice is € 13,00 exclusief btw, wat achteraf gefactureerd wordt. 

Kosten
€ 45,- excl. BTW, NOBCO-coaches gratis