Verdiepende presentatie 'het limbisch systeem'

AMERSFOORT 16:00 - 19:30 uur Downloaden als iCal

Geïnteresseerd in hoe emoties tot stand komen? Wil je weten welke hersencircuits hiervoor belangrijk zijn? En hoe je deze theoretische kennis eigenlijk in de praktijk toepast?

Voortbordurend op de eerdere inspiratiebijeenkomst ‘het limbisch systeem’ zal in 2020 een verdiepende presentatie worden gegeven over emoties en het brein. De presentatie wordt net als in 2018 verzorgd door Gregory Sprenger (neuropsycholoog en promovendus). Aan de hand van anatomieplaatjes van de hersenen, casussen en wetenschappelijk literatuur zal getracht worden licht te werpen op dit complexe onderwerp. De doelstelling is om de aanwezigen te inspireren over de hersenen, het orgaan dat bepaald wat onze beperkingen en onze kwaliteiten zijn. 

Anders dan in 2018 wordt het deze keer een online event.
Nadere informatie volgt spoedig.

Kosten
€ 95,- excl. BTW, NOBCO-coaches gratis 

Annuleringsvoorwaarden
Voor deze bijeenkomst hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:
Ben je donderdag 24 september verhinderd? Meld je dan uiterlijk woensdag 23 september vóór 12.00 uur af per e-mail.
Afmelding na 23 september na 12.00 uur of bij afwezigheid zonder berichtgeving ontvang je een factuur van €45,00 exclusief btw ter tegemoetkoming van de voor jou gemaakte administratie, reservering - en arrangementskosten.

Voor events die plaatsvinden na 6 april bestaat ook een kans dat ze aangepast plaatsvinden, gewijzigd of geannuleerd worden. Met een kleine twee weken is er meer zicht op de dan geldende maatregelen en nieuwe richtlijnen of adviezen. Per event wordt bekeken wat een geschikte manier is van hosten en faciliteren voor deelnemers. Inmiddels worden diverse mogelijkheden onderzocht.

Zodra er nieuw NOBCO-aanbod beschikbaar is, wordt dit direct bekend gemaakt