VNC-ledenbijeenkomst

LEUSDEN 15:30 - 18:30 uur Downloaden als iCal

NatuurCoaching is een boeiend en bloeiend (jong) vakgebied in coachland.

Passend in de visie en missie van de NOBCO onderzoekt de Vaksectie NatuurCoaching het vakgebied natuurcoaching met als doel het gebied verder te professionaliseren. De VNC wil hierin een actieve rol innemen en een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van mens en organisatie.

In natuurcoaching verenigen zich de elementen die ons helpen een context te zien, te voelen en ook te ervaren. Het ene verhoudt zich tot het andere.

Leden van deze vaksectie voelen zich aangetrokken door de processen van moeder natuur en zien hoe ze die kunnen verbinden aan de dagelijkse realiteit. Met elkaar onderzoeken we hoe we deze vorm van natuurlijk coachen kunnen ontwikkelen en implementeren in het coachvak. Dit houdt in dat we kennis en ervaring delen, leren van elkaars expertise en samen deze natuurlijke wijsheid inzetten tijdens het begeleiden en coachen van onze coachees.

Vaag? Zeker niet! Er is inmiddels op verschillende gebieden onderzoek gedaan die allen aantonen dat de natuur iets positiefs met ons, de mens, doet. Ook deze wetenschappelijke kennis nemen wij mee in ons ontwikkelproces.

Ben je aangesloten bij de vaksectie NatuurCoaching dan ben je zeer welkom op onze ledenbijeenkomst. Samen vergroten en versterken we deze jonge loot van ons vak.

Voor events die plaatsvinden na 6 april bestaat ook een kans dat ze aangepast plaatsvinden, gewijzigd of geannuleerd worden. Met een kleine twee weken is er meer zicht op de dan geldende maatregelen en nieuwe richtlijnen of adviezen. Per event wordt bekeken wat een geschikte manier is van hosten en faciliteren voor deelnemers. Inmiddels worden diverse mogelijkheden onderzocht.

Zodra er nieuw NOBCO-aanbod beschikbaar is, wordt dit direct bekend gemaakt