Verdiepende presentatie 'het limbisch systeem' 2e deel

10:30 - 11:15 uur

Geïnteresseerd in hoe emoties tot stand komen? Wil je weten welke hersencircuits hiervoor belangrijk zijn? En hoe je deze theoretische kennis eigenlijk in de praktijk toepast?

Voortbordurend op de eerdere inspiratiebijeenkomst ‘het limbisch systeem’ zal in 2020 een verdiepende presentatie worden gegeven over emoties en het brein. De presentatie wordt net als in 2018 verzorgd door Gregory Sprenger (neuropsycholoog en promovendus). Aan de hand van anatomieplaatjes van de hersenen, casussen en wetenschappelijk literatuur zal getracht worden licht te werpen op dit complexe onderwerp. De doelstelling is om de aanwezigen te inspireren over de hersenen, het orgaan dat bepaald wat onze beperkingen en onze kwaliteiten zijn. 

Anders dan in 2018 wordt het deze keer een online event. Het webinar is in twee delen, elk webinar duurt 45 minuten. Het 1e deel zal 24 september plaatsvinden en het 2e deel is op 8 oktober.  Aanmelden voor het 1e deel in september kan via de volgende link: https://www.nobco.nl/bijeenkomsten/5dfb3e26e2f6ab01105a79a4

De NOBCO-coaches die zich hebben aangemeld kunnen op de dag zelf via de NOBCO-academie deel nemen. Vooraf wordt er een mail met informatie gestuurd.
De introducés en niet aangesloten coaches krijgen voorafgaand aan de live-webinar een link gemaild. De NOBCO-coaches die zich niet hebben aangemeld voor de live-webinar kunnen later deze terugkijken via de academieportal.

Kosten
€ 24,95 excl. BTW per webinar, NOBCO-coaches en introducés gratis 

Annuleringsvoorwaarden
Voor deze bijeenkomst hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:

Ben je verhinderd? Bij annulering na woensdag 7 oktober 17.00 uur of afwezigheid zonder afmelding zijn we genoodzaakt je € 15,- in rekening te brengen voor gemaakte administratiekosten. Dit geldt ook bij afmelding of afwezigheid vanwege ziekte of andere onvoorziene situaties.