Webinar: De kracht van intervisie

10:30 - 11:30 uur Downloaden als iCal

Welke vraag heeft op jou zoveel impact gehad de afgelopen tijd dat deze je echt aan het denken heeft gezet? 

Intervisie wordt steeds vaker ingezet als effectief professionaliseringsinstrument.

Intervisie is enerzijds de kunst van het vragen stellen en anderzijds het verkrijgen van inzicht. Bij intervisie draagt een casusinbrenger een praktijksituatie, casus, aan waarbij hij zelf inzicht wil verkrijgen rondom zijn opvattingen in de voorgedragen situatie. Dit gebeurt met behulp van een intervisiemethode. De overige aanwezigen, de deelnemers, helpen hem via het stellen van helpende vragen.

Bij intervisie worden geen adviezen gegeven; immers een advies is altijd gegeven vanuit een eigen context en waarden die niet hoeft te helpen voor de ander. Helpende en dus effectieve vragen dragen sterk bij om sneller tot de kern te komen.

De intervisiebijeenkomst, casus met intervisievraag en de gekozen methode, wordt voorbereid door de casusinbrenger met de facilitator. De intervisie zelf eindigt altijd met door de casusinbrenger voorgenomen acties. Deze worden de volgende intervisiebijeenkomst besproken. 

Op donderdag 5 november 2020 wordt er een webinar gehouden met de auteurs van het Praktijkboek Intervisie Monique Bellersen en Inez Kohlmann  Aanvang: 10:30 uur.

Het webinar bestaat uit drie delen van 10 minuten met daarna 5 minuten voor het stellen van vragen:

Deel 1: Wat is intervisie?
Wat is intervisie, en wat niet?

Deel 2: De 5 essenties van intervisie
De 5 belangrijkste aspecten van intervisie worden kort besproken.

Deel 3: Helpende vragen stellen: wat en hoe?
De kracht van de helpende vraag bij intervisie wordt getoond. 

Monique Bellersen en Inez Kohlmann zijn organisatieadviseurs en actief op het terrein van intervisie. Zij hebben de ambitie om intervisie als professionaliseringsinstrument voor individu, team en organisaties verder te ontwikkelen en te introduceren. Zij ontwikkelen methoden, geven (in company) opleidingen en workshops op dit vlak. Zij zijn initiatiefnemers van een internationaal netwerk op het terrein van intervisie waarbij kennisuitwisseling centraal staat.

Tevens zijn zij de auteurs van:
Praktijkboek Intervisie, Vakmedianet, 2009 en 2013. (Nieuwe – gewijzigde -druk verwacht begin 2021 bij uitgeverij Boom)
Intervision dialogue methods in action learning, Vakmedianet, 2016.
Spel: 75 Helpende Vragen spel, Vakmedianet, 2016.

Onder de deelnemers worden 3 gratis e-books van het Praktijkboek Intervisie verloot. 

Kosten
€ 25,00 excl. BTW, NOBCO-coaches gratis 

Annuleringsvoorwaarden
Voor deze bijeenkomst hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:
Ben je donderdag 5 november verhinderd? 

Bij annulering na woensdag 4 november 17.00 uur zijn we genoodzaakt je € 15,- in rekening te brengen voor gemaakte administratiekosten.
Dit geldt ook bij afmelding of afwezigheid vanwege ziekte of andere onvoorziene situaties.