NOBCO in het land “Veerkracht in natuur” - in samenwerking met VNC

Duurt hele dag uur Downloaden als iCal

NOBCO in het land is hét hybride buitenevenement van NOBCO. Want iedereen is toch een buitenmens? Hoe gebruik je de natuur om goed voor jezelf te zorgen, zodat je er ook voor de ander kunt zijn? Want de natuur is immers sterker dan de mens.

We behandelen deze dag 3 aspecten om het thema te belichten. Het sociale aspect, het psychische aspect en het fysieke aspect. Voor ieder aspect hebben we een keynote spreker uitgenodigd.

Deelnemers die online deelnemen aan deze dag krijgen na het volgen van de presentatie van de 3 keynote sprekers een opdracht mee waarmee ze die dag aan de slag gaan. Aan het eind van de dag volgt een interactieve terugkoppeling met een van de sprekers.

Een beperkte groep deelnemers kan ook fysiek deelnemen aan het congres. En volgt een inhoudelijk programma met een lezing en praktische workshops binnen een van de 3 genoemde aspecten.

Meer informatie over het programma en sprekers volgt z.s.m.