EQA-niveaus

EQA-keurmerk Foundation

EQA-opleiding op Foundationniveau richt zich op coaches die:

 • inzicht willen verkrijgen in het coachvak en de daarvoor relevante basisvaardigheden willen ontwikkelen;
 • vooral coachen om degenen met wie ze (samen-)werken te begeleiden en aan te moedigen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen en/of prestaties te leveren;
 • binnen hun eigen werkterrein en functie willen coachen en zich er daarbij van bewust willen zijn hoe zij zich als coach verhouden tot hun andere professionele verantwoordelijkheden.

EQA-keurmerk Practitioner

EQA-opleiding op Practitionerniveau richt zich op coaches die:

 • werken als interne coach, of
 • voor wie coachen een onderdeel is van hun functie, of
 • bezig zijn zich te vestigen als zelfstandige (externe) coach;
 • met name op het terrein van hun eigen expertise werken met een beperkt aantal type cliënten. Hun coaching is gericht op het verhogen van prestaties, het opbouwen van vertrouwen en het (verder) ontwikkelen van capaciteiten;
 • in staat zijn om een gelimiteerd aantal modellen, technieken en processen toe te passen.

EQA-keurmerk Senior Practitioner

EQA-opleiding op Senior Practitionerniveau richt zich op coaches die:

 • werken als zelfstandig coach en in staat zijn om verschillende modellen en kaders in hun coaching te integreren;
 • werken met verschillende typen cliënten in uiteenlopende omgevingen en organisaties;
 • zich met name richten op het creëren van ruimte voor ontwikkeling en groei, het omgaan met complexe en veelvragende relaties, het werken in onduidelijke kaders en veranderingsprocessen.

EQA-keurmerk Master Practitioner

EQA-opleiding op Master Practitionerniveau richt zich op coaches die:

 • werken als professioneel coach en eigen verantwoorde professionele benadering ontwikkelen op basis van een breed scala aan modellen en kaders en hun eigen ervaring;
 • werken met heel verschillende cliënten, omgevingen en organisaties.