De vaksectie executive coaching (VEC) is hét platform voor executive (team)coaching in Nederland. De VEC organiseert exclusieve bijeenkomsten voor NOBCO-coaches om actuele en relevante thema’s rondom executive coaching te bespreken. Met als doel: het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van executive coaching en het professionaliseren van executive coaches. 

Definitie executive coaching

Door zijn of haar leiderschapskwaliteiten te versterken, vergroot executive (team)coaching de effectiviteit van executives: directieleden, bestuurders, DGA’s en topmanagers, toezichthouders en commissarissen. Aansluiten op de persoon én de complete context; daarin onderscheidt een professionele executive coach zich. Jij kunt complexe ontwikkelingen op sociaal-maatschappelijk, technologisch, politiek en sociaal-economisch vlak duiden.

Achtergrond executive coaching

Dynamisch en verbindend leiderschap in een steeds sneller veranderende maatschappij; onder andere door de economische crisis en het groeiend aantal incidenten rond bestuurders zijn executives in de op zoek naar authenticiteit en vernieuwing. Op zowel het gebied van leiderschap, als organisatieontwikkeling. Deze ontwikkelingen vragen om een gelijkwaardige sparringspartner voor executives. Een executive coach begrijpt deze dynamiek als geen ander.

Onze missie en visie

Een executive kent oneindige mogelijkheden en is altijd in ontwikkeling. Executive coaching levert  hier een krachtige bijdrage aan. De missie van de VEC is daarom om het vak te ontwikkelen tot een professie. Daarin zijn we leidend en leveren we tevens een bijdrage aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele executive coaching in organisaties.

Aansluiten bij de vaksectie executive coaching

Ben je aangesloten bij NOBCO en een ervaren executive coach? Of ben je een bestuurder met coachingservaring? Dan nodigen we je uit om lid te worden van de vaksectie executive coaching (VEC). Het lidmaatschap is kosteloos. Vul het aanmeldformulier in en ontdek of je voldoet aan de criteria.

Wanneer we je aanmeldformulier hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maak je kennis met twee leden van het kernteam en andere nieuwe leden van de VEC. Je licht je aanmelding toe en kunt vragen stellen over de VEC. Zo worden jouw behoeften en onze wederzijdse verwachtingen helder en kunnen we jouw deelname zo snel mogelijk starten. Je kunt dan deelnemen aan workshops, masterclasses en intervisies voor VEC-leden. Zie hiervoor het programma van de vaksectie executive coaching.

Kernteam vaksectie executive coaching

Het kernteam van de VEC bestaat uit vier leden, met een diverse achtergrond en expertise. Zij zetten zich in voor de ontwikkeling van de visie en ambitie van de vaksectie, realisatie van doelstellingen, de profilering van de vaksectie en de professionalisering van de leden. Ook faciliteren zij jou als VEC-lid bij het leveren van een bijdrage.

Wie zijn wij?

Monique Koopman
M. (Monique) Koopman

Vanuit mijn huidige werk als executive coach en vanuit mijn rol als voorzitter van de VEC wil ik werken aan meer bekendheid en acceptatie van inzetten van executive coaching op management-, en vooral op directieniveau en zo mijn bijdrage leveren aan de missie van de Vaksectie Executive Coaching om leidend te zijn bij de ontwikkeling van executive coaching als professie en een bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele executive coaching in organisaties. Ik heb vanuit mijn diverse directierollen regelmatig de management teamleden coaching aangeboden. Als betrokken ‘baas’ ken je je mensen en zie of voel je dat het beter kan. Je wenst soms dat mensen zich beter gaan voelen, dat ze verder groeien, en in zo’n situatie vind ik coaching het mooiste geschenk dat je als directeur/manager aan een medewerker kunt geven. Vanaf het begin van mijn carrière heb ik zelf ook op regelmatige basis coaching ingezet, zowel voor mijn persoonlijke groei en ontwikkeling als voor de ontwikkeling van mijzelf als leider.

Gert-Jan Cozijnsen
G.J. (Gert-Jan) Cozijnsen

“In mijn ontmoetingen met executives is bewustwording en zingeving steeds vaker onderwerp van gesprek. Het is mijn doel om samen met de VEC, de bestuurders en executives hieraan meer praktische invulling geven. Mijn inspanningen zijn gericht op zichtbaar en merkbaar resultaat in de organisatiewaarde.”

Rob  de Ruiter
R. (Rob) de Ruiter MA

Als executive coach en organisatiebegeleider zet ik me in om leiders meer bewust te maken van de impact die ze hebben en hoe ze die op een effectieve manier kunnen vergroten. Dit door zich meer bewust te zijn van eigen leiderschapsstijl en de machtsaspecten binnen teams en organisaties. In het dagelijkse leven en zeker binnen het bedrijfsleven is macht een cruciaal element in en bij het aansturen van mensen en het nemen van beleidsbeslissingen. In mijn coaching en begeleiding speelt reflectie op persoonlijk functioneren een grote rol "Ken uzelve" is voor elke leider een essentieel onderdeel van authentiek en coachend leiderschap. Door reflectie, kennisvergroting en feedback wordt leiderschap authentieker, respectabel, breder gedragen en daarmee productiever. Mijn coachingsstijl is positief confronterend en altijd gericht op samenwerking, reflectie en verdere ontwikkeling van de eigen-wijsheid van de ander.

Marianne Eussen
drs. M.V. (Marianne) Eussen

"Als lid van het kernteam wil ik mijn jarenlange ervaring als organisatie- en executive coach inzetten voor de verdere ontwikkeling en profilering van het vak. Ik ben ervan overtuigd dat je van iedereen iets kunt leren en dat diversiteit in de vaksectie tot verrijkende inzichten leidt."

Vaksectie executive coaching intervisiegroepen

Regelmatig reflecteren is een vereiste voor voortdurende professionele ontwikkeling van NOBCO-coaches. In het onderdeel ‘Excellente beroepsuitoefening’ van de Internationale Ethische Code wordt gewezen op de noodzaak van regelmatige reflectie op je werk met cliënten, je coaching in je praktijk en je eigen leerproces en ontwikkeling. Permanente supervisie/intervisie is daar bij uitstek geschikt voor. 

Heb je belangstelling om deel te nemen aan een VEC-intervisiegroep? Meld dit dan rechtstreeks bij een van de onderstaande contactpersonen. De contactgegevens vind je op de pagina 'vind een coach’. De VEC-intervisiegroepen zijn alleen toegankelijk voor executive coaches die zijn aangesloten bij de vaksectie executive coaching.

Amsterdam: Marline Stoffer  

Amersfoort: Marianne Eussen

Den Haag / Rotterdam: Jan de Vuijst 

Noord-Nederland: Gert-Jan Cozijnsen 

Oost-Nederland: Rixt Kuiper en Carine Mathijssen 

West-Brabant / Zeeland: Ingrid Straet en Joost Drieman

Word lid van onze LinkedIn-groep

Word lid van deze pagina als je aangesloten bent bij NOBCO of professioneel coach bij de VEC bent. Ook als opleider, onderzoeker, inkoper, opdrachtgever, leidinggevende of bestuurder ben je van harte welkom.

  • Open LinkedIn-groep over EC
  • Professioneel Executive Coaching
  • Executive Coaching, leiderschap en bestuur
  • Regelmatig nieuws en ontwikkelingen