De vaksectie natuurcoaching verbindt NOBCO-coaches met elkaar vanuit natuurcoaching. Coachen vanuit de natuur is een sterk groeiend specialisme binnen coaching. Steeds meer coaches gebruiken de natuur om cliënten tot duurzame ervaringen en inzichten te laten komen. De VNC organiseert verschillende activiteiten voor haar leden met als doel uitwisseling, inspiratie, verdieping en ontwikkeling.

De vaksectie natuurcoaching is er op gericht om de verschillende specialisaties binnen natuurcoaching te verbinden en verder te kunnen ontwikkelen. Daarnaast willen we andere coaches inspireren en informeren over de kracht van coachen in en met de natuur.

Coachen vanuit de natuur heeft meerwaarde

Coachen in de natuur werkt ontspannend, geeft een rustige prikkeling van de verschillende zintuigen. Een bewegend lichaam zet het brein in beweging: er is meer ruimte voor concentratie, helder denken, aandacht en creatieve denkprocessen. Gedachten en gevoelens komen letterlijk in beweging. De natuur geeft energie en positieve gevoelens. Het is makkelijker om afstand te nemen van dagelijkse dingen en vaste patronen omdat ‘je er even helemaal uit bent’. 

Bij coachen vanuit de natuur wordt veel gebruik gemaakt gebruik van metaforen. Deze natuurlijke symbolen en metaforen werken verhelderend en leiden tot diepe inzichten. De opgedane ervaringen met of in de natuur blijken zich keer op keer bij coachees stevig te verankeren, zodat duurzame verandering in privé- en werksituaties gerealiseerd worden.

De natuur is inzetbaar voor alle mogelijke coachvragen. Immers, onze eigen natuurlijke wijsheid is een waardevol kompas bij het maken van keuzes in leven en werk. 

Kernteam vaksectie natuurcoaching

Wie zijn wij?

Dirk-Jan Lekkerkerker
D.J. (Dirk-Jan) Lekkerkerker

Als kind ging ik graag wandelen met mijn vader, dat praatte zo makkelijk. Later ontdekte ik de schoonheid en rust van de natuur. Inmiddels heb ik veel verschillende landschappen en landen ontdekt. Lean training/begeleiding/advies en individuele coaching doe ik al langer, maar als wandel- en natuurcoach ben ik relatief nieuw. Ik vind het een mooi pad om te ontdekken hoe ik de natuur zo klein, dichtbij en dagelijks mogelijk kan toepassen binnen mijn werk. Ik zet me met plezier in voor de verdere ontwikkeling van de VNC. www.lekkerlean.nl

Barbara Stam
B.I. (Barbara) Stam

De natuur is voor mij een grote inspiratiebron omdat er een oerkracht vanuit gaat. Ik coach in de natuur omdat het rust en ontspanning brengt. De hectiek van alledag verdwijnt naar de achtergrond en gedachtes verstommen. Je kunt afstand te nemen van de situatie. Je “ont-moet”. Door te wandelen breng je je vraag of je situatie letterlijk en figuurlijk in beweging. En door te vertragen ontstaat ruimte voor nieuwe perspectieven en inzichten. Je ontdekt antwoorden en nieuwe mogelijkheden in jezelf. Je ontwikkelt je eigen oerkracht. Ik wil graag bijdragen aan het ontwikkelen van de oerkracht van de VNC vaksectie zodat we het belang van natuurcoaching verder kunnen uitdragen binnen en buiten de NOBCO. www.coachbureaubarbara.nl

Christina Weenk-Veloo
V.C. (Christina) Weenk-Veloo

Natuurcoaching is buiten coachen en daarbij de natuur gebruiken als spiegel en metafoor. Zweverig? Zeker niet! Natuurcoaching betekent voor mij ook “zo natuurlijk mogelijk coachen:” authentiek en dichtbij de ‘natuur’ van de coachee. De VNC is de kinderschoenen ontgroeid en gaat op stevige wandelschoenen verder. Als voorzitter zal ik de waarde van de natuur in coaching uitdragen binnen de NOBCO en daarbuiten. Ons kernteam bestaat uit ambassadeurs van de vaksectie VNC, we laten zien waar we voor staan en wat de toegevoegde waarde is voor coaches, voor opdrachtgevers en coachees. www.brandaris.net