NOBCO heeft de vaksectie teamcoaching opgericht om het ambitieuze doel “De leidende partij zijn als het gaat om teamcoaching” waar te maken. Deze service willen we aanbieden aan onze aangesloten coaches. Ook willen we een inspiratiebron worden voor andere zoekende teamcoaches als het gaat om verdieping in het vak, praktische vaardigheden, trends en ontwikkelingen.

Voor wie zijn wij er als vaksectie?

De vaksectie teamcoaching bestaat om het vak teamcoaching verder te professionaliseren en teamcoaches te ondersteunen in professionalisering en verdieping. Op deze manier krijgen teamcoaches ondersteuning in het helpen verbeteren van de performance van teams. 

Definitie teamcoaching

Teamcoaching is het professioneel en resultaatgericht ondersteunen van teams in het ontwikkelen van hun (samenwerking)competenties. De teamcoach richt zich op het functioneren van het team in relatie tot de organisatiedoelstellingen en het toevoegen van waarde voor klanten van de organisatie. We willen met veel voorbeelden en alle randzaken voor praktische interventies de magie van procesbegeleiding verder op de kaart zetten!

Visie teamcoaching

Teams in organisaties staan voor veel verschillende uitdagingen. Enerzijds doordat de verschijningsvorm van teams steeds meer variaties kent en anderzijds doordat er steeds meer eigenaarschap en zelforganisatie van teams verwacht wordt. Teamcoaching levert hierbij een bijdrage aan teams en leiders van teams.

Wat willen we bereiken?

We gaan uit van verschillende methoden en manieren in teamcoaching en willen binnen NOBCO de standaard opstellen voor het op een professionele manier uitvoeren van het vak teamcoaching, naast het vak van individuele coaching. Tevens willen we als vaksectie binnen NOBCO het aanspreekpunt zijn voor teamcoaches en bijdragen aan het continu ontwikkelen van het vak teamcoaching.

Kernteam vaksectie teamcoaching

Wie zijn wij?

Brunhilde  van der Sluijs
B.G.M.F.L. (Brunhilde) van der Sluijs

Al 20 jaar ben ik actief in het coachen van mensen in onderwijsorganisaties. Ik coach zowel individuele onderwijsprofessionals als teams. Bij teamcoaching werk ik onder meer vanuit het Enneagram en vanuit “De vitale school”. Onderligger van De vitale school is het model van de creatiespiraal van Marinus Knoope, dat ik met een aantal partners heb uitgewerkt voor teamcoaching op scholen. Als ik met teams werk, start ik start ik bij ‘dat wat er is’. Van daaruit gaan we in gesprek over de wens van elk teamlid. Veelal gaat het om een mix van wensen op het gebied van onderlinge samenwerking, communicatie en dat wat het team onderwijsinhoudelijk wil bereiken. Ik kijk met hen naar wat er uniek is in de eigen, individuele wens en naar wat de verschillende teamleden verbindt. Vanaf daar gaan we verder op reis. Ik coach de teams om stap voor stap samen te bereiken wat men wil bereiken. Als coach motiveer en stimuleer ik. En als het nodig is confronteer ik, om vastzittende niet helpende patronen te doorbreken en eyeopener te laten ontstaan om als team een wel helpend nieuw pad te creëren.

Martijn  van der Borght
M.F. (Martijn) van der Borght

‘hoe krijg ik de teamleden vanuit zichzelf in beweging’? Ik ben de OEN (Open, Eerlijk en Nieuwsgierig) die ze hierin begeleid. Door mijn zorgvuldigheid, vriendelijkheid en moreel besef gecombineerd met mijn brede ervaring en interesse in mensen en mijn waarderende leidinggevende stijl zorgen voor verbinding waarbij ik in gezamenlijkheid resultaten kan neerzetten. Door te luisteren creëer ik, als vanzelf, een veilige omgeving waarin mijn gesprekspartners zich gehoord en gezien voelt

Edwin Plekkepoel
E.G.J. (Edwin) Plekkepoel

De mens maakt het verschil! Heb je het idee dat je wel beweegt maar niet vooruit komt. Meegaat in de massa zonder zelf hiervoor te kiezen? Doe je wat je doet omdat je het doet of omdat je het wil? Twijfel? Dan is dit het juiste moment voor zelfreflectie! Groepsdynamiek?! Laat je het voor je of tegen je werken? Als groeps- of teamverantwoordelijke is het niet makkelijk om een onderdeel van de verandering ‘te zijn’ en de beweging te faciliteren. Of het nu gaat om individuele- en/of groepscoaching, interim (management) opdrachten, (Lean) proces optimalisatie, Agile transities of een ‘reisplan’ (ontwikkeling) stimuleren en realiseren. Zolang de mens maar centraal staat. Mijn overtuiging: met gepassioneerde, gemotiveerde mensen is het leven leuker en kom je zakelijk verder! Wie ben ik: Als leidinggevende heb ik ruim 20 jaar ervaring. Altijd vanuit een Business belang perspectief. Of dit nu voor een retailer was of voor grote organisaties. Toegevoegde waarde leveren is naast de drijfveer ook de passie. Zo efficiënt en effectief mogelijk vanuit menselijk oogpunt bezien. Juist dit oogst objectieve waardering! Waarbij het belangrijk is dat de teams zelf altijd het verschil maakten! Als coach help ik individuen, groepen en (Agile/Scrum/Devops) teams verder in hun ontwikkeling. Dusdanig dat er operationeel, tactisch en met name menselijk gezien meer resultaat behaald kan worden. Altijd met de mens centraal. Immers: de mens maakt de organisatie werkend, niet het proces. Eigenschappen die ik belangrijk vind: oog voor mens, proces en resultaat, sociaal, doel- en resultaatgericht, flexibel, direct, concreet, consequent, bruggenbouwen, innovatief, respect voor elkaar, open en eerlijk. Interesses: • Mensen intrinsiek motiveren om het beste uit zichzelf te halen • Innovaties in de markt (alles wat de mens helpt het leven/werken makkelijker te maken) Vraag: Wat kan ik voor jou doen?

Ina Mennegat
I. (Ina) Mennegat

Daar is ze dan, Ina Mennegat, geboren en getogen in Enter. Ina is een rebelse trainer, coach en adviseur. Schrijft al jaren over het leven van alledag, gebundeld in het boek Lef! Daarnaast richt ze zich op leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en teambuilding. Zorgen voor verbindingen. Medewerkers, teams en leiders van organisaties meer bezieling geven. Opdat ze samen (weer) in beweging komen. Van denken en weten naar doen! Dat is wat Ina voor jou of je organisatie kan betekenen. Loopbaan & leiderschap, gecombineerd met zelfvertrouwen en assertiviteit. Ze coacht resultaatgericht en op een directe - soms provocatieve - manier. Altijd met humor, liefde & uitdaging. Maar ook met een scherpe analyse en een positieve blik. Inspireren & motiveren. Ina coacht teams die willen veranderen. Daar heb je soms een steuntje in de rug voor nodig. Het Lef! niet voor niets haar bedrijfsnaam, Dare!

Marieke Scheepstra
M. (Marieke) Scheepstra MSc

Ik geloof in de ontwikkeling en veerkracht van mensen. In de rol van teamcoach bevorder ik het zelfsturend vermogen van een team door autonomie te versterken en elkaar te waarderen. Zo groeien zowel individuen als het team. Het mooie aan teamcoachen is dat ik nooit uitgeleerd ben en na elke sessie weer op een bepaalde manier geïnspireerd vertrek! Als lid van het kernteam wil ik mij inzetten voor de verdere ontwikkeling, kwaliteit en profilering van het vak.

Nicolle Themmen
drs. N.R. (Nicolle) Themmen

Ik geloof in het belang van stilstaan bij, en afscheid nemen in, veranderingen. Als teamcoach ondersteun ik teams om ruimte te maken voor de toekomst door afscheid te nemen en loop mee op de onderstroom tijdens die soms lastige transitie. Doordat ik systeemgericht met paarden werk, kan ik als geen ander het ontastbare tastbaar maken en het onbespreekbare bespreekbaar, ten behoeve van het lerend vermogen van teams. Als lid van het kernteam zet ik me graag in voor de verdere professionalisering van het vak teamcoaching