EIA-niveaus

EIA-keurmerk: Foundation

Voor coaches die:

 • inzicht hebben in het coachvak en de daarvoor relevante basisvaardigheden hebben ontwikkeld;
 • vooral coachen om degenen met wie ze (samen)werken te begeleiden en aan te moedigen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen en/of prestaties te leveren.

Praktijkervaring:

 • minimale ervaring (vanaf het begin van je loopbaan als coach): 1 jaar
 • minimaal aantal cliënt-contacturen: 50 uur
 • minimaal aantal cliënten: 5 cliënten

Continue ontwikkeling:

 • minimaal 5 leermomenten in de afgelopen 12 maanden
 • minmaal 5 evaluaties van cliënten in de afgelopen 12 maanden
 • werken volgens de ethische gedragscode en diversiteitsbeleid is vereist en dient aantoonbaar te zijn.

Professionele ontwikkeling:

 • minimaal 16 uur op jaarbasis professionele ontwikkeling in de vorm van workshops, trainingen en/of opleidingen met PE-vignet
 • minimaal 1 uur per kwartaal aan supervisie of intervisie
 • aantoonbaar lidmaatschap van een beroepsorganisatie

Kwalificaties/deskundigheid:

 • aantoonbare bewijzen van deskundigheid en/of een afgeronde opleiding met een EQA-keurmerk

EIA-keurmerk: Practitioner

Voor coaches die:

 • met name op het terrein van hun eigen expertise werken met een beperkt aantal type cliënten. Hun coaching is gericht op het verhogen van prestaties, het opbouwen van vertrouwen en het (verder) ontwikkelen van capaciteiten
 • in staat zijn om een gelimiteerd aantal modellen, technieken en processen toe te passen

Praktijkervaring:

 • minimale ervaring (vanaf het begin van je loopbaan als coach): 3 jaar
 • minimaal aantal cliënt-contacturen: 100 uur
 • minimaal aantal cliënten: 10 cliënten

Continue ontwikkeling:

 • minimaal 5 leermomenten in de afgelopen 12 maanden
 • minimaal 5 evaluaties van cliënten in de afgelopen 12 maanden
 • werken volgens de ethische gedragscode en diversiteitbeleid is vereist en dient aantoonbaar te zijn.

Professionele ontwikkeling:

 • minimaal 16 uur op jaarbasis professionele ontwikkeling in de vorm van workshops, trainingen en/of opleidingen met PE-vignet
 • minimaal 1 uur per kwartaal aan supervisie of intervisie
 • aantoonbaar lidmaatschap van een beroepsorganisatie

Kwalificaties/deskundigheid:

 • aantoonbare bewijzen van deskundigheid en/of een afgeronde opleiding met een EQA-keurmerk

EIA-keurmerk: Senior Practitioner

Voor coaches die:

 • werken als zelfstandig coach en in staat zijn om verschillende modellen en kaders in hun coaching te integreren
 • werken met verschillende typen cliënten, in uiteenlopende omgevingen en organisaties
 • zich met name richten op het creëren van ruimte voor ontwikkeling en groei, het omgaan met complexe en veelvragende relaties, het werken in onduidelijke kaders en veranderingsprocessen

Praktijkervaring:

 • minimale ervaring (vanaf het begin van je loopbaan als coach): 5 jaar
 • minimaal aantal cliënt-contacturen: 250 uur
 • minimaal aantal cliënten: 20 cliënten

Continue ontwikkeling:

 • minimaal 5 leermomenten in de afgelopen 12 maanden
 • minmaal 5 evaluaties van cliënten in de afgelopen 12 maanden
 • werken volgens de ethische gedragscode en diversiteitbeleid is vereist en dient aantoonbaar te zijn

Professionele ontwikkeling:

 • minimaal 32 uur op jaarbasis professionele ontwikkeling in de vorm van workshops, trainingen en/of opleidingen met PE-vignet
 • minimaal 1 uur per 35 coachuren aan supervisie of intervisie (minimaal elk kwartaal)
 • aantoonbaar lidmaatschap van een beroepsorganisatie

Kwalificaties/deskundigheid:

 • aantoonbare bewijzen van deskundigheid en/of een afgeronde opleiding met een EQA-keurmerk

EIA-keurmerk: Master Practitioner

Voor coaches die:

 • werken als professioneel coach en een eigen verantwoorde professionele benadering ontwikkeld hebben op basis van een breed scala aan modellen en kaders en hun eigen ervaring
 • werken met heel verschillende cliënten, omgevingen en organisaties
 • aantoonbaar een eigen bijdrage op MP-niveau aan het vakgebied hebben geleverd

Praktijkervaring:

 • minimale ervaring (vanaf het begin van je loopbaan als coach): 7 jaar
 • minimaal aantal cliënt-contacturen: 500 uur
 • minimaal aantal cliënten: 40 cliënten

Continue ontwikkeling:

 • minimaal 5 leermomenten in de afgelopen 12 maanden
 • minmaal 5 evaluaties van cliënten in de afgelopen 12 maanden
 • werken volgens de ethische gedragscode en diversiteitbeleid is vereist en dient aantoonbaar te zijn

Professionele ontwikkeling:

 • minimaal 48 uur op jaarbasis professionele ontwikkeling in de vorm van workshops, trainingen en/of opleidingen met PE-vignet
 • minimaal 1 uur per 35 coachuren aan supervisie of intervisie (minimaal elk kwartaal)
 • aantoonbaar lidmaatschap van een beroepsorganisatie
 • bijdragen aan de ontwikkeling van het coachvak

Kwalificaties/deskundigheid:

 • aantoonbare bewijzen van deskundigheid en/of een afgeronde opleiding met een EQA-keurmerk

Veelgestelde vragen

EIA-keurmerk - inhoud

 • Hoe verloopt de procedure van het aanvragen van een EIA?

  Het aanvragen van een EIA bestaat uit de volgende stappen:

  1. Aansluiten bij de NOBCO;
  2. Informatie inwinnen over EIA (webinar, website, EIA informatiebijeenkomst);
  3. Bepalen van jouw niveau van EIA-certificering;
  4. Invullen portal (online tool om accreditatie vorm te geven);
  5. ‘Nominale’ door DNV; is de portfolio compleet ingevuld en wordt aan de kwantitatieve eisen voldaan. Wanneer dit het geval is volgt een:
  6. Toetsing door assessor en verifier, inclusief een (skype) interview;
  7. De assessor (en verifier) stelt een rapport op met zijn/haar bevindingen en handvatten voor de coach. Dit rapport wordt verstuurd naar het Europese panel;
  8. Besluit door Europees panel;
  9. Toe/afwijzing accreditatie aanvraag Toezending certificaat, vermelding in Nieuwsflits en aanpassing op de NOBCO-website.
 • Waar moet mijn intervisie aan voldoen bij de EIA-aanvraag?

  Als je je EIA-certificering wilt aanvragen of verlengen is één van de voorwaarden het volgen van intervisie. Intervisie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Minstens de helft +1 leden van de intervisiegroep moet uit coaches bestaan;
  • De onderwerpen/thema's waar de intervisiegroep zich mee bezig heeft gehouden moet gerelateerd zijn aan coaching en/of de uitoefening van het beroep als coach;
  • Je intervisiegenoten hoeven geen lid van de NOBCO te zijn, maar wel als coach werkzaam zijn.

  Je kunt je intervisie bijhouden door een presentielijst van elke bijeenkomst bij te houden, waarop alle aanwezigen hun naam en handtekening zetten. Wanneer je dat tot nu toe niet hebt gedaan, voldoet een overzicht van jullie bijeenkomsten van de afgelopen tijd, inclusief ieders individuele aanwezigheid per bijeenkomst. Dit formulier dient ondertekend te worden.

  Het is fijn als je aangeeft in welke hoedanigheid je intervisiegenoten deelnemen aan de intervisie, bijvoorbeeld als NOBCO SP coach, als psycholoog of als ondersteuner in een HAP.

  Daarnaast is het belangrijk dat je van iedere intervisiebijeenkomst een reflectieverslag maakt, waarin je beschrijft wat jij hebt geleerd en ingezien over een eigen casus of de casus van een van je intervisiegenoten.

 • Wat zijn de criteria voor de verschillende EIA-niveaus?

  In deze tabel zie je welke eisen er per EIA-niveau aan jou gesteld worden om je EIA-certificering te halen.
  Je kunt zo een inschatting maken welk EIA-niveau bij jouw ervaring als coach past.

  Accreditatieniveau

  Foundation

  Practitioner

  Senior Practitioner

  Master Practitioner

  Vaardigheidstraining / Praktijk

  50% = 10 uur, waarvan:
  60% = 06 uur buiten de cursus
  40% = 04 uur binnen de cursus

  40% = 60 uur, waarvan:
  60% = 36 uur buiten de cursus
  40% = 24 uur binnen de cursus

  30% = 150 uur, waarvan:
  60% = 90 uur buiten de cursus
  40% = 60 uur binnen de cursus

  30% = 540 uur, waarvan:
  60% = 324 uur buiten de cursus
  40% = 216 uur binnen de cursus

  Reflectie op eigen handelen

  20% = 04 uur

  25% = 37,5 uur

  30% = 150 uur

  30% = 540 uur

  Theorie en modellen

  20% = 04 uur

  25% = 37,5 uur

  30% = 150 uur

  30% = 540 uur

  Procesplanning (organisatie van studie en ontwikkeling als coach)

  10% = 02 uur

  10% = 15 uur

  10% = 50 uur

  10% = 180 uur

  Totaal studiebelastingsuren (inclusief lesuren, studie-uren en examens)

  Minimaal 20 uur

  Minimaal 150 uur

  Minimaal 500 uur

  Minimaal 1.800 uur

  Lees de EIA-handleiding om te weten te komen wat je precies moet aantonen, en op welke wijze je dit dient te doen.

  Kom je er niet uit, overweeg dan om één van EIA-mentoren in te zetten of eens van gedachten te wisselen met een van de EIA-assessoren. Beide mogelijkheden zijn tegen een bescheiden vergoeding mogelijk. Voor het inhuren van een EIA-assessor kun je contact opnemen met ons accreditatiebureau DNV GL: eia@dnvgl.com

 • Ik ben niet aangesloten bij de NOBCO. Mag ik toch een EIA-certificering halen?

  Nee, je moet je dan eerst aansluiten bij de NOBCO. In Nederland voert de NOBCO de licentie voor het EIA-keurmerk. Wanneer je een EIA-keurmerk wilt aanvragen, dan is je eerste stap dus je aanmelding bij de NOBCO.

 • Kan ik in één keer voor EIA Senior Practitioner coach of Master Practitioner coach gaan, of moet ik eerst voor Foundation gaan enzoverder?

  Ja, dat kan. Wanneer je van mening bent dat je voldoet aan alle toetsingscriteria, kun je direct een aanvraag indienen voor het EIA-niveau Senior Practitioner of Master Practitioner. Het is niet per se nodig om eerst de andere niveaus 'behaald' te hebben. Dit mag natuurlijk wel en is soms ook aan te raden. Twijfel je over je EIA-niveau, dan kun je hier (betaald) hulp bij vragen van een EIA-mentor.

 • Hoe lang is mijn EIA-certificering geldig?

  Een EIA-certificering is 5 jaar geldig. Op het EIA-certificaat staat de einddatum van jouw EIA-certificering. Vóór het verlopen van deze datum dien je een verlenging of een upgrade naar een hoger EIA-niveau aangevraagd te hebben. Voor meer informatie over de verlenging of upgrade van je EIA-keurmerk klik hier.

 • Kan ik bepaalde fasen in de EIA-certificeringsprocedure overslaan, want ik ben al ICF-ACC geaccrediteerd.?

  Ja, dat kan in sommige gevallen.

  • Wanneer je een ICF-ACC Credential hebt én je bent langer dan een jaar aangesloten bij de NOBCO, kom je in aanmerking voor een verkorte EIA-aanvraag op Practitionerniveau.
  • Wanneer je een ICF-PCC Credential hebt kom je in aanmerking voor een verkorte EIA-aanvraag op Practitioner of Senior Practitioner niveau.
 • Wat zijn de voordelen van een EIA-certificering?

  Steeds vaker wordt aan coaches gevraagd of zij op enige wijze zijn gecertificeerd als coach. Met het EIA-certificering kun je aantonen dat je als coach gecertificeerd bent.

  Een aantal voordelen van het EIA-certificering op een rijtje:

  • Transparantie voor de coach: EIA is een helder ontwikkelinstrument voor jou als coach
  • Transparantie naar de coachee en/of opdrachtgever over je ervaring en vaardigheid als coach
  • Bevestiging van de professionaliteit van de coach
  • Vergroot de geloofwaardigheid van de coach
  • Onderscheidend vermogen: het EIA-keurmerk is een internationaal erkend keurmerk en biedt ook toegevoegde waarde voor je internationale klanten
 • Welke garantie heb ik dat ik door de EIA-certificeringsprocedure kom?

  Wij kunnen geen garantie geven. Het is belangrijk om zelf van te voren goed te kijken of je aan de toetsingscriteria voldoet en op welk EIA-niveau je jouw aanvraag indient. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor. Wees kritisch naar jezelf als het gaat om je EIA-niveau. Twijfel je? Een EIA-mentor kan je hierbij helpen. Bekijk aan welke toetsingscriteria je moet voldoen.

  Het zorgvuldig opbouwen van jouw portfolio vergroot de kans dat jouw EIA-aanvraag gehonoreerd wordt. Hierdoor zorg je ervoor dat het team van EIA-assessoren snel zicht krijgt op relevante informatie.

 • Waarom is het doorlopen van de EIA-certificeringsprocedure zo kostbaar?

  De EIA-certificeringsprocedure verloopt gedegen en zorgvuldig. Hier gaat veel tijd in zitten.

  De tarieven van de NOBCO voor het aanvragen van een EIA-keurmerk zijn conform de tarieven die EMCC hanteert. Om je een indruk te geven waar het tarief uit is opgebouwd:

  • Licentiekosten EMCC, onder meer voor het steeds verder ontwikkelen van het EIA-keurmerk
  • Inzet EIA-assessor, verifier en internationaal toetsingspanel: de procedure vraagt een aanzienlijk aantal uren van professionele assessors om een aanvraag op de juiste manier te beoordelen
  • Kosten van ons accreditatiebureau DNV GL
  • Onderhoud aan de portal
  • Updates van het EIA-keurmerk en certificeringsprocedure

  Het tarief is voor de NOBCO niet kostendekkend. Een aanzienlijk deel van de kosten wordt door de NOBCO zelf gedragen.

 • Kan ik de EIA-certificeringsprocedure in termijnen betalen?

  Dit is helaas niet mogelijk.

 • Hoe lang duurt een EIA-certificeringsprocedure?

  Dit hangt af van je eigen tempo en de volledigheid van aanleveren. In de meeste gevallen duurt een EIA-certificeringsprocedure het 3 tot 6 maanden.

 • Als van een coachingbureau alle coaches die er werken een EIA-certificering hebben, krijgt het bureau dan een erkenning van NOBCO?

  Nee, want de EIA-certificering is persoonsgebonden en niet bedrijfsgebonden. De EIA-certificering wordt alleen aan personen toegekend. Je mag dan ook het logo niet voor je bedrijf voeren, maar het wel bij afzonderlijke coaches vermelden.

 • Kunnen wij als bedrijf of collectief gezamenlijk een EIA-certificering aanvragen?

  Aansluiten bij de NOBCO en de EIA-certificering zijn vooralsnog persoonsgebonden zaken. Dit is niet aan een bedrijf gekoppeld.

 • Wat wordt er bedoeld met een EVC-programma in de EIA-handleiding?

  EVC staat voor Eerder Verworven Competenties. Dit houdt in dat je - als je geen EQA-opleiding met succes hebt afgerond - ook door middel van andere trainingen en opleidingen kunt aantonen dat je over het gevraagde EIA-niveau beschikt. Het verdient aanbeveling om, naast het insturen van bewijsstukken van de afgeronde opleiding/trainingen, bewijsstukken in te leveren en een toelichting mee te sturen. In de toelichting onderbouw je waarom de door jou gevolgde opleiding volgens jou voldoet aan het gevraagde EIA-niveau.

 • Kan een coach zich aanmelden bij de NOBCO, maar nog niet de EIA-certificering aanvragen?

  Dat kan, je hebt bij je aanmelding bij NOBCO altijd eerst een basisaansluiting, hierna kun je zelf besluiten wanneer je jouw EIA-certificering wilt aanvragen.

 • Hoeveel tijd heb ik na mijn aanvraag voor de EIA-certificering daadwerkelijk mijn portfolio in te dienen bij DNV GL?

  Na het aanmelden voor de ElA-accreditatie bij de NOBCO heb je een jaar de tijd om je portfolio samen te stellen en deze bij DNV GL in te dienen. De 12 maanden worden geteld vanaf het eerste moment van inloggen in de DNV GL-portal www.dnv-portal.nl

 • Wat zijn de stappen en het bijbehorende tijdspad dat mijn EIA-aanvraag doorloopt als ik het bij DNV GL heb ingediend?

  Het indienen van het portfolio gaat gepaard met de betaling. Als de betaling is voldaan ontvangt de coach een kopie factuur in zijn/haar mailbox. nominale toetsing

  Zodra de aanvraag is binnengekomen bij DNV GL zal binnen 2 weken de nominale toetsing worden uitgevoerd. Mochten er na de nominale toetsing nog aanvullingen nodig zijn, zal dit door DNV GL worden teruggekoppeld naar de coach. De coach krijgt 4 weken de tijd om de aanvullingen op het portfolio te schrijven. Nadat DNV GL de aanvullingen op het portfolio ontvangen heeft zal DNV GL de aanvullingen binnen 1 week nominaal toetsen. inhoudelijke toetsing

  Als DNV GL het portfolio nominaal akkoord bevonden heeft, zal zij binnen 1 week een team van assessoren aanwijzen die het portfolio inhoudelijk gaat toetsen. De assessoren krijgen 4 weken de tijd om het portfolio inhoudelijk te toetsen. Is het portfolio volgens hen niet akkoord, heeft de coach eenmalig de kans om het portfolio binnen 2 weken aan te passen- of vullen. Vervolgens zullen de assessoren een aanbeveling schrijven en deze naar DNV GL communiceren. panel toetsing

  DNV GL stelt een panel van deskundigen samen en geeft het minimaal 1 week de tijd om de aanbeveling van de assessoren te analyseren. Het panel zal plaatsvinden op de eerstvolgende datum waarop een panelbijeenkomst gepland staat. Het panel van deskundigen neemt vervolgens de beslissing op basis van de aanbeveling van de assessoren. DNV GL communiceert de beslissing van het panel binnen 2 werkdagen naar de coach.**

  Looptijd behandeling aanvraag met vertraging: ca. 16 weken Looptijd behandeling aanvraag zonder vertraging: ca. 9 weken

 • Hoe vaak mag ik mijn EIA-aanvraag aanpassen of aanvullen als het volgens DNV GL of de assessoren niet akkoord wordt bevonden?

  In beide gevallen mag je eenmalig aanvullingen aanleveren. De richtlijn is dat het DNV GL of de assessoren niet langer dan een uur mag kosten om de aanvullingen te toetsen.

 • Is de NOBCO als lidmaatschap voldoende of moet ik ook nog ergens anders lid van zijn?

  De aansluiting bij de NOBCO is voldoende. Wanneer je bij meerdere beroepsorganisaties bent aangesloten kun je dit in je EIA-aanvraag vermelden.

 • Hoe strikt is de eis met betrekking tot het aantal woorden in het essay?

  Het aantal woorden wordt bij de nominale toetsing door DNV GL geteld. Het aantal woorden dat het essay moet bevatten moet liggen tussen de 300 - 500 woorden. Mocht het aantal woorden afwijken van de bovengenoemde bandbreedte, dan zal het portal je tekst afbreken bij 500 woorden.

 • Mag vrijwilligerswerk meegeteld worden om aan het aantal vlieguren voor de EIA-certificering te komen?

  Het feit of er wel of niet wordt/werd betaald voor de coachingsdiensten is niet relevant. Wel dient aangetoond te kunnen worden wie de coach was, wie de coachee was, dat er sprake was van coaching, wanneer de coaching heeft plaatsgevonden (en hoe lang). Voor het kunnen aantonen van deze feiten dienen bewijsstukken in de vorm van contracten, facturen en/of evaluatieformulieren beschikbaar te zijn. Deze bewijsstukken kunnen steekproefsgewijs of bij twijfel door DNV GL of de assessoren opgevraagd worden.

 • Vallen teams ook onder het begrip "clienten"?

  Op pagina 10 van de handleiding staat het volgende beschreven: "Het aantal vereiste uren heeft voor minimaal 70% betrekking op individuele coachingsactiviteiten". Het is dus sowieso nodig dat het grootste deel van de verrichte coachingswerkzaamheden individuele coaching betreft. Daarnaast wordt coaching aan een groep aangemerkt als coaching aan 1 client.

 • Kan coaching dat tijdens de opleiding is uitgevoerd meetellen als werkervaring?

  Coaching dat tijdens een opleiding is uitgevoerd kan meetellen als het volgende aangetoond kan worden:

  • Wie de coach was;
  • Dat er sprake was van coaching;
  • Wie de coachee was (eventueel geanonimiseerd);
  • Wanneer er gecoacht is;
  • Hoeveel tijd de coachsessie(s) in beslag nam(en).

  Daarnaast dient de coaching 'zelfstandig' uitgevoerd te zijn.

 • Wat mag ik opvoeren als permanente educatie en hoe dien ik dit weer te geven in mijn portfolio?

  Allereerst is het belangrijk te melden dat de opgevoerde permanente educatie slechts uit de twaalf maanden voorafgaand aan het indienen van het portfolio mag zijn.

  Er is niet precies vastgesteld wat opgevoerd mag worden als permanente educatie en wat niet. Te denken valt aan opleidingen, cursussen, workshops, congressen, seminars, etc. Er mogen ook activiteiten opgevoerd worden waar geen PE-uren voor uitgegeven worden of die niet direct met coaching te maken hebben. Te denken valt aan een interessant boek waarvan je vindt dat het heeft bijgedragen aan je professionele ontwikkeling als coach.

  Het is echter wel noodzakelijk om de verbinding met het coachvak aan te tonen en te beschrijven/reflecteren waarom het heeft bijgedragen aan de professionele ontwikkeling van jou als coach. Maak hierbij ook de verbinding met het 'Competence Framework'.

 • Heb ik een afgeronde opleiding nodig om voor de ElA-certificering in aanmerking te komen?

  Het hebben van een afgeronde opleiding met EQA is geen eis in relatie tot de EIA-certificering.

  Een (succesvol afgeronde) opleiding is wel relevant als deze EQA-geaccrediteerd is, omdat daarmee 'vrijstelling' wordt verkregen o.a.a voor het aantonen van de competenties / vaardigheidsindicatoren (onderdeel kwalificaties/deskundigheid uit de EIA-handleiding)

  Voorbeeld

  Als je een afgeronde opleiding die geaccrediteerd is op het niveau Practitioner, Senior Practitioner of Master Practitioner gevolgd hebt en jij je aanvraag op Practitioner niveau indient dan geldt het volgende:

  Door middel van een diploma/certificaat dient aangetoond te worden dat een EQA opleiding is afgerond.

  Als je de aanvraag indient binnen 2 jaar na afronding hoef je de volgende onderdelen niet aan te leveren:

  • 4.4 Bewijs Competenties uit de "Handleiding EIA met EQA".
  • Case study
  • Leerjournaal

  Heb je je opleiding langer dan 2 jaar geleden afgerond dan moet je wel een leerjournaal inleveren.

  Maar als je afgeronde opleiding op het niveau Foundation is en je een aanvraag indient voor Practitioner of hoger dan dien je de handleiding EIA zonder EQA er bij te pakken en dan lever je alle gevraagde informatie aan.

  Het enige verschil is dat je de competenties aantoont die horen bij Practitioner en hoger(afhankelijk van het gevraagde niveau. Immers je EQA opleiding is op Foundation niveau en daarvoor krijg je dan vrijstelling.