Dinsdag 26 januari 2021

Afscheid trouwe vrijwilligers en nieuwe vacatures

Per 1 januari hebben we afscheid genomen van Martin Heynen als voorzitter van de Commissie Permanente Educatie en als lid van de commissie positionering EIA. Martin heeft zeker 10 jaar bijgedragen aan het verhogen van de EIA-awareness en de professionalisering van het trainingsaanbod voor coaches. Martin blijft zich inzetten als assessor EIA en dus komen we hem nog vaak tegen.

Ook hebben we per 1 januari afscheid genomen van Netta van Poppelen als assessor EIA en EQA. Netta is assessor van het eerste uur. Jaren droeg ze bij aan het beoordelen van de kwaliteit van coaches en coachopleidingen. Ook op tal van andere onderwerpen heeft Netta haar stempel gezet, zoals bijvoorbeeld op de toetredingscriteria voor nieuwe coaches.

We zullen hun beider inzet missen, maar rekenen op nieuwe vrijwilligers die met dezelfde inzet en kennis van zaken gaan meewerken aan het verhogen van de professionaliteit van het coachvak.

Vacatures

Voor een aantal vrijwilligersrollen zoeken we Senior en Master Practitioner coaches. Het betreft:

  • Lid commissie Permanente Educatie
  • Lid Commissie positionering EIA

Heb je belangstelling voor één van beide rollen en/of wil je meer informatie hierover, meld je dan bij info@nobco.nl en één van de commissieleden neemt telefonisch contact met je op.