Woensdag 18 december 2019

Blog 'Reflectie': Momenten van reflectie

Diverse NOBCO-coaches schrijven blogs over het thema van het e-magazine Coach.
Deze blogs worden gepubliceerd in het e-magazine. Dit keer is het thema ‘Reflectie’.

Momenten van reflectie

Wat is nu eigenlijk een goed moment om te reflecteren? Dat is wat ik mezelf heb afgevraagd. Wat is voor mij een goed moment om tot reflectie te komen? Ik heb gemerkt dat wanneer ik een gesprek heb gevoerd met een coachee op de werkplek, de auto een ideale plek is om nog eens terug te denken hoe het gesprek verlopen is.

Op de achtergrond draait dan meestal Radio 4 met Bach of Pärt, muziek in elk geval. Gesprekken op de achtergrond leiden te veel af. Zo bedacht ik me laatst dat de lichaamstaal van de coachee aan het einde van het gesprek wel wat vraagtekens opriep, alsof alle energie er ineens uit was of wat ook kan, het hele gesprek een toneelstukje was geweest. Dat waren in ieder geval de gevoelens die het bij mij opriep. Helaas bedacht ik me dat pas goed, terug onderweg in de auto. Daar ga ik op terugkomen en voor een volgende keer neem ik me voor daar direct op te reageren om de kracht van het moment beter te benutten. Dat is de kracht van de reflectie, terug onderweg in de auto.

Een ander goed moment van reflectie is voor mij ’s nachts. Vaak word ik een volgende morgen wakker met nieuwe inzichten die mij op de één of andere manier ’s nachts zijn aangereikt. De bewustwording van bepaalde inzichten komt dan. Voor mij een reden om niet te snel conclusies te trekken, maar de kracht van de reflectie onder maanlicht ook te benutten. Het gaat misschien ten koste van de daadkracht, maar het komt de kwaliteit absoluut ten goede als ik niet te snel tot een conclusie kom. Ik kan mij verbazen over de snelheid waarmee anderen soms te werk gaan, maar voel me meer thuis onder diegenen die ook het moment van de reflectie benutten.

Marcel Groenendijk - wandelcoach en NOBCO-bestuurslid, penningmeester