Vrijdag 17 november 2017

De AVG werkt ook door in jouw coachpraktijk!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywet dwingt je als ondernemer tot meer actie en maatregelen wanneer je gegevens over klanten, personeel of andere personen vastlegt. Dit geldt voor alle zelfstandige ondernemers. Ook als je geen personeel in dienst hebt of slechts een paar klanten heeft. Al bij het versturen van een offerte, factuur of een nieuwsbrief moet je rekening houden met de wet. Bereid je daarom goed voor. Zo voorkom je straks dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) je een flinke boete oplegt. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Om je voor te bereiden op de ins en outs van deze wetgeving organiseert NOBCO, voor de aangesloten NOBCO-coaches, een webinar met privacydeskundige Monique Hennekens. Zij zal een inleiding verzorgen over de AVG en er is gelegenheid om vragen te stellen. Zorg dat je erbij bent. Mocht je niet kunnen op dat moment dan kun je het webinar naderhand nog bekijken.

Wanneer: woensdag 29 november
Tijd: 12:00 uur – 13.00 uur
Waar: online (officiële uitnodiging & bijbehorende link volgen)
Wie: voor aangesloten coaches