Vrijdag 22 december 2017

AVG in de coachpraktijk!

Per 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige privacywetgeving (Wbp). De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywet dwingt ondernemers tot meer actie en maatregelen, wanneer gegevens over klanten, personeel of andere personen vastgelegd worden. Al bij het versturen van een offerte, factuur of een nieuwsbrief moet u rekening houden met de wet. Bereidt u daarom goed voor. Zo voorkomt u dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) u straks een flinke boete oplegt.

NOBCO biedt handvatten voor de AVG

In november vorig jaar verzorgde de NOBCO een webinar samen met mr. Monique Hennekens (advocaat en specialist op het gebied van privacy, intellectuele eigendom en IT). Dit webinar is geschikt voor coaches die zich willen voorbereiden op de AVG. Bekijk het webinar hier.

De NOBCO heeft enkele voorbeelddocumenten en formats op de website geplaatst die NOBCO-coaches ter ondersteuning kunnen gebruiken. Als u bent ingelogd, kunt u ze via deze link vinden.