Dinsdag 25 september 2018

De NOBCO-benchmark 2018 brengt de Nederlandse coachmarkt in kaart

De NOBCO-benchmark 2018 brengt de Nederlandse coachmarkt in beeld en laat zien hoe deze is samengesteld. Deze benchmark is een initiatief van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Aan de benchmark hebben ruim 1.100 beroepscoaches deelgenomen.

Samenvatting resultaten

De top vijf van coachvragen bestaat voornamelijk uit werk-gerelateerde thema’s. Het is dan ook vaak de werkgever die de coaching financiert. Naast 1-op-1 coaching wordt teamcoaching steeds vaker ingezet. Een gemiddeld traject van 7,5 sessies beslaat 20 weken waarin de coach en coachee elke 2,5 week een afspraak hebben die gemiddeld 80 minuten duurt. Naast face-to-face bijeenkomsten onderhoudt 1/3 van de coaches ook via de telefoon en e-mail contact met zijn klanten. De tarieven van NOBCO-coaches liggen hoger dan die van andere coaches en zij blijken vaker actief te zijn als zelfstandig ondernemer. Verder komt uit de peiling naar voren dat 1 op de 3 fulltime actief is als coach. Beroepscoaches nemen hun vak serieus, zijn vrijwel altijd hoogopgeleid en doen regelmatig aan supervisie & intervisie.

Top 5 Coachvragen

  1. Zelfontplooiing
  2. Balans werk-privé
  3. Samenwerking met collega’s
  4. Loopbaan/carrière
  5. Stress en/of Burn-out

Nadere informatie is te vinden op de NOBCO-website en hier is ook een factsheet met kerncijfers te downloaden.

https://www.nobco.nl/onderzoek/kennisbank/benchmark-coaching