Vrijdag 06 april 2018

Dinsdag 5 juni: 'Onderzoeksresultaten in de praktijk: makkelijker gezegd dan gedaan', door Rendel de Jong

Datum: 5 juni
Locatie: Utrecht
Tijd: 18.45-21.30 uur

Het is een goede gewoonte een onderzoeksverslag af te sluiten met suggesties voor verder onderzoek én met aanbevelingen voor de praktijk. Maar dat is meestal makkelijker gezegd dan gedaan. In deze workshop wordt ingegaan op de mogelijke waarde voor de praktijk.

Bijvoorbeeld de uitkomst dat coaching gebaseerd op het GROW model relatief effectief is. Of dat "modelling" (voordoen) een belangrijke vaardigheid zou kunnen zijn in het coachingsproces.

Doel

Het is in de eerste plaats de bedoeling in deze bijeenkomst praktisch te oefenen in het lezen en gebruik maken van onderzoeksresultaten.

Thema's

Het programma bestaat uit drie delen:

  1. Korte plenaire interactieve presentatie: voorbeelden van onderzoeksresultaten en hun relatie tot gedrag in de praktijksituatie
  2. Tweetallen: deelnemers bespreken de al dan mogelijke toepassing van resultaten van onderzoek in hun eigen praktijk
  3. Plenair: discussie naar aanleiding van wat in de tweetallen naar voren kwam

"Centraal staat de coach-coachee relatie en het stellen van doelen, het onderwerp van de studie: "Autonomy support, relationship satisfaction and goal focus in the coach–coachee relationship: which best predicts coaching success?", van Anthony Grant (2013).

We gaan in de eerste plaats kijken in hoeverre de conclusies van Grant als zodanig van nut zijn voor de praktijk. Vervolgens of het toegevoegde waarde heeft dieper in te gaan op de methode van onderzoek en de statistische uitkomsten bij het geven van tips aan de coach in de praktijk.

Om te voorkomen dat het onderzoek achteraf een niet te repliceren een-dags-vlinder zal blijkenzijn staan we kort stil bij "aanvullend bewijs", onder andere in het "laaghangend fruit" in onze eigen Monitor.

Na een welverdiende pauze wordt met behulp van rollenspel-simulaties geexploreerd in hoeverre de door Grant besproken interventies kunnen worden herkend en worden "voorgedaan". Consequenties voor training en praktijk worden besproken, op grond van ons hopelijk inmiddels voortschreden inzicht."

Over de spreker

Ervaring in workshops bij de opleiding van GZ-psychologen en A&O psychologen, in diverse RINO's.

Kosten

€ 45,- excl. BTW, NOBCO-coaches gratis

Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst. Dan kan vanaf 24 april.