Woensdag 08 april 2020

Financiële regelingen voor zelfstandige coaches, ZZP-ers én ondernemers

Vanwege de maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus te bestrijden, zijn diverse regelingen ingevoerd om zelfstandigen, zoals NOBCO-coaches, tegemoet te komen.

Twee regelingen zijn leidend: TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren).

Er is bij het ontwerp van de regelingen verondersteld dat NOBCO-coaches eerder onder de TOZO vallen dan onder de TOGS. Vanuit NOBCO wordt via de PZO gelobbyd om ook de SBI-codes voor coaches onder de TOGS-regeling te laten vallen.

In onderstaande tabel staat aangegeven wat de regelingen in het kort inhouden.

Regeling Tozo TOGS
Voor wie? Zzp'ers/zelfstandige ondernemers Direct getroffen MKB-bedrijven met en zonder personeel in aangewezen sectoren
Vorm? 3 maanden inkomens-ondersteuning (max. €1500 per maand) en/of lening voor bedrijfskapitaal (max. €10.157) €4000 vrij te besteden, om vaste lasten te dekken
Voorwaarden

Inkomen onder sociaal minimum door coronacrisis

Urencriterium (1225 uur)

Aanvraag in gemeente waar woonachtig

Bepaalde SBI-codes

Vestiging gescheiden van privéwoning

Schade door noodgedwongen sluiting

Als je het idee hebt dat je voor de TOGS in aanmerking komt wordt aangeraden om deze wel aan te vragen ondanks het feit dat je SBI-code* niet aansluit. Als je het idee hebt dat je wel voldoet aan de andere voorwaarden dan wordt aangeraden om toch een aanvraag te doen omdat de regeling nog in ontwikkeling is en zo goed mogelijk moet aansluiten bij de doelstelling. Vanaf heden kunnen aanvragen met deze toegevoegde SBI-code gedaan worden.

NOBCO-coaches kunnen overigens met korting gebruik maken van het lidmaatschap van PZO. Het lidmaatschap kost €29 in plaats van de normale prijs van €125: https://www.nobco.nl/besloten/page/voordelen-lidmaatschap-bij-pzo

Via het coronaloket van de Kamer van Koophandel kun je aanvragen indienen en checken welke regeling voor jou van toepassing is: https://www.kvk.nl/corona/

* SBI-code

De lijst met SBI-codes is inmiddels aangepast. Code 85.59.2 is eraan toegevoegd, deze code wordt ook veel door coaches gebruikt. In principe is dit de belangrijkste categorie met team coaching en performance coaching. Lees hier de volledige tekst over deze SBI-code.

Coaches die niet direct onder deze SBI-code vallen kunnen hun code aanpassen naar deze code, mits (in geval van) dat aansluit bij de werkzaamheden die worden verricht.

Let op: aanvraag van wijzigen van SBI-code en/ of toegewezen wijziging van SBI-code wil niet zeggen dat automatisch de TOGS of TOZO-regeling in werking treedt. Dat is een apart 'oordeel' door een andere instantie.

Door te klikken op de volgende link kun je de 'Aanvraag tot wijziging SBI-code' indienen.