Donderdag 14 december 2017

Focus op kracht en mindfulness in actie

Hoewel regelmatig onderzoeken naar coaching worden gepubliceerd in internationale (wetenschappelijke) tijdschriften, dringen de onderzoeksresultaten slechts mondjesmaat door binnen het werkveld. Om deze reden wordt regelmatig door een lid van de NOBCO Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) een recent verschenen onderzoeksartikel samengevat en besproken. Deze keer hebben we prof.dr. Fred Korthagen gevraagd om een samenvatting te schrijven over de recente ontwikkelingen in het coachvak, dit aan de hand van zijn net verschenen boek.

Door: prof.dr. Fred A.J. Korthagen

Inleiding

Er zijn verschillende reviewstudies uitgevoerd met als doel tot conclusies te komen over de vraag: is coaching effectief? (bijv. Jones e.a., 2016). Daardoor wordt steeds duidelijker dat het lastig is om uitspraken te doen over de effectiviteit van coaching in het algemeen. Het is wel vruchtbaar om te kijken naar specifieke methodische principes waarvan bekend is dat ze vruchtbaar zijn. Naar twee van dergelijke principes gaat de laatste tijd veel aandacht uit. Ik wil mij in deze bijdrage op die principes richten: de focus op kracht en de focus op mindfulness-in-actie.

Lees hier het hele artikel: Focus op kracht en mindfulness in actie.