Vrijdag 01 februari 2019

Gratis Ontwikkeladvies voor werkende 45+’ers

Dankzij een subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen werkende 45+’ers gebruik maken van gratis Ontwikkeladvies. Het plan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren.

Met dit advies krijgen 45+’ers een beter beeld van hun ‘arbeidsmarkt-fitheid’. Het doel is om mensen te stimuleren de regie over hun loopbaan in eigen handen te nemen. Met het Ontwikkeladvies krijgen ze inzicht in het toekomstperspectief van hun huidige werk, hun eigen competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden. Aan ieder Ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van
€ 600,- gekoppeld. Dit is aan te vragen door de begeleidende loopbaanadviseur.

Tot eind 2018 gold deze subsidieregeling voor 45+’ers alleen voor specifieke beroepsgroepen en sectoren. Vanaf dit jaar kan iedereen gebruik maken van de regeling (die gemiddeld minimaal 12 uur per week werkt).

Ontwikkeltraining leidinggevenden
Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het trainen van leidinggevenden. De ontwikkeltraining voor leidinggevenden helpt hen adequaat omgaan met het inspelen op de uitkomsten van het Ontwikkeladvies.

NOBCO-coaches
Volgens het ministerie kunnen NOBCO-coaches ook meedoen met de regeling, als zij voldoen aan de volgende eisen:

Artikel 3. Eisen loopbaanadviseur:

1. De activiteiten, bedoeld in artikel 2, worden uitgevoerd door een loopbaanadviseur die:

  • een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;
  • minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft; en
  • verklaart zich te houden aan de gedragscode in bijlage 3.

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat een brochure waarin wordt verwezen naar organisaties die loopbaancoaches hebben. Daarin wordt ook de NOBCO genoemd.

Tot 11 januari 2020 kunnen mensen gebruik maken van de regeling.